Udtalelser fra Lovkommissionen

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite
 

Lovkommissionen udgiver præcedensskabende udtalelser om hvordan bridgelovene eller turneringsreglementet skal fortolkes.

Følgende udtalelser foreligger: 

Nr.
Titel

Gældende udgave

1
Håndbog for mundtlige appelkomiteer 4. udgave, december 2008
2
Ubeføjede oplysninger fra makker 2. udgave, december 2007
3
Vægtet score 4. udgave, juli 2014
4
Oversigt over begrebet justeret score 5. udgave, juli 2014
5
WBF: Forskrift for appelkomiteers fremgangsmåde 3. udgave, april 2011
6
Fejlgreb og ændring af fortrudt melding 4. udgave, december 2008
7
Om krav og afgivelse udgået

8

Suggested Changes in the Laws 
DBF's forslag til ændringer i 2005-udgaven af bridgelovene.
Dette skrift er til orientering.
maj 2002

9

Alertreglerne 4. udgave, december 2008
10 Justeret score: regnskab i parturneringer 4. udgave, august 2012
11 Ændringer i bridgelovene 2007
Dette skrift er til orientering
2. udgave, december 2007
12 At rette et utilstrækkeligt bud 2. udgave, august 2012
13 Rettelser til Love for Turneringsbridge 2007. 3. udgave, januar 2012
14 Uforsætlig vildledning 1. udgave, oktober 2009
15 Hånden afviger fra forklaringen Under udarbejdelse
16 Ensidig korrigeret score Under udarbejdelse
17 Godkendelse af makkeraftaler 1. udgave, september 2011
18 WBF's kommentarer til Bridgelovene (2007) 2. udgave, juli 2014
19
Suggested Changes to the 2007 Laws
DBf's forslag til ændringer i forbindelse med en revision af 2007-udgaven af bridgelovene.
Dette skrift er til orientering.

december 2012
20
Krav der bestrides - eksempler
1. udgave, juli 2013

Henvendelse til Lovkommissionen

Henvendelse om udtalelserne rettes til DBF's Appelkomite: ak@bridge.dk


seneste rettelse 2014-07-01