Program 2021-22

Danmarks Bridgeforbund

Mellemrækken

Kvalifikationsrække NORD

Kvalifikationsrække SYD


2021-22


Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Sydjylland & Fyn.


Deltagere Mellemrækken

1.

Fie Fischer fiefischer@gmail.com , Erik Vase, Andreas Andersen, Erik Randlev & Knud Erik Strandbæk

2.

Nell Rindahl nell.rindahl@gmail.com , Niels Lund, Henrik Nissen, Henrik Ibsen, Jesper Kragh & Nis Rasmussen

3.

Henrik Mikkelsen Per.Hammelsvang@gmail.com , Per Hammelsvang, Torben Frimer, Uffe Boldt, Kristian Frimer & Ulrik Boldt Hinke

4.

Fjends boeltorp@mail.tele.dk , Peter Boel Nielsen, Eli Christensen, John Høgh & Frank Kristensen

5.

Melanie Tylvad melanie@ssd.dk Daniel & Aron Tylvad, Inger & Hans Jørgen Mortensen samt Lars Therkildsen

6.

Viborg Ny Bridgeklub bridge@vidstruplund.dk , Niels Andreasen, Peter Lauritsen, Brian Jepsen & Carsten Abilgaard

7.

Bridgeklubben Bellevue Uffe Poulsen poulsenuffe@gmail.com , Peter Øgaard Madsen, Mogens Boysen, Mogens Nyvig & Jørgen Rasmussen-Korotayev

8.

Georg Aatorp aatorp@mail.dk, Svend Larsen, Mogens Birkebæk, Jørgen Nielsen, Per Ebdrup & Niels Svendsen

9.

Michael Krefeld michael@krefeld.dk , Bente Bo Christensen, Bjarke Skovgaard & Gitte Spanggaard

10.

Thomas Mathiasen tfm@get2net.dk , Claus Hastrup, Jens Borum & Torben RosselDeltagere Kvalifikationsrække NORD


1.

Niels-Peter Meldgaard nielspeter@hotmail.com, Palle Herskind, Christian Schmidt, Ole Drengsgaard & Flemming Bybjerg


2.

Poul Bo Madsen Poul.bo@hotmail.com, Poul Rahbek Sørensen, Ole Vøgg Veje & Jens Fynboe


3.

Kurt Als KurtAls57@gmail.com , Niels Peter Engelund, Jens Erik Stausholm & Anette Bjørn Jensen


4.

Morten Køhler Jensen morten.koehler1@gmail.com, Bjarne Mortensen, Steven Basnov & Kirsten Madsen


5.

Kim Nielsen Kimnielse@gmail.com, Michel Dyekjær, Vilhelm Christensen, Per Frederiksen, Svend Pedersen & Erik Christensen


6.

Ole Wagener olewagener@me.com, Svend Agger, Villy Christensen & Bo Jensen


7.

Keld Stentoft Kjær kskj@techcollege.dk , Gert Villumsen, Ole Marcus Pedersen, Rikke Jørgensen & Henning Gerner Mikkelsen


8.

Gert Mølgaard gem@brondum.dk , Søren Jørgensen, Erik Dalsgaard Andersen & Brian Søgaard Nielsen


9.

Aarhus BK lf@randershfvus.dk , Lars Faurschou Mathiesen, Jens Skak-Nielsen, Anita Torlyn & Peder Filskov Schmidt


10.

Jens Abildgaard Jensen abildgaard@mail.tele.dk , Else Lentz, Anny Lang og Preben Knudsen

Deltagere Kvalifikationsrække SYD

1.

Torben Kelså t.kelsaa@gmail.com , Steen Jørgensen, Helle Jacobsen, Poul Kelså, Birgit Kelså & Hanne Vilstrup

2.

Niels Bræmer braemerniels@gmail.com , Poul Marcussen, Lissy Kristensen & Lise Mikkelsen

3.

Jens Kjeldsen hvidbjergkjeldsen@gmail.com , Kjeld Kjeldsen, Verner Larsen & Else Andersen

4.

Thorkild Andersen andogab@tdcadsl.dk , Preben Jensen, Hans Andersen, Jon Bjarki Stefanson & Ingelise Kjær

5.

Peter Qvist p.qvist@stofanet.dk, Charlotte Mohr, Jørgen Gisseman Larsen & Palle Rasmussen

6.

Mogens Rerup mrerup@hotmail.com , Kaj Alstrup, Mikael Povlsen & Søren-Peter Nielsen

7.

Marius-Lyhne Knudsen Marius@Lyhne-Knudsen.dk , Thomas Hahn, Mathias Hahn, Christian Larsen, Peter Laursen & Søren Parbo

8.

Henrik Demant hd@morud@gmail.com , Chris Demant, Gitte Chapion, Jørgen Mose Hansen & Poul v. Hansen

9.

Birgitte Engelbrechtsen birgitteengelbrechtsen@gmail.com, Bent Ole Pedersen, Tommy Pedersen, Merete Kjellerup, Inge Keiser & Peter Enevoldsen.

10.

SparK Palle.holm.pedersen@gmail.com, Palle Holm Pedersen, Johann Sigurdarson, Clara Brun, Leah Thrane, Frede Christensen & Jørgen MakholmTurneringsskema

Alle rækker

Runde

Bord 1

Bord 2

Bord 3

Bord 4

Bord 5

1

7-4

5-8

6-9

2-3

10-1

2

4-8

9-5

6-7

3-1

2-10

3

9-4

7-5

8-6

1-2

10-3

4

1-7

8-2

9-3

5-6

10-4

5

7-2

3-8

9-1

6-4

5-10

6

7-3

8-1

9-2

4-5

10-6

7

1-4

5-2

3-6

8-9

10-7

8

5-1

2-6

3-4

9-7

8-10

9

1-6

4-2

5-3

8-7

10-9


Spillesteder for rækkerne

Runde

Dato

Mellem

Kval-nord

Kval-syd

1-3

9. og 10. oktober 2021

Esbjerg Hold 1,2,3,10

Viborg resten

Viborg

Esbjerg

4-6

8. og 9. januar 2022

Aalborg Hold 4,5,6,10

Odense resten

Aalborg

Odense

7-9

5. og 6. marts 2022

Herning

Herning

Kolding


Tidsskema

Dag

Kamp

Halvleg

Kl.

Lørdag

1

1

13.00 15.30

1

2

15.45 18.15

2

1

19.00 21.30

Søndag

2

2

09.30 12.00

3

1

12.45 15.15

3

2

15.30 18.00Sølvpoint


Sølvpoint indberettes til DBF via Bridgecentralen snarest efter afvikling af hver spillerunde.

09Mellemrækken: Vunden kamp: 28 til deling til holdet.

Bonus: (der skal spilles mindst 9 halvlege) 60-40-30 

sølvpoint til hver spiller.

Kvalifikationsrækkerne: Vunden kamp: 24 til deling til holdet. Bonus: (der skal spilles 9 halvlege) 20-15 sølvpoint til hver spiller.


       Bespisning


Der er bestilt mad til fire personer. Hvis man IKKE ønsker at spise meldes afbud til kontaktpersonen/den mad ansvarlige på spillestedet 14 dage før spilleomgangen, ligeledes meddeles det spillestedet 14 dage før spillested, hvis flere end fire ønsker at spise. 

Der kan ikke spises medbragt mad/drikke på spillestedet.


       Systemkort


Hvert par udleverer uopfordret to letlæselige, gerne maskinskrevne systemkort til modstanderne, det lille par turneringssystemkort. Hvis der er konventioner på systemkortet, der IKKE er tilladt i par turneringer, så skal modstandernes holdkaptajn senest 14 dage før spilleomgangen have systemkortet tilsendt evt. pr. mail.

               

       Substitutter


Ved anvendelse af substitut(ter) kan fremsendes en mail til den turneringsansvarlige med navn. Det er mest af hensyn til godkendelse af substitutten i forhold til substitutreglerne, som ikke er lige gennemskuelige. For substitutregler se Regler http://www.bridge.dk/lov/love17/n95.htm §242.


Appelkomite


En afgørelse fra den mundtlige appelkomite kan appelleres videre til DBFs appelkomité. Er det ikke muligt at samle en mundtlig appelkomité skal appellen fremsendes til Kreds 4s bestyrelse. I forbindelse med en appel skal der foreligge betaling inden MAKen træder sammen.    


Corona


Alle spillere bedes overholde de foreskrevne regler mht. corona. Alt andet lige, vi passer stadig på hinanden.


       Halvlegsresultater


Turneringslederen opsætter i åben rum halvlegsresultater fra Bridgecentralen. Holdkaptajnerne kontrollerer at halvlegsresultatet er i overensstemmelse med det, de to hold er nået frem til. Hvis dette ikke er tilfældet kontaktes turneringslederen, så fejlen kan blive fundet og rettet. 


       Hjemmeside        


Der findes nyheder på hjemmesiden efter hver spille- omgang i kredsens turneringer.

Resultaterne vil kunne findes på www.bridge.dk/4000 efterhånden som de foreligger. Hjemmesiden indeholder historiske resultater for både imppar- og holdturneringer, ligeledes er der en oversigt over spillesteder og andre relevante oplysninger omkring kreds 4s bridgeaktiviteter.


Kampresultater


Kampsedlen udfyldes og underskrives af de 2 holdkaptajner. Eventuelle tulederrettelser (pga. dom) påføres med tulederens underskrift/signatur.


Turneringsansvarlig:


Ulla Tradsborg 75 15 14 66

e-mail: ullahenrik2622@gmail.com


Mundtlig appelkomite


Hvert hold har ved tilmeldingen angivet en spiller som mulig deltager i en mundtlig appelkomite (MAK). Før turneringsstart udpeger den turneringsansvarlige en formand/kvinde for den mundtlige appelkomite (MAK) i hver række. Ligeledes findes der to andre medlemmer af (MAK), af den turneringsansvarlige. Hvis de udpegede medlemmer er inhabile, så supplerer MAK sig selv i de tilfælde. Læs nærmere om reglerne for mundtlig appelkomite i DBFs regelsamling på DBFs hjemmeside.


OP- og nedrykning


Mellemrækken

De 3 bedst placerede hold rykker op i DBFs 3. division de 3 dårligst placerede rykker ned i kvalifikationsrækkerne.


Kvalifikationsrækkerne

Vinderne fra hver af de 2 rækker rykker op i mellemrækken, medens toerne spiller oprykningskamp mod hinanden om den sidste oprykningsplads. De 3 dårligst placerede fra begge rykker ned i distrikternes serie 1.


Oprykningskampen til Mellemrækken

Kampen afvikles lørdag, den 2. april 2022 i Vanggårdscentret i Aarhus. I opryknings-kampen spilles 40 spil fordelt på to halvlege á 20 spil. Kampen afvikles i forbindelse med serie 1 oprykningsslutspillet. Der uddeles sølvpoint efter en normal kamp i kvalifikationsrækken.

Bemærk: ovenstående er gældende, når der er netop 3 nedrykkere fra 3. division.


Spillesteder: 

Aalborg Bridgehus

Revlingebakken 33B

stuen th.

9000 Aalborg

Kathrine Borregaard

K_borregaard@hotmail.com

Kolding Bridgecenter

Niels Bohrs Vej 3

Kolding

Karin Korup

karinkorup@hotmail.com


Herning

Neksøvej 5

7400 Herning

Tlf.: 93 94 43 16

Fin Hüttel

fin@hyttel.eu


Esbjerg Bridgecenter

Tobakken

Gasværksgade 2. 2.sal

6700 Esbjerg

Ulla Tradsborg

75 15 14 66

Ullahenrik2622@gmail.com

Bridgehuset Odense

Bogensevej 27

5279 Odense N

66 18 31 33

Poul Just:

pouljust46@gmail.comVanggårdscentret

Paludan Müllers Vej 26

8200 Aarhus N

86 10 81 47

Birgitte Engelbrechtsen

be@be-translating.dk

tlf nr. 27 12 40 24

Viborg

Håndværkervej 12

Viborg

Niels Andreasen

Nielsa55@gmail.comBridgeCentral, 29. september 2021