PAR A-B, 3. oktober 2017, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 32,53
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  13  Lise Mikkelsen (21,36) - Inge Keiser (21,46)  21,41 55,99% 55,06% 17  0,08 8 73 -0,90 1
  9  Claus Hansen (23,36) - Bjarne Nielsen (27,10)  25,23 53,93% 60,12% 34 12 -0,52 3 65 -1,01 2
  14  Birte Eriksen (17,96) - Uffe Poulsen (20,61)  19,29 57,13% 56,25% 21  0,07 5 46 -0,37 3
  5  Christian Larsen (24,79) - Marius Lyhne-Knudsen (21,63)  23,21 55,02% 55,36% 18 -0,03 7 39 -0,24 4
  6  Lissy Kristiansen (29,66) - Niels Bræmer (17,74)  23,70 54,76% 60,42% 35 18 -0,47 2 37 -0,18 5
  11  Arne Skyum (20,16) - Søren Garde (19,74)  19,95 56,78% 61,90% 40 26 -0,43 1 32  0,35 6
  2  Mogens Boysen (23,53) - Peter Øgaard Madsen (18,99)  21,26 56,07% 56,85% 23 8 -0,06 4 29  0,26 7
  12  Peter Enevoldsen (22,51) - Sven Rittig (21,43)  21,97 55,69% 55,65% 19  0,00 6 6  0,81 8
  7  Søren Dørup (36,49) - Kristjar Skajaa (47,73)  42,11 44,84% 41,37% -29  0,29 11 -5 -0,21 9
  3  Steen Jakobsen (52,00) - Birthe Østergaard (28,97)  40,49 45,72% 50,30% 1 -0,38 9 -15 -0,37 10
  1  Karin Kessel (49,74) - Per Kessel (49,00)  49,37 40,94% 46,73% -11 -0,48 10 -56 -0,14 11
  4  Henrik Dam (46,60) - Peter Hansen (47,48)  47,04 42,19% 39,58% -35  0,22 12 -65  0,29 12
  8  Marina Villsen (48,24) - Steen Villsen (48,79)  48,52 41,39% 38,10% -40  0,28 13 -87  0,88 13
  10  Helle Møller-Hansen (52,00) - Metta Bech (51,87)  51,94 39,55% 22,32% -93  1,44 14 -99  0,83 14
BridgeCentral, 3. oktober 2017