LKU-20
Krav der bestrides - eksempler

DBf's Lovkommission - Udtalelse nr. 20 - 3. udgave  -  februar 2021

Indhold


1. Indledning

Eksemplerne i dette skrift belyser hvordan turneringslederen (TL) eller en appelkomite skal dømme i situationer hvor der afgives et krav, men modstanderne bestrider kravet. Eksemplerne er på den måde en hjælp til fortolkning af § 70 og § X70.

De eksempler hvor turneringslederens bedømmelse kræver stillingtagen til en eller flere udestående trumfer hos modspillet, er samlet i et afsnit for sig.

Som det fremgår af fodnoterne til § 70 og § 71, indgår spillernes styrke i bedømmelsen. I eksemplerne kan man gå ud fra at spillet foregår i en A-række i en klub medmindre andet er nævnt. I alle eksemplerne er Syd spilfører, og det er Syd der fremsætter et krav. Hvis der tale om en trumfkontrakt, er det altid spar der er trumf.

1.1 Normalt spil (fodnoten til § 70)

Mange af eksemplerne belyser begrebet normalt spil eller en normal spilleplan sådan som det nævnes i fodnoten til § 70. Som modsætning til normal bruger denne udtalelse betegnelsen fornuftstridig. Normalt spil omfatter altså det spil der er dårligt eller skødesløst uden at være fornuftstridigt.


2. Generelle eksempler

2.1 Optællingsrækkefølge er ikke spillerækkefølge


sp D 5
hj -
ru B 4
kl -
sp -
hj -
ru T 9 2
kl 8
sp -
hj B T 9 2
ru -
kl -
  sp B 3
hj D 7
ru -
kl -
Ingen trumf, Syd er inde.
Syd kræver rest med spilleplanen: Jeg har to sparstik, et ruderstik og et hjerterstik.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Hvis man tager sparstikkene først, mister man forbindelsen.
TL dømmer: Rest til spilfører. Syds udtalelse skal ikke udlægges som en rækkefølge stikkene tages i. Det er fornuftstridigt at spille farverne i en rækkefølge så man mister forbindelsen mellem hænderne.

2.2 Det er de høje kort der står


sp D 5
hj -
ru B 4
kl -
sp -
hj -
ru T 9 2
kl 8
sp -
hj B T 9 2
ru -
kl -
  sp B 3
hj D 7
ru -
kl -
Ingen trumf, Syd er inde.
Syd kræver rest med spilleplanen: Jeg har to sparstik, et ruderstik og et hjerterstik.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Hvis Syd prøver at indkassere h7, har Syd ikke rest.
TL dømmer: Rest til spilfører. Syds udtalelse antyder ikke at Syd mener at h7 står. Det er fornuftstridigt at spille h7 i stedet for hD når planen er at tage ét stik i h. Se også § X70A1.

2.3 Topspil af stående farve


sp -
hj -
ru 7 4
kl 6 5 4
sp -
hj -
ru E K
kl B T 9
sp -
hj 4 3 2
ru 6 2
kl -
  sp -
hj -
ru -
kl E K D 3 2
Ingen trumf, Syd er inde.
Syd kræver rest med spilleplanen: Klørene står.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Hvis man spiller en lille c, står klørene ikke.
TL dømmer: Rest til spilfører. Syds udtalelse skal klart forstås på den måde at Syd er opmærksom på at der kun er tre c ude, så farven står når den spilles fra toppen. Se også § X70A1.

2.4 Indkasser farverne i uheldig rækkefølge (1)


sp D B
hj D B T
ru -
kl -
sp 8
hj K
ru -
kl T 4 3
sp 7 6
hj -
ru -
kl E D B
  sp 3
hj 3 2
ru -
kl K 2
Ingen trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Bordet står.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Hjerterne står jo ikke.
TL dømmer: 3 stik til modspillet. Det dårlige resultat for Syd opnås ved s til sD, sB med afkast af c, h til hK, og Øst har rest i c. Når Syd forsøger at indkassere de stik han tror står, vil enhver rækkefølge af de involverede farver som ikke ligefrem fører til blokade eller lignende være inden for det normale. Når Syd mener at bordet står, er det også inden for det normale at kaste af på hånden fra den mindst fordelagtige farve (her c).

2.5 Indkasser farverne i uheldig rækkefølge (2)


sp E K D 2
hj 6 5 4 3
ru -
kl -
sp T 9 8 7
hj -
ru 8 4
kl 8 4
sp -
hj B 9 8
ru 7 3
kl 7 3 2
  sp 6 5 4
hj E K D T
ru 2
kl -
Ingen trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Både hjerterne og sparene står.
Vest bestrider kravet med bemærkningen: Jeg har 4 spar, så vi skal have et stik.
TL dømmer: 5 stik til modspillet. Spilleplanen angiver ikke nogen rækkefølge som farverne skal indkasseres i. Spilfører får det dårligste resultat ved at begynde med at indkassere s-farven. Den indkasseres ovenfra, men da s2 ikke står, får modspillet de sidste 5 stik. Modspillet kan få 6 stik hvis spilfører spiller s-farven nedefra, men det anses for fornuftstridigt (se også § X70A1). Det lægges på ingen måde ØV til last at de ikke straks har indset at de kan få flere end ét stik i situationen.

2.6 Indkasser farverne i uheldig rækkefølge (3)


sp E K D 2
hj 6 5 4 3
ru -
kl -
sp B 9 7 4
hj -
ru 8 4
kl 8 4
sp -
hj 9 8 7
ru 7 3
kl 7 3 2
  sp T 8 6 3
hj E K D T
ru -
kl -
Ingen trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Hjerterne står, og sB falder ud.
Vest bestrider kravet med bemærkningen: Jeg har sB fjerde, så vi skal have et stik.
TL dømmer: 1 stik til modspillet. Spilleplanen angiver ikke nogen rækkefølge som farverne skal indkasseres i. Hvis spilfører begynder med at trække hjerterne, får modspillet sidste stik. Hvis spilfører begynder med at trække sparene, vil spilfører efter tredje runde spar opdage at sB ikke falder ud alligevel. Da spilfører tydeligvis er opmærksom på at sB er ude, vil det være fornuftstridigt (§ 70E1) at spille fjerde runde spar. Modspillet får derfor også kun sidste stik i denne variant.

2.7 Blokade


sp -
hj 2
ru 4
kl 7 6 5 4
sp 3
hj 8 3
ru -
kl B T 9
sp 8 6
hj D 4
ru 9 7
kl -
  sp -
hj -
ru E
kl E K D 3 2
Ingen trumf, Syd er inde. Spillet foregår i 1. division.
Syd kræver rest med spilleplanen: Klørfarven står.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Klørfarven blokerer jo.
TL dømmer: Et stik til modspillet. Det er inden for det normale spil at indkassere dE inden man begynder på c-farven, hvis man ikke er opmærksom på blokaden. Modspillet får ikke mere end et stik, selv når spilfører spiller dE i utide, for det er fornuftstridigt at spille en lille c fra hånden før honnørerne er trukket.

2.8 Ruderne står (ikke)


sp D B
hj D B T
ru -
kl -
sp 8
hj 3
ru -
kl 8 7 6
sp -
hj -
ru B 7 6
kl 5 4
  sp 4
hj -
ru E K T 8
kl -
Ingen trumf, Syd er inde.
Syd kræver rest med spilleplanen: Ruderne står.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Ruderne står jo ikke.
TL dømmer: 3 stik til modspillet. Spilførers plan må forstås på den måde at spilfører vil indkassere ruderne og til sidst dække s4 med en stående s på bordet. Modspillet får nu 3 stik når Vest lægger sine majorkort og en c. Det er irrelevant at bordet står (§ 70D1).

2.9 To spilleplaner


sp D B
hj D B T
ru -
kl -
sp 8
hj 3
ru -
kl 8 7 6
sp -
hj -
ru B 7 6
kl 5 4
  sp 4
hj -
ru E K T 8
kl -
Ingen trumf, Syd er inde.
Syd kræver rest med spilleplanen: Bordet står. Ruderne står også.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Ruderne står jo ikke.
TL dømmer: 3 stik til modspillet. Syd har angivet to forskellige spilleplaner: A: Spil s4 til bordet, som så står. B: Indkasser d-farven og behold en s på bordet til at dække s4. TL bedømmer sagen ud fra variant B fordi den giver det dårligste resultat til Syd.

2.10 Pseudoskvis


sp K D B 6
hj -
ru -
kl -
sp 5 2
hj 3
ru 7
kl -
sp E 3
hj 8
ru -
kl 2
  sp 7
hj
ru E
kl E
Ingen trumf, Nord er inde.
Syd beder om s K og kræver 3 stik.
Øst bestrider kravet med bemærkningen: Du får lov at beholde sK.
TL dømmer: 3 stik til modspillet. Det fremkommer således: Øst falder fra til sK. I næste stik må Syd lægge fx hE. Øst kan nu indkassere h8, og Syd må lægge fx cE, hvorefter c2 tager sidste stik. Det er mere fordelagtigt for Syd at lægge dE, men den mulighed indgår ikke i turneringslederens overvejelser, da den ikke er nævnt i Syds spilleplan.

Hvis modspillerne i første omgang accepterer Syds krav, men et par spil senere opdager at Syd kan gøre galt hvis Øst falder fra til sK, tildeles spilfører 3 stik. Turneringslederen vurderer at Øst sandsynligvis ville have stukket op på sE hvis spillet var fortsat (§ 69B2 kommer ikke på tale).

2.11 12 stik. Øh, 13 stik!


sp K D 9 5 3
hj K 7 4
ru D B 8 2
kl 8
sp  
hj (uvæsentligt)
ru  
kl  
sp 
hj (uvæsentligt)
ru 
kl 
  sp E B T 4
hj 5
ru E K T 7 3
kl E K D
Syd er spilfører i 6s. Der kommer c ud. Syd trækker to gange trumf - de sad 2-2.
Syd kræver med udtalelsen: Jeg tager 12 stik. Øst beder Syd om en spilleplan. Syd ser nu nærmere på kortene og siger: Øh, jeg har 13 stik.
ØV kalder på turneringslederen og spørger hvor mange stik Syd skal have.
TL dømmer: 12 stik til spilfører. Spilfører regner tydeligvis med at afgive et h-stik, og det er ikke fornuftstridigt at afgive h-stikket inden der måtte være lagt tre h på minorstikkene. (Spillet er fra EBL's turneringslederkursus 2004, indledende prøve, opgave 8).

2.12 Nævner ikke knibningen


sp T 9 6
hj -
ru 4 3 2
kl -
sp  
hj (uvæsentligt)
ru  
kl  
sp D 5 4 3 2
hj -
ru  5
kl -
  sp E K B 8 7
hj -
ru E
kl -
Ingen trumf. Nord er inde. Syd beder om sT, Øst bekender med s2, Syd lægger s7, og Vest lægger en d.
Syd kræver med udtalelsen: Jeg spiller s9 og har rest.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Kun hvis du husker at krybe s9.
TL dømmer: Rest til spilfører. Formelt set skal spilfører i sin spilleplan nævne at der kan blive tale om to knibninger. Men når spilfører nævner s9 i forbindelse med kravet, er det imidlertid klart at spilfører er opmærksom på sitsen og har styr på spilleplanen. § X70A1 kommer derfor ikke på tale.

Hvis spilfører ikke havde nævnt s9, ville det være inden for normalt skødesløst spil at spille s6 i stedet for s9, og modspillet får i den situation ét stik. (Spillet er baseret på WBf's officielle kommentarer til Bridgelovene, LKU-18, eksempel 51).

3. Eksempler hvor modspillet har udestående trumf(er)

3.1 Trumfen kan ikke få stik


sp -
hj -
ru 4 3 2
kl -
sp 3
hj -
ru T
kl D
sp -
hj 4 3 2
ru -
kl -
  sp 7 6
hj -
ru -
kl K
s er trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Hånden står.
Vest bestrider kravet med bemærkningen: Jeg har en trumf.
TL dømmer: Rest til spilfører. Det er rigtigt at Vest har en trumf, og det er muligt at Syd har glemt den udestående trumf, men ligegyldigt hvordan Syd spiller sine kort, kan Vest ikke få stik for sin trumf (§ 70C3).

3.2 Trumfen kan godt få stik


sp -
hj -
ru 4 3 2
kl -
sp 3
hj D
ru T
kl -
sp -
hj 4 3 2
ru -
kl -
  sp 7 6
hj -
ru -
kl K
s er trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Hånden står.
Vest bestrider kravet med bemærkningen: Jeg har en trumf.
TL dømmer: 1 stik til modspillet. Syd har ikke nævnt den udestående trumf, og det er muligt at det er fordi han har glemt den. Det er normalt spil at spille c før trumf, og derved får Vest et stik (§ 70C).

3.3 Trumfen indkasseres oppefra


sp -
hj -
ru 4 3 2
kl -
sp 3
hj -
ru T
kl D
sp -
hj 4 3 2
ru -
kl -
  sp 7 2
hj -
ru -
kl K
s er trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Hånden står.
Vest bestrider kravet med bemærkningen: Jeg har en trumf.
TL dømmer: Rest til spilfører. Syd har ikke nævnt den udestående trumf, og det er muligt at det er fordi han har glemt den. Hvis spilfører spiller c før trumf, må Vest bekende, så Vest kan ikke få et trumfstik på den måde. Når spilfører første gang spiller trumf, går planen implicit ud på at indkassere trumffarven, og TL skal nu dømme at det sker ved at spille farven oppefra (§ X70A1); derved bliver Vests trumf i praksis trukket.

3.4 Jeg trækker trumf og har rest (1)


sp -
hj -
ru -
kl 5 4 3 2
sp 8
hj -
ru 7 6 4 
kl -
sp -
hj -
ru -
kl 9 8 7 6
  sp E 3 2
hj D
ru -
kl -
s er trumf, Vest er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Jeg kommer ind, trækker trumf og har rest.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Når jeg spiller en d, kan spilfører bruge sE til at trumfe med, og så får jeg stik for s8.
TL dømmer: Rest til spilfører. Spilfører har jo netop udtalt at han agter at trumfe sig ind for at trække trumf. I den situation bedømmes spilførers plan ud fra at han bruger den mindste trumf til at trumfe med (§ X70A2).

3.5 Jeg trækker trumf og har rest (2)


sp -
hj -
ru -
kl 5 4 3 2
sp 8
hj -
ru 7 6 4 
kl -
sp -
hj -
ru -
kl 9 8 7 6
  sp E 3 2
hj D
ru -
kl -
s er trumf, Vest er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Jeg trækker trumf og har rest.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Når jeg spiller en d, kan spilfører bruge sE til at trumfe med, og så får jeg stik for s8.
TL dømmer: Rest til spilfører. Det ligger implicit i spilførers udtalelse at han vil trumfe sig ind på hånden i det næste stik. I den situation bedømmes spilførers plan ud fra at han bruger den mindste trumf til at trumfe med (§ X70A2).

3.6 Jeg trækker trumf og har rest (3)


sp 4
hj -
ru -
kl 5 4 3
sp 8
hj -
ru 7 6 4 
kl -
sp -
hj -
ru -
kl 9 8 7 6
  sp E 3 2
hj D
ru -
kl -
s er trumf, Vest er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Jeg trækker trumf og har rest.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Når jeg spiller en d, kan spilfører bruge s4 på bordet, og så får jeg stik for s8.
TL dømmer: Rest til spilfører. Det er ikke i overensstemmelse med den plan spilfører har beskrevet, at bruge s4 i det næste stik, så den variant kommer ikke i betragtning.

3.7 Den udestående trumf er i klemme (1)


sp -
hj -
ru 4
kl D B
sp -
hj 8
ru 7 6
kl -
sp 8
hj 5 4
ru -
kl -
  sp 9
hj -
ru D B
kl
s er trumf, Nord er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Jeg tager mine c og har en trumf til sidst.
Øst bestrider kravet med bemærkningen: Jeg kan trumfe en c med s8.
TL dømmer: Rest til spilfører. Hvis Øst trumfer en c, vil det være fornuftstridigt ikke at trumfe over, og derefter står spilførers hånd.

3.8 Den udestående trumf er i klemme (2)


sp -
hj -
ru 3 2
kl D
sp -
hj 8
ru 7 6
kl -
sp 8
hj 4
ru -
kl 3
  sp 9 2
hj -
ru -
kl 2
s er trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Jeg tager cD og har trumfer for resten ... .
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Når spilfører bruger s9 i næstsidste stik, giver s8 sidste stik.
TL dømmer: Rest til spilfører. Hvis Øst ikke bruger s8 i næstsidste stik, bruger Syd s2 til at trumfe med (§ X70A2). Hvis Øst bruger s8 i næstsidste stik, bruger spilfører s9 til at overtrumfe, idet det ville være fornuftstridigt af Syd at undertrumfe (§ 70E1).

3.9 Bedst at trække en ekstra gang trumf, men ...


sp -
hj -
ru 5
kl 3 2
sp 8
hj -
ru -
kl B T
sp -
hj 9 8 7
ru -
kl -
  sp E
hj -
ru K D
kl -
s er trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Hånden står.
Vest bestrider kravet med bemærkningen: Jeg har en trumf.
TL dømmer: 1 stik til modspillet. Sådan som Syd kræver, er det muligt at han ikke er opmærksom på den udestående trumf. Det er nu inden for det normale spil ikke at trække trumf, men at spille en d, som Vest så trumfer. Det  ville være fornuftstridigt derefter ikke at trumfe den c Vest spiller ud. Syd kunne have tjent et stik på at spille s før d; sammenlign med næste eksempel.

3.10 Bedst ikke at trække en ekstra gang trumf, men ...


sp -
hj -
ru 5
kl 3 2
sp -
hj -
ru E
kl B T
sp -
hj 9 8 7
ru -
kl -
  sp E
hj -
ru K D
kl -
s er trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Hånden står.
Vest bestrider kravet med bemærkningen: Jeg har ellers dE.
TL dømmer: 2 stik til modspillet. Det er inden for rammerne af normalt spil at trække sE først, også selv om der ikke er nogen trumf at trække. Syd kunne have tjent et stik på at spille d før s; sammenlign med foregående eksempel.

3.11 Rest på kryds, men (1)


sp E K 9
hj -
ru 4 3 2
kl -
sp T
hj 9 8 7
ru
kl T
sp -
hj T 9
ru 7
kl 8 7 6
  sp B 8 7
hj 4 3 2
ru -
kl -
s er trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Rest på krydstrumf .
Vest bestrider kravet med bemærkningen: Jeg har sT.
TL dømmer: 1 stik til modspillet. Så længe spilfører krydstrumfer, kan Vest ikke undgå at få stik for sT ved at trumfe en d. Det er i den forbindelse irrelevant at ruderne er rejst når spilfører har trumfet dem én gang, og at spilfører kunne få rest ved at trække trumf og indkassere ruderne, for det var ikke den spilleplan Syd angav.

3.12 Rest på kryds, men (2)


sp E 8 7
hj -
ru 4 3 2
kl -
sp -
hj 7
ru T 9 8
kl B T
sp 9
hj T 9 8
ru -
kl 8 7
  sp K B T
hj 4 3 2
ru -
kl -
s er trumf, Nord er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Rest på krydstrumf .
Øst bestrider kravet med bemærkningen: Jeg har s9.
TL dømmer: 1 stik til modspillet. Østs trumf bliver forfremmet hvis Øst lægger h på de to første d der spilles fra bordet.

3.13 Rest på kryds, men (3)


sp E K 9
hj -
ru
kl T 9
sp -
hj 8 7
ru T 9
kl D B
sp T
hj T 9
ru -
kl 8 7 6
  sp B 8 7
hj 4 3 2
ru -
kl -
s er trumf, Syd er inde.
Syd kræver med spilleplanen: Rest på krydstrumf .
Øst bestrider kravet med bemærkningen: Jeg har sT.
TL dømmer: Rest til spilfører. Spilfører agter at trumfe resten af stikkene, og det sker alt andet lige ved at bruge trumferne på bordet nedefra (§ X70A2). Derfor vil Øst ikke kunne få stik på sT ved at overtrumfe bordet. Hvis Øst ikke trumfer for når der spilles et kort ud fra bordet, bruger spilfører også trumferne på hånden nedefra (§ X70A2). Hvis Øst trumfer et udspil fra bordet med sT, vil det være fornuftstridigt for Syd ikke at trumfe over med sB (§ 70E1).

3.14 Hov, bonden var også ude


sp -
hj 8
ru 8 7 3
kl 8 7 4
sp E 4 3
hj -
ru B 4
kl K B
sp B 2
hj 7 4 3 2
ru D
kl -
  sp K D T 8 7
hj -
ru -
kl 3 2
s er trumf, Syd er inde.
Syd kræver 4 stik med spilleplanen: Jeg kan godt spille dette til 4 stik.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Hvad med bonden?
TL dømmer: 3 stik til spilfører. Hvis Syd først spiller sK og Vest falder fra, har Syd nu valget mellem to spilleplaner, nemlig at spille sD, som virker hvis sB nu er blank, eller at spille en lille s, som virker hvis sE nu er blank. Syds oprindelige udsagn omfatter begge mulige spilleplaner, så sagen afgøres ud fra den plan der giver Syd det dårligste resultat.

3.15 Og hvad nu hvis jeg spiller d?


sp -
hj -
ru D
kl E D T 9 7 6
sp -
hj 9 5 4 3
ru T
kl K B
sp D
hj T
ru 8 7 6
kl 5 4
  sp T 9 6 5
hj -
ru -
kl 8 3 2
Parturnering blandt internationale elitespillere. Kontrakten er 4s-X, Øst er inde. Det fremgår af meldinger og spil at Vest er startet med 6-7-farve i h og styrke til at åbne 1h; Øst har vist konstruktiv h-støtte og strafdoblet 4s. Spilførers optælling vil vise at Vest begyndte med nøjagtig 1 s, 6 eller 7 h og mindst 2 d. Vest har under spillet spillet hK, hD og dK, mens Øst har vist dE og sB. c-farven har ikke været spillet, og alle har bekendt til to d-stik. (Se sag 12-MAK-19).
Syd kræver med spilleplanen: Jeg kniber i c og kaster en cd. Dermed får jeg resten på nær et stik til mestertrumfen.
Øst bestrider kravet med bemærkningen: Hvis jeg spiller d og spilfører kaster en c på den, skal cK også have et stik.
TL dømmer: 2 stik til modspillet. Hvis Øst spiller d, er det ikke længere muligt at gennemføre spilførers oprindelige plan, hvor man først kniber i c og (hvis det går godt) lægger en cd. Spilfører har nu to reelle muligheder:
  1.     Trumfe ruderen og knibe i c, hvilket går godt når cK (som her) sidder anden i plads.
  2.     Kaste en c på ruderen og trække cE, hvilket går godt når cK sidder blank på en af hænderne.
Syd har ikke forklaret nogen af disse to spilleplaner. Plan (1) er afhængig af at finde et bestemt kort (cK) hos en bestemt modstander (Vest), og ingen modstander vil nå at vise renonce i c før Syd skal vælge mellem plan (1) og plan (2) (§ 70E1). Turneringslederen må derfor kun acceptere at Syd følger plan (1) hvis det ville være fornuftstridigt i stedet at vælge plan (2) (§ 70E1).

Plan (2) kan ikke anses for fornuftstridig, heller ikke selv om der er tale om internationale elitespillere.

3.16 Jeg trækker trumf og har rest


sp K 8 2
hj 8 5 2
ru E T 9 4 3 2
kl 8
sp T
hj D B T 9 6 4
ru 6
kl E K 9 6 2
sp D 6 3
hj K 3
ru 8 5
kl D B T 5 4 3
  sp E B 9 7 5 4
hj E 7
ru K D B 7
kl 7
Syd spiller 6s. Vest tager for cE og fortsætter med sT, der går til sB.
Syd kræver med spilleplanen: Jeg trækker trumf og har rest.
ØV bestrider ikke kravet.
TL bliver ikke involveret. Hvis turneringslederen havde været tilkaldt, ville der ikke have været noget at invende mod kravet. Sammenlign med de næste to hænder.

3.17 Men trumferne sidder 3-1 ...


sp K D 2
hj 8 5 2
ru E T 9 4 3 2
kl 8
sp T
hj D B T 9 6 4
ru 6
kl E K 9 6 2
sp 8 6 3
hj K 3
ru 8 5
kl D B T 5 4 3
  sp E B 9 7 5 4
hj E 7
ru K D B 7
kl 7
Syd spiller 6s. Vest tager for cE og fortsætter med sT, der går til sB.
Syd kræver med spilleplanen: Når trumferne sidder 2-1, har jeg ikke flere problemer.
Øst bestrider kravet med bemærkningen: Hvis spilfører kun trækker en gang trumf til, får jeg senere mulighed for at trumfe med den glemte trumf.
TL dømmer: 1 stik til modspillet. Der er klart mulighed for at spilfører ikke er  opmærksom på den sidste trumf (§ 70C2), og det vil være normalt spil ikke at trække den før d-farven indkasseres (§ 70C3).

3.18 Men damen sidder tredje ...


sp K 8 2
hj 8 5 2
ru E T 9 4 3 2
kl 8
sp T
hj D B T 9 6 4
ru 6
kl E K 9 6 2
sp D 6 3
hj K 3
ru 8 5
kl D B T 5 4 3
  sp E B 9 7 5 4
hj E 7
ru K D B 7
kl 7
Syd spiller 6s. Vest tager for cE og fortsætter med sT, der går til sB.
Syd kræver med spilleplanen: Når trumferne sidder 2-1, har jeg ikke flere problemer.
Øst bestrider kravet med bemærkningen: Hvis jeg nu lægger sD under næste omgang trumf, tror spilfører at alle trumfer er trukket, og siden får jeg mulighed for at trumfe med den glemte trumf.
TL dømmer: 1 stik til modspillet. Der er klart mulighed for at spilfører ikke er  opmærksom på at der skal trækkes to gange trumf til (§ 70C2). Hvis Øst ikke lægger sD når spilfører trækker næste gang trumf, er det højst tænkeligt at spilfører vil undre sig over at en markant honnør som sD mangler, men hvis Øst lægger sD, vil det være normalt spil inden for rammerne af Syds udtalelse at afgive et stik til den udestående trumf. Det er muligvis ikke ligefrem normalt spil af Øst at lægge sD anden gang spilfører trækker trumf, men den slags vurderinger er ikke relevante når det gælder modstanderne til den der har afgivet et krav.

3.19 Jeg trækker trumfen, men ...


sp K D T 9 6 3
hj K 7 6 2
ru E K 6
kl -
sp 2
hj T 5
ru T 9 8 5 2
kl E T 5 3 2
sp B 5 4
hj B 9 8 4
ru B 7 3
kl K 9 4
  sp E 8 7
hj E D 3
ru D 4
kl D B 8 7 6
Syd er spilfører i 7s. Vest spiller s2 ud, og tilspillene er sK, s4 og s7.
Syd kræver nu med spilleplanen: Jeg trækker trumfen og trumfer om nødvendigt en h.
ØV bestrider kravet med bemærkningen: Når spilfører trækker trumf, er der ikke flere trumfer tilbage på Syds hånd til at trumfe hjerter.
TL dømmer: 1 stik til modspillet. Syds udtalelse viser klart at han kun har tænkt sig at trække én trumf til. Alt tyder på at han har overset en udestående trumf. Det er normalt spil at trække den "sidste" trumf med sD, og når det så viser sig at det er nødvendigt at trumfe den 4. h, bliver det med sE, hvorved Øst får forfremmet et trumfstik. (Spillet er fra EBL's turneringslederkursus 2006, afsluttende prøve, opgave 14).