Indholdsfortegnelse
 
Indledende materiale
    Forord til den danske udgave
    Forord til 2017-udgaven
    Indledning til 2017-udgaven
    Definitioner
 
Turneringslogistik
    § 1. Kortene
    § 2. Mapperne
    § 3. Bordenes opstilling
    § 4. Makkere
    § 5. Spillernes placering
    § 6. Blanding og kortgivning
    § 7. Håndtering af mapper og kort
    § 8. Rundeskift
 
Uregelmæssigheder
  Berigtigelse
    § 9. Fremgangsmåden efter en uregelmæssighed
    § 10. Berigtigelse af uregelmæssigheder
    § 11. Fortabelse af retten til berigtigelse
  Justeret score
    § 12. Turneringslederens bemyndigelse til at skønne
  Fejl ved mapperne
    § 13. Forkert antal kort
    § 14. Manglende kort
    § 15. Forkert spil eller hånd
  Ubeføjede oplysninger
    § 16. Beføjede og ubeføjede oplysninger
 
Meldeperioden
  Den korrekte fremgangsmåde
    § 17. Meldeperioden
    § 18. Bud
    § 19. Doblinger og redoblinger
    § 20. Gentagelse og forklaring af meldinger
    § 21. Misinformation
    § 22. Meldeforløbets afslutning
  Tilsvarende melding
    § 23. Tilsvarende melding
  Vist kort
    § 24. Kort vist eller spillet ud under meldeforløbet
  Ændring og tilbagetagning af meldinger
    § 25. Lovlige og ulovlige ændringer af melding
    § 26. Udspilsbegrænsninger efter tilbagetaget melding
  Utilstrækkeligt bud
    § 27. Utilstrækkeligt bud
  Melding uden for tur
    § 28. Meldinger, der betragtes som afgivet efter tur
    § 29. Fremgangsmåden efter en melding uden for tur
    § 30. Pas uden for tur
    § 31. Bud uden for tur
    § 32. Dobling eller redobling uden for tur
    § 33. Meldinger afgivet samtidig
    § 34. Bevarelse af retten til at melde
  Utilladelig melding
    § 35. Utilladelige meldinger
    § 36. Utilladelig dobling eller redobling
    § 37. Melding i strid med tvungen pas
    § 38. Bud over syv træk
    § 39. Melding efter den afsluttende pas
 
Makkeraftaler
    § 40. Makkeraftaler
 
Spilleperioden
  Den korrekte fremgangsmåde
    § 41. Spillets begyndelse
    § 42. Den blindes rettigheder
    § 43. Begrænsninger af den blindes rettigheder
    § 44. Spillets gang
    § 45. Et spillet kort
  Fejl i fremgangsmåden
    § 46. Ufuldstændig eller ugyldig angivelse af et kort fra bordet
    § 47. Tilbagetagelse af et spillet kort
  Strafkort
    § 48. Vist kort af spilfører
    § 49. Vist kort af en modspiller
    § 50. Generelle bestemmelser om strafkort
    § 51. To eller flere strafkort
    § 52. Undladelse af udspil eller tilspil af et strafkort
  Udspil uden for tur
    § 53. Accepteret udspil uden for tur
    § 54. Åbningsudspil uden for tur med åbent kort
    § 55. Spilførers udspil uden for tur
    § 56. En modspillers udspil uden for tur
  Andre ureglementerede ud- og tilspil
    § 57. For tidlige udspil eller tilspil
    § 58. Samtidige udspil eller tilspil
    § 59. Krav om udspil eller tilspil, som ikke kan efterkommes
    § 60. Spil efter et ulovligt udspil eller tilspil
  Kulørsvigt
    § 61. Undladelse af at bekende – forespørgsler om kulørsvigt
    § 62. Rettelse af en kulørsvigt
    § 63. Etablering af en kulørsvigt
    § 64. Fremgangsmåden efter en etableret kulørsvigt
  Stik
    § 65. Placering af stik
    § 66. Undersøgelse af stik
    § 67. Ukorrekt stik
  Krav på og afgivelse af stik
    § 68. Krav eller afkald på stik
    § 69. Accept af krav eller afkald
    § 70. Krav eller afkald, der bestrides
    § 71. Annullering af afkald
 
Bridgeetik
  Etik
    § 72. Hovedprincipper
    § 73. Kommunikation, tempo og vildledning
    § 74. Opførsel og etikette
    § 75. Forkert forklaring eller forkert melding
  Tilskuere
    § 76. Tilskuere
 
Regnskabet
    § 77. Turneringsregnskab
    § 78. Udregningsmetoder og propositioner
    § 79. Vundne stik
 
Regulerende myndighed og turneringsarrangør
    § 80. Den regulerende myndighed og turneringsarrangøren
 
Turneringslederen
  Ansvar
    § 81. Turneringslederen
    § 82. Berigtigelse af fejl i fremgangsmåden
    § 83. Oplysning om retten til appel
  Fastlæggelse af kendsgerninger
    § 84. Afgørelser ved enighed om kendsgerningerne
    § 85. Afgørelser ved uenighed om kendsgerningerne
  Særlige uregelmæssigheder
    § 86. Holdkampe
    § 87. Mapper med forkert kortfordeling
    § 88. Tildeling af erstatningspoint
  Straffe
    § 89. Berigtigelse i enkeltmandsturneringer
    § 90. Straffe for fejl i fremgangsmåden
    § 91. Straf eller bortvisning
 
Appeller
    § 92. Retten til appel
    § 93. Fremgangsmåden ved appel
 
Stikordsregister
    Stikordsregister