Om denne udgave af de danske bridgelove ...
 
I 1998 udkom den danske version af lovene (1997-udgaven) for første gang på WWW. Som følge af de gode erfaringer med WWW-udgaven af 1997-lovene og 2007-lovene udkommer den danske udgave af 2017-lovene fra starten i to ligeværdige udgaver, nemlig både på bogform og på WWW.
 
Finder du fejl eller mangler i denne WWW-udgave eller har forslag til ændringer og forbedringer, så send en mail med dine kommentarer til Danmarks Bridgeforbunds appelkomite.