Appel 09-AU-1

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra DM Damepar, 2009-07-06.
 
Spil 8
V/ingen
uden
skærm
sp E K 10 6 2
hj -
ru 7 6 3 2
kl D 10 5 4
sp -
hj D T 6 5
ru E D B 4
kl E K B 7 2
sp 8 7 4
hj E K 8 7 3
ru K 9 8 5
kl 8 6 3
  sp D B 9 5 3
hj B 9 4 2
ru 10
kl 8 6 3
Meldinger
V N Ø S
1c 1s 2h 4s1
5h2 pas 6h pas
pas pas

1: Uden forudgående STOP-skilt - Syd siger "stop", men Vest opfatter det ikke
2: Uden pause inden meldingen
Resultat
12 stik NS/ØV: +980

Turneringslederens afgørelse

6h er ulovlig (§ 16B3). Scoren justeres til ØV 5h, 12 stik, ØV 480 (§ 12C1e)

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger og begrundelse for afgørelse

TL blev tilkaldt af NS efter den afsluttende pas og fastlagde følgende kendsgerninger:

TL lod herefter spillet fortsætte og blev tilkaldt igen af NS efter spillets afslutning, da 6h kunne være påvirket af Vests lynmelding. Øst forklarede, at hun opvurderede hånden, bl.a. pga. de tre små spar, som kraftigt antydede renonce hos makker, hvorfor hun lagde på til 6h.

TL's vurdering: Vest må have opfattet, at Syds melding var med spring, specielt fordi hun var klar til at melde 5h med det samme, og hun skulle derfor have holdt en pause alligevel (§ 122B1 og § 123C1). TL vurderer derfor, at lynmeldingen ikke er uagtsom.

Øst har minimum mht. HP og h-længde. Vurderer derfor, at pas er et logisk alternativ i dette felt. Lynmeldingen antyder, at man uden problemer har til 5h, og dette gør det mere attraktivt at gå videre.

Pas er logisk alternativ. Dette ville sandsynligvis føre til 5h med 12 stik.

TL's afgørelse: 6h ulovlig (§ 16B3). Justeret score: ØV 5h 12 stik, +480 (§ 12C1e).

TL instruerede desuden Syd om, at hun altid skulle bruge Stop-skiltet.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstans (Chefturneringsleder og Mundtlig appelkomite)

TL supplerede sin redegørelse med en undersøgelse af resultaterne på spillet. Ved de øvrige borde var der spillet følgende kontrakter: 

Det er meget sandsynligt, at meldeforløbet er gået på samme måde ved de borde, hvor Øst spiller 5h, eller i hvert fald et overvejende flertal heraf; fx ville man ikke stå ude af slem efter en esspørgemelding. Det er svært at sige noget om meldeforløbet de øvrige borde. Bl.a. er det muligt, at Vest er gået på slem på egen hånd efter Østs 2h. Alt i alt synes dette at underbygge påstanden om, at pas er et logisk alternativ.

ØV's begrundelse for appel: Med så lidt som hDxxx, dED(+) samt enten s-renonce eller cE er der spil for 6h, og dette er en minimumshånd, mens Vest aktuelt må have tillæg efter meldingerne. Derfor er det oplagt at melde 6h. Føler desuden, at det er lidt urimeligt at blive hængt op på lynmeldingen, når Syd ikke bruger Stop-skiltet, og hun ikke havde hørt Syd sige Stop.

NS's kommentarer: Øst har minimum i HP samt single i makkers farve, hvilket ikke taler for slem. Ruderfarven har tabere, og lynmeldingen gør 6h bedre. At melde 6h vil under disse omstændigheder være en chancetagning i dette meldeforløb. Øst skitserede ikke en Vest-hånd så konkret ved bordet, og hvis Vest havde den renonce, som Øst kunne se, kunne Vest jo også selv se den og melde mere konstruktivt end 5h, hvis hun havde ordentligt tillæg; aktuelt burde hun selv gå mod slem fx via en 5s-melding. Efter Østs 6h har Vest nærmest til at melde 7h.

Chef-TL's fortolkning af relevante turneringsbestemmelser: 

MAK'ens overvejelser: Tror, at Vest har opfattet, at Syd afgav en springmelding, og vil derfor ikke bruge muligheden fra § 123C1 for at skønne, at der ikke er ubeføjede oplysninger. Derfor vil en afgørelse blive baseret på, at der er ubeføjede oplysninger.

Længere diskussion om, hvorvidt pas er logisk alternativ. En vurderede, at spilleren altid ville hæve. En fortalte, at der faktisk var blevet passet til 5h i samme meldeforløb ved hendes bord, men at det efter hendes opfattelse var dårligt at passe. Det blev overvejet, om en sparrenonce i sig selv kunne være tilstrækkeligt tillæg for Vest til at støtte til 5h, så Vest ikke havde reelt tillæg. Det var dog temmelig sandsynligt efter meldingerne alene, at Vest måtte have nogle ruderværdier, da der højst var 3 HP i majorfarverne.

Ender med at konkludere, at pas ikke er et logisk alternativ for Øst.

MAK'ens afgørelse: Intet lovbrud (ej § 16B3). Scoren opnået ved bordet står ved magt, dvs. ØV 6h 12 stik, +980. Depositum retur.

Denne afgørelse er appelleret af NS.


Afgørelse

Appellen tages til følge.
Scoren justeres til ØV 5h, 12 stik, ØV 480
Depositum returneres
Appelkomiteens afgørelse er ikke enstemmig.
 

Lovkommissionen finder

Appeludvalget finder

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Kommentarer 2009-07-07 overleveret skriftligt NS
"Ingen yderligere kommentarer" 2009-07-07 mundtligt ØV

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

(ingen)