Appel 11-AU-8

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra 3. division øst, 2012-01-15.
 
Spil 2 
Ø/NS
med
skærm
sp 6 5
hj K 9 8 7 3
ru K 8 7
kl D 6 3
sp 8 7 3
hj D 6
ru T 9 6 2
kl 8 7 4 2
sp B 9 4 2
hj B 4 2
ru E D B
kl E T 5
  sp E K D T
hj E T 5
ru 5 4 3
kl K B 9
Meldinger
V N Ø S
1ut dbl
2c1 pas pas 2s
pas 2ut pas pas
pas

1: Nilsland, flugt, c og d. Om Østs forklaring til Nord, se nedenfor.
Resultat
8 stik NS/ØV: +120

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

1 NT viser 12-16. 2 c alerteres og forklares af Øst til Nord som c + major. Der nævnes, at de spiller Nilsland og at Øst er usikker på forklaringen. Nord spørger til hvad forskellige andre sekvenser ville vise. Øst er usikker på systemet. Nord melder herefter pas, idet makker kan sidde med en strafdobling af 2 c. Efter 2 s som er naturlig med 16+ spørger Nord igen til meldingerne og får nu at vide, at de 2 c måske også kan vise c og d (som er parrets aftale og som er forklaret korrekt af Vest til Syd). Nord vælger herefter at invitere i 2ut, da han frygter enten s-farve bagpå eller 4 h imod. Nord siger at han med korrekt forklaring vil melde 3 h.

Turneringslederens afgørelse

Resultatet korrigeres til 4 h 10 stik (§ 21B3 og § 12C1e).

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Den mangelfulde forklaring gør det vanskeligere for Nord at melde sin h-farve. Syd vil formentlig tage imod en invitation i h. 4h vinder med afgivelse af et stik i h, c og d.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstanser

Appellen forelå for sent til at en mundtlig appelkomite kunne organiseres (§ 251B3).

Afgørelse

Appellen tages til følge.
Scoren justeres til 50% af Nord 4h 10, NS 620, og 50% af Nord 2ut 8, NS 120.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.
 

Begrundelse

Appelkomiteen har fastlagt følgende kendsgerninger:

Appelkomiteen finder at Nord med korrekt forklaring ville have haft nemmere ved at melde 3h i stedet for 2ut, og at 3h ville have ført til at NS ville have spillet 4h.

Appelkomiteen finder dog at 3h-meldingen selv med korrekt forklaring ikke er oplagt, og vælger derfor at tildele en vægtet score bestående af 50% af scoren i imp for Nord 4h 10, NS 620, og 50% af scoren i imp for Nord 2ut 8, NS 120 (§ 21B3, § 12C1c).

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Partsindlæg 2012-01-17 e-mail NS
Partsindlæg 2012-01-17 e-mail ØV
Replik 2012-01-18 e-mail NS

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

(ingen)