PAR A-B, 3. oktober 2017, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 32,53
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Karin Kessel (49,74) - Per Kessel (49,00)  49,37     40,94%         1 ØV  
  2  Mogens Boysen (23,53) - Peter Øgaard Madsen (18,99)  21,26     56,07%         3 NS  
  3  Steen Jakobsen (52,00) - Birthe Østergaard (28,97)  40,49     45,72%         5 NS  
  4  Henrik Dam (46,60) - Peter Hansen (47,48)  47,04     42,19%         2 ØV  
  5  Christian Larsen (24,79) - Marius Lyhne-Knudsen (21,63)  23,21     55,02%         2 NS  
  6  Lissy Kristiansen (29,66) - Niels Bræmer (17,74)  23,70     54,76%         5 ØV  
  7  Søren Dørup (36,49) - Kristjar Skajaa (47,73)  42,11     44,84%         3 ØV  
  8  Marina Villsen (48,24) - Steen Villsen (48,79)  48,52     41,39%         1 NS  
  9  Claus Hansen (23,36) - Bjarne Nielsen (27,10)  25,23     53,93%         6 ØV  
  10  Helle Møller-Hansen (52,00) - Metta Bech (51,87)  51,94     39,55%         4 NS  
  11  Arne Skyum (20,16) - Søren Garde (19,74)  19,95     56,78%         7 NS  
  12  Peter Enevoldsen (22,51) - Sven Rittig (21,43)  21,97     55,69%         7 ØV  
  13  Lise Mikkelsen (21,36) - Inge Keiser (21,46)  21,41     55,99%         4 ØV  
  14  Birte Eriksen (17,96) - Uffe Poulsen (20,61)  19,29     57,13%         6 NS  
BridgeCentral, 3. oktober 2017