LOVE FOR
TURNERINGSBRIDGE
2017

Autoriseret udgave
DBF logo

DANMARKS BRIDGEFORBUNDS BOGFORLAG

© World Bridge Federation.
© Danmarks Bridgeforbund 2017.

Alle rettigheder er reserveret, herunder retten til
at reproducere denne bog eller dele heraf uden
skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Dansk oversættelse og bearbejdelse:
Jens Brix Christiansen og Jacob Duschek.

I redaktionen:
Flemming Bøgh-Sørensen, Jesper Dybdal, Torsten Ørhøj og Niels Aagaard.