Udtalelser fra Lovkommissionen

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite
 

Lovkommissionen udgiver præcedensskabende udtalelser om hvordan bridgelovene eller turneringsreglementet skal fortolkes.

De gyldige udtalelser er: 

Nr.
Titel

Gældende udgave

1
Håndbog for mundtlige appelkomiteer 4. udgave, december 2008
2
Ubeføjede oplysninger fra makker 4. udgave, september 2017
3
Vægtet score 5. udgave, september 2017
4
Oversigt over begrebet justeret score 6. udgave, september 2017
6
Fejlgreb og ændring af fortrudt melding 5. udgave, september 2017

9

Alertreglerne 6. udgave, marts 2021
10 Justeret score: regnskab i parturneringer 5. udgave, september 2017
14 Uforsætlig vildledning 2. udgave, september 2017
15 Hånden afviger fra forklaringen under udarbejdelse
16 Ensidig korrigeret score 2. udgave, september 2019
17 Godkendelse af makkeraftaler 2. udgave, september 2017
18 WBF's officielle kommentarer til Bridgelovene (2017) 4. udgave, februar 2021
20
Krav der bestrides - eksempler
3. udgave, februar 2021
21
Tilsvarende melding
2. udgave, marts 2020
22
Bordet fanger
2. udgave, marts 2020

Tidligere skrifter i samme serie.

Nr.
Titel

Gældende udgave

5
WBF: Forskrift for appelkomiteers fremgangsmåde udgået september 2017
7
Om krav og afgivelse udgået januar 2008

8

Suggested Changes in the Laws 
DBF's forslag til ændringer i 2005-udgaven af bridgelovene.
Dette skrift er til orientering.
maj 2002
11 Ændringer i bridgelovene 2007
Dette skrift er til orientering
udgået september 2017.
12 At rette et utilstrækkeligt bud udgået september 2017
13 Rettelser til Love for Turneringsbridge 2007. 3. udgave, januar 2012
15 Hånden afviger fra forklaringen under udarbejdelse
18 WBF's kommentarer til Bridgelovene (2007) udgået september 2017
19
Suggested Changes to the 2007 Laws
DBf's forslag til ændringer i forbindelse med en revision af 2007-udgaven af bridgelovene.
Dette skrift er til orientering.

december 2012

Henvendelse til Lovkommissionen

Henvendelse om udtalelserne rettes til DBF's Appelkomite: ak@bridge.dkseneste rettelse 2021-02-17