Appel 11-AU-4

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra Vinoble Cup 2011-10-28.
 
Spil 5 
NS/N
uden
skærm
sp K T 7 4 3
hj 5 3 2
ru T 9
kl E K 8
sp D B 6
hj K 6
ru E B 8 6
kl B 5 4 3
sp E 9
hj D 8
ru K D 7 4 3
kl D T 7 2
  sp 8 5 2
hj E B T 9 7 4
ru 5 2
kl 9 6
Meldinger
V N Ø S
pas 1ut pas
3s1 dbl pas 4h
dbl pas pas pas

1: Aftalt som 6-farve med 2 af 3 tophonnører uden sideværdier. Ment som overføring til 3ut.
Resultat
7 stik ØV: +800

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

1ut oplyses som 15-17 (man spiller 15-17 i alle zonestillinger). 3s alertes og forklares af Øst som "6 s med 2 af 3 tophonnører uden sideværdier". Inden udspillet retter Vest Østs forklaring til at 3s er en overføring til 3ut. Efterfølgende fortæller begge spillere i parret at aftalen er at 3s er som oprindeligt forklaret. 2s havde været overføring til 2ut, og Øst mente her sidst på aftenen at 3s så var til 3ut ...

Man tilkalder en spiller fra hvert hold fra det andet bord (som har spillet spillet), og de afgør at man nu skal spille spillet færdigt. (korrekt)

NS ønsker efterfølgende sagen behandlet af turneringslederen.

Turneringslederens afgørelse

Resultatet af spillet står ved magt.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

NS har fået korrekt forklaring af ØV's aftaler, og de har ikke krav på at vide at V har meldt forkert. Vest har fået den ubeføjede oplysning at hans makker har misforstået 3s (reelt er det Vest, der har misforstået, men det betyder ikke noget her). Vests logiske alternativer til dobling af 4h er pas eller måske 4ut. Den ubeføjede oplysning ændrer ikke ved hvor attraktive de logiske alternativer synes at være. Ingen af dem (ej heller dobler) er derfor ulovlige.

Øst har ikke haft noget at bruge sin ubeføjede oplysning til, og det virker heller ikke sandsynligt at spilførers beslutning om at bruge sK skyldes misinformationen.

Konklusion: De to lovbrud som er begået, nemlig Vests fejlagtige og utidige rettelse af sin makkers forklaring, har hverken gavnet hans side eller skadet modparten. Scoren som opnået ved bordet opretholdes.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Der er ingen anden appelinstans end DBf's Appelkomite

Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet opnået ved bordet (S 4h-X 7 stik) står ved magt.
Depositum returneres
Appeludvalgets afgørelse er enstemmig.
 

Appeludvalget finder

 

 

 

 

Partsindlæg

Parterne har ikke indsendt partsindlæg i forbindelse med sagen.