Appel 11-AU-10

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra 1. division, 2012-01-15.
 
Spil 24 
V/Ingen
med
skærm
sp K T 8 2
hj K D T
ru B 7 2
kl T 8 6
sp D 7 4
hj B 5 4
ru E T 8
kl E 5 4 2
sp B 3
hj E 9 6 3
ru K D 4 3
kl K B 9
  sp E 9 6 5
hj 8 7 2
ru 9 6 5
kl D 7 3
Meldinger
V N Ø S
pas pas 1d pas
2ut1 pas 3ut pas
pas pas

1:  Inviterende, uden 4-farver i major.
Resultat
8 stik NS: 50

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

2ut er en naturlig invitation der benægter 4-farver i major. Åbningsudspil hD. Vest spørger Syd hvad hD kan vise, og får at vide at det lover B (eller er fra en singleton eller doubleton). NS's systemkort fortæller at man også spiller D fra en kombination med KD medmindre det er fra KDTxx eller bedre. 

Vest går op på hE. Syd afviser i h. Spilfører ender med 8 stik. Efter spillet kalder Vest på turneringslederen og fortæller at han ville være faldet fra til åbningsudspillet med korrekt forklaring. Nord anfører at det er oplagt at skifte til spar hvis spilfører falder fra til hD.

Turneringslederens afgørelse

Vest er skadet af misinformation. Scoren justeres (§ 47E2b). Der tildeles en vægtet score med 2/3 af scoren for V 3 ut 9 stik, 1/3 af scoren for V 3 ut 8 stik (§ 12C1c).

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Vest er misinformeret af Syds forklaring, da han derved placerer hK hos Syd. Ved vurderingen af hvordan spillet ville være endt uden misinformation, betragtes to hovedvarianter: 

a: Nord får første stik i h og skifter til s. Spilfører kniber med tiden efter c D hvilket fører til 8 stik. 

b: Nord får første stik i h og skifter til s. Når spilfører kommer ind, indkasserer han sine d-stik og lægger en h. Hvis N lægger en h eller en s, rejser spilfører h-farven og får 9 stik. Hvis N lægger en c, har spilfører muligheden for at lade cB køre og få 9 stik.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Turneringslederens afgørelse forelå først et stykke ind i den efterfølgende kamp, så appelfristen blev forlænget til efter denne kamp. Appellen blev først indgivet efter at spillelokalet var næsten tomt. En MAK kunne derfor ikke samles (§ 251B3).

Afgørelse

Appellen tages til følge.
Scoren justeres til 1/3 af scoren for V 3ut 9, ØV 400, og 2/3 af scoren for V 3ut 8, NS 50.
Depositum returneres
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.
 

Begrundelse

Syds forklaring til Vest er misinformation, da den ikke nævner at man spiller hD fra fx Nords aktuelle hjerterfarve (KDT).

Vest ville have haft større chance for at vinde kontrakten med korrekt forklaring, og ØV er derfor skadet af misinformationen.

Appelkomiteen finder dog at sandsynligheden for at Vest vinder 3ut selv med korrekt forklaring er lille.

Derfor tildeles en vægtet score bestående af 1/3 af scoren i imp for V 3ut 9, ØV 400, og 2/3 af scoren i imp for V 3ut 8, NS 50 (§ 47E2b, § 12C1c).

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Partsindlæg 2012-01-18 e-mail NS
Partsindlæg 2012-01-18 e-mail ØV
Replik 2012-01-19 e-mail NS

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

(ingen)