Stikordsregister
 
 
 
Accepteret
 
Annullering
 
Bestrides
 
Spillet afbrydes
 
Spillet fortsætter hvis alle fire spillere indvilger
 
 
Kun den ene side får justeret score
 
 
 
 
 
Manglende, forkert forklaring
 
Manglende, ubeføjet oplysning
 
Uventet, ubeføjet oplysning
 
 
 
 
Appelfrist
 
Appelinstans
 
Chefturneringsleder, ansvar og beføjelser
 
Enighed om at appellere
 
Holdkaptajn
 
Oplysning om ret til
 
Unødig trætte
 
 
Tilbagetagne meldinger
 
 
 
Regulerende myndighed
 
Turneringsarrangøren
 
Turneringslederen
 
Turneringslederen - skønne
 
 
 
 
Fejl i
 
Fortabelse af retten til
 
Frafald af
 
Fremgangsmåde ved berigtigelse
 
Uregelmæssighed ikke nævnt i lovene
 
Uregelmæssighed, tilskuer
 
Urimeligt hård
 
 
 
Anmodning om kort
 
Begrænsninger
 
Bordets kort
 
Foreslår selv et kort
 
Modspiller viser den blinde sin hånd
 
Rettigheder, betingede
 
Rettigheder, ubetingede
 
 
 
 
Bud – Se også melding
 
Efter afsluttende pas
 
Over syv træk
 
Uden for tur
 
Utilstrækkeligt
 
 
 
 
 
 
Score for
 
Uden for tur
 
Utilladelig
 
 
 
 
Angivelse af
 
 
 
 
Egen forkert melding
 
Forkert melding
 
Misinformation
 
Skade, misinformation
 
Skade, ubeføjede oplysninger
 
Ubeføjede oplysninger
 
 
 
 
Forkert, ubeføjede oplysninger
 
Formodet fejl i
 
Meldinger
 
Modspilsaftaler
 
Rette fejl i
 
Turneringslederens afgørelse
 
 
 
 
Erstatningsspil
 
Forkert kortfordeling i mappe
 
Resultat opnået ved det andet bord
 
Ubalanceret justeret score, cupkampe
 
 
 
 
 
 
Spil af forkert hånd
 
 
 
Holdkampe
 
Ingen berigtigelse foreskrevet
 
Korrigeret score
 
Kunstig score
 
Middel
 
Middel minus
 
Middel plus
 
Sandsynligt resultat
 
Satsende handling
 
Skade
 
Særdeles alvorlig fejl
 
 
 
 
Enighed om
 
Manglende enighed om
 
 
Ubeføjede oplysninger fra makker
 
 
 
 
 
 
Ingen omgivning, holdkamp
 
Omgivning
 
 
 
Angive kort fra bordet
 
Blande efter spillet
 
Blanding og kortgivning
 
Den blinde spiller et forkert kort
 
Femte spillet til stikket
 
Forkert antal
 
Manglende koncentration
 
Manglende kort
 
Som anses for spillet
 
Spillet (bordet fanger)
 
Strafkort
 
Tilbagetaget
 
Tælle
 
Uagtsom angivelse
 
Udpeget af den blinde
 
Vist, modspiller
 
Vist, spilfører
 
Vist, under meldeforløbet
 
 
Accepteret
 
Accept trækkes tilbage
 
Bestrides
 
Forklaring af spilleplan
 
Spillet afbrydes
 
Spillet fortsætter hvis alle fire spillere indvilger
 
Udestående trumf
 
 
12. stik
 
Automatisk overførsel af stik
 
Begge sider svigter kulør
 
Berigtigelse af skade
 
Bordet svigter kulør
 
Definition
 
Etableret
 
Fremgangsmåde når etableret
 
Gentagne kulørsvigt
 
Ingen automatisk overførsel af stik
 
Med strafkort
 
Rettelse
 
Spørgsmål om kulørsvigt
 
 
Bluff af kunstig melding
 
Kunstig pas
 
 
 
Påviseligt antydet
 
 
Berigtigelse skader ikke-fejlende side
 
 
 
 
Makkeraftale
 
Spillestil og bedømmelse
 
 
 
 
Duplikering
 
Forkert kortfordeling
 
Forkert mappe spillet
 
Håndtering
 
Vandring
 
 
Forklaring af meldinger
 
Gentagelse af meldinger
 
Meldeforløbet begynder
 
Meldeforløbet slutter
 
Vist kort
 
 
Afklaringsperiode
 
Første melding
 
Gentagelse af meldinger
 
Meldeforløb
 
Meldeforløbet begynder
 
Meldeperioden begynder
 
Meldeperioden slutter
 
Tre passer med uregelmæssigheder
 
 
Baseret på misforståelse
 
Baseret på misinformation
 
Forklaring
 
Gentagelse og forklaring
 
Rettelse af fejlgreb
 
Rettelse af uagtsomt afgivet melding
 
Samtidig melding
 
Tilbagetagen
 
Tilsvarende
 
Uden for tur
 
Utilladelig
 
Ændring af melding
 
Ændring, manglende koncentration
 
 
 
Middel – NB: middel er ikke det samme som nulscore
 
 
Melding baseret på
 
Ændring af ud- eller tilspil efter
 
 
 
 
 
 
 
Nulscore – NB: nulscore er ikke det samme som middel
 
 
 
I holdkamp
 
Ingen omgivning, holdkamp
 
 
 
Beføjede
 
Tilbagetagne meldinger, ud- og tilspil
 
Ubeføjede
 
Uvedkommende, fra makker
 
Uvedkommende, ikke fra makker
 
 
 
Forklaring af meldinger
 
 
 
 
 
 
Kunstig, uden for tur
 
Tvungen
 
Tvungen pas skader ikke-fejlende
 
Uden for tur
 
 
 
 
Angivelse af
 
Kort og farver
 
Ufuldstændig angivelse af
 
 
Uden for tur
 
Utilladelig
 
 
 
Fejl i
 
Forkert kortfordeling, holdkamp
 
Imp
 
Mappe med forkert kortfordeling
 
Parpoint
 
Scoretabel
 
Totalpoint
 
 
Delegere ansvar
 
Overdrage ansvar
 
Resultat – Se også regnskab
 
 
Enighed om
 
Opnået ved det andet bord, holdkamp
 
 
 
Afslutning
 
Sidste rundes afslutning
 
 
Afslutning
 
 
 
 
 
Def, § 6D2, § 6 fodnote
 
 
 
Begynder
 
Forklaring af meldinger under
 
 
 
 
Afgivne meldinger
 
En enkelt melding
 
For at fremprovokere forkert forklaring
 
For at hjælpe makker
 
Ikke afgivne meldinger
 
Slutninger
 
Ubeføjede oplysninger
 
Ved tvungen pas
§ 20B, § 20 fodnote
 
 
Femte kort til
 
Kort i uorden
 
Placering af
 
Ukorrekt
 
Undersøgelse af
 
Vende stikket
 
Vundne stik
 
 
Beføjede og ubeføjede oplysninger
 
Lille strafkort
 
Modspiller
 
Spilfører, den blinde
 
Strafkort ikke spillet
 
To eller flere
 
Straf – Se også berigtigelse
 
Disciplinær straf
 
Enkeltmandsturneringer
 
For fejl i fremgangsmåden
 
 
Se på eget
 
Se på modstandernes
 
 
 
 
Beføjede oplysninger
 
Kort, manglende koncentration
 
Tilbagetaget kort
 
Tilsigtet melding
 
Uagtsomt afgivet melding
 
Ubeføjede oplysninger
 
Udspilsbegrænsninger efter tilbagetagen melding
 
Utilsigtet angivelse af kort
 
 
 
 
Efter uregelmæssighed
 
For tidligt
 
Krav om, som ikke kan efterkommes
 
Pligten til at bekende
 
Samtidigt
 
 
Krav med udestående trumf
 
 
 
 
 
 
Appelfrist
 
Propositioner
 
Rettelse af fejl
 
 
Ansvar
 
Bemyndigelse
 
Bortvise spiller
 
Diskvalificere spiller
 
Fejl begået af
 
Retten til at skønne
 
Tilkald
 
 
 
Logisk alternativ
 
Påviseligt antydet
 
Tilbagetagen melding, ud- eller tilspil
 
 
 
Begrænsninger ved strafkort
 
Begrænsninger ved tilbagetagen melding
 
For tidligt
 
Krav om, som ikke kan efterkommes
 
Samtidigt
 
Uden for tur
 
Uden for tur, stik 13
§ 53 fodnote
 
Åbningsudspil, fordækt
 
Åbningsudspil, fordækt, uden for tur
 
Åbningsudspil, vist
 
 
 
 
 
 
Berigtigelse af
 
Berigtigelse skader ikke-fejlende side
 
Forhindre i at begå
 
Gøre opmærksom på
 
Håndtering af
 
Når der er gjort opmærksom på
 
Rettet i utide
 
Tilkaldelse af turneringslederen
 
Tilskuere
 
Valgmuligheder efter
 
 
 
Accepteret
 
Ikke accepteret
 
Ikke-fejlende side skadet, justeret score
 
Rettet i utide
 
Rettet lavest muligt
 
Rettet til dobling eller redobling
 
Rettet til nyt utilstrækkeligt bud
 
Uden for tur
 
 
 
 
Kort
 
Spillere
 
 
 
 
 
 
 
Fordækt
 
Uden for tur
 
Vist