PAR A-B, 3. oktober 2017, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  Ø 5HJ 12   S2     480 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 5HJ 12   C7     480 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  Ø 4SP 12   S4     480 
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 4HJ 12   S5     480 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   11  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 5HJ 12   S6     480 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  Ø 5HJ 12   S5     480 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  Ø 4HJ 12   S6     480 
1 S K97
N/Ingen   H 2
  R K763
  K DBT32
S B8 S E
H KT976 H DB8543
R DT98 R EB
K EK K 9865
  S DT65432
  H E
  R 542
  K 74
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  Ø 4KL 7   H9   150    -6 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  N 2HJ 9   S4   140    -4 
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 4KL 9   HE   50    -2 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   11  Arne Skyum - Søren Garde  V 3KL 9   C5     110 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 3HJ 7   S4     200  -2 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 3HJ 6   S4     300  -5 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 4HJ 7   S4     300  -5 
2 S KB
Ø/NS   H EDBT74
  R KB3
  K 65
S ET965 S 4
H K85 H 632
R T8 R E754
K KD8 K EBT92
  S D8732
  H 9
  R D962
  K 743
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  Ø 2UT 9   S8     150  -6 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  V 2HJ 11   D4     200  -4 
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 3UT 11   S8     660 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 3UT 11   S4     660 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  Ø 3UT 11   C2     660 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  Ø 3UT 12   D8     690  -5 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   11  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 3UT 12   DD     690  -5 
3 S DT54
S/ØV   H K97
  R 64
  K KB63
S 9 S EKB2
H EBT832 H 4
R EBT9 R K32
K T4 K ED987
  S 8763
  H D65
  R D875
  K 52
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  N 4SP 12   C9   680    -5 
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 4SP 12   C9   680    -5 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   11  Arne Skyum - Søren Garde  N 4SP 11   H7   650    -2 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 3UT 10   C9   630   
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  Ø 3RU 5   CE   400    -2 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  S 1KL 9   D2   110    -4 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 3UT 8   H9     100  -6 
4 S T854
V/Alle   H K3
  R EBT3
  K D42
S 96 S KD7
H DB6 H 9754
R K72 R D9865
K T7653 K 9
  S EB32
  H ET82
  R 4
  K EKB8
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  S 3KL 11   HT   150    -6 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  S 3KL 9   DB   110    -3 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   4  Henrik Dam - Peter Hansen  S 3KL 9   SD   110    -3 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  Ø 4HJ 8   DK   100   
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  S 3KL 8   S4     100  -2 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 3HJ 9   S2     140  -5 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   11  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 2HJ 9   C9     140  -5 
5 S E63
N/NS   H B86
  R D9752
  K T8
S DB84 S T75
H KT95 H E7432
R B43 R E86
K E2 K D4
  S K92
  H D
  R KT
  K KB97653
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 3HJ D 7   D5   500    -6 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   11  Arne Skyum - Søren Garde  N 2SP 9   CK   140    -1 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 1SP 9   CK   140    -1 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 3SP 9   CK   140    -1 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  N 2SP 9   HD   140    -1 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 2SP 8   CE   110    -4 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   4  Henrik Dam - Peter Hansen  N 4SP 9   HD     50  -6 
6 S KBT75
Ø/ØV   H EK
  R E983
  K 82
S E3 S 842
H T73 H DB542
R D62 R T4
K D9543 K EKB
  S D96
  H 986
  R KB75
  K T76
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   4  Henrik Dam - Peter Hansen  Ø 3SP D 8   DD   200    -6 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  S 3HJ 10   S5   170    -3 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 3HJ 10   S3   170    -3 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 2HJ 9   D9   140   
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 2SP 8   C6     110  -2 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   11  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 2SP 9   H6     140  -4 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 3KL 7   D6     200  -6 
7 S EDT
S/Alle   H 87
  R E732
  K EK92
S 652 S KB9843
H E4 H KB3
R KT4 R 96
K BT873 K D4
  S 7
  H DT9652
  R DB85
  K 65
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 4SP 12   DD     480  -4 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  Ø 4SP 12   DD     480  -4 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   4  Henrik Dam - Peter Hansen  Ø 4SP 12   DD     480  -4 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  Ø 6SP 12   DD     980  -1 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 6SP 12   D9     980  -1 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  Ø 6SP 13   C6     1010  -4 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   11  Arne Skyum - Søren Garde  V 6UT 13   H6     1020  -6 
8 S T6
V/Ingen   H E76
  R K42
  K B8732
S 5 S EKDB8743
H T43 H KD95
R E65 R 8
K EKDT95 K 
  S 92
  H B82
  R DBT973
  K 64
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   4  Henrik Dam - Peter Hansen  V 3RU 7   S8   200    -4 
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 4HJ 8   S5   200    -4 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  Ø 1UT 5   S3   200    -4 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   8  Marina Villsen - Steen Villsen  N 1SP 9   CD   140   
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 1SP 8   C4   110    -2 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  P           -5 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  P           -5 
9 S D8762
N/ØV   H 852
  R KB7
  K K9
S BT S E4
H KBT4 H D76
R E9843 R DT2
K T6 K DB543
  S K953
  H E93
  R 65
  K E872
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  S 4HJ 10   C9   620    -1 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   4  Henrik Dam - Peter Hansen  S 4HJ 10   C9   620    -1 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 4HJ 10   CE   620    -1 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   8  Marina Villsen - Steen Villsen  N 4HJ 10   S3   620    -1 
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 4HJ 10   S7   620    -1 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  S 4HJ 10   SE   620    -1 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 1UT 6   S3     100  -6 
10 S KD
Ø/Alle   H K9543
  R D6
  K KD53
S E954 S B7632
H D82 H T
R B983 R T752
K 96 K ET4
  S T8
  H EB76
  R EK4
  K B872
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 4HJ 10   CK   420    -5 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   8  Marina Villsen - Steen Villsen  N 4HJ 10   CE   420    -5 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   4  Henrik Dam - Peter Hansen  N 3HJ 10   CE   170   
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 3HJ 10   CE   170   
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  N 3HJ 10   CK   170   
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  N 3HJ 9   CE   140    -4 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  S 2KL 5   SK     150  -6 
11 S T3
S/Ingen   H EKT43
  R K74
  K DT2
S KDB5 S 872
H B86 H 5
R DB8 R 9632
K B64 K EK987
  S E964
  H D972
  R ET5
  K 53
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   4  Henrik Dam - Peter Hansen  Ø 6HJ 10   S2   100    -5 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  V 6UT 10   ST   100    -5 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  V 6UT 11   S4   50    -2 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 4UT 10   H9     430  -1 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   8  Marina Villsen - Steen Villsen  Ø 3UT 10   H5     430  -1 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  V 3UT 11   ST     460  -5 
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  V 4UT 11   ST     460  -5 
12 S T9854
V/NS   H 98
  R DT652
  K D
S B7 S ED3
H EBT H KD64
R EB3 R K87
K E9852 K K63
  S K62
  H 7532
  R 94
  K BT74
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  S 4SP 10   DT   620    -4 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   4  Henrik Dam - Peter Hansen  S 4SP 10   DT   620    -4 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   1  Karin Kessel - Per Kessel  S 4SP 10   D8   620    -4 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  S 3SP 10   DT   170   
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 3KL 10   S9   130    -2 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  S 4SP 9   DT     100  -4 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 3HJ 9   DB     140  -6 
13 S KB86
N/Alle   H B93
  R B9
  K ED43
S D75 S 9
H E652 H DT74
R T8 R ED7653
K BT92 K 75
  S ET432
  H K8
  R K42
  K K86
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   1  Karin Kessel - Per Kessel  Ø 3UT 8   D4   50    -6 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   4  Henrik Dam - Peter Hansen  Ø 3UT 9   S9     400  -3 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 3UT 9   H2     400  -3 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 3UT 10   H9     430  -2 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  Ø 3UT 10   H9     430  -2 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 3UT 10   H4     430  -2 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  Ø 3UT 11   H2     460  -6 
14 S D763
Ø/Ingen   H DB7
  R D3
  K KT93
S EKT8 S B2
H 63 H EKT
R BT965 R E8
K DB K E87542
  S 954
  H 98542
  R K742
  K 6
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  V 3SP 9   CE     140  -6 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 2HJ 10   CE     170  -3 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   4  Henrik Dam - Peter Hansen  V 3SP 10   CE     170  -3 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  V 4SP 10   CK     420  -1 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   1  Karin Kessel - Per Kessel  V 4SP 10   CE     420  -1 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 4SP 11   CE     450  -5 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  V 4SP 11   CD     450  -5 
15 S 2
S/NS   H KD5
  R BT97
  K EKD32
S EKDBT75 S 3
H EB74 H T98
R 42 R KD86
K  K BT754
  S 9864
  H 632
  R E53
  K 986
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   4  Henrik Dam - Peter Hansen  N 4SP 10   C2   420    -6 
 7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 5RU 9   HK   200    -4 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 3SP 9   DE   140    -2 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   1  Karin Kessel - Per Kessel  N 4SP 9   C2     50 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser  N 4SP 8   DE     100  -2 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  Ø 3RU 11   SE     150  -5 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 3RU 11   S2     150  -5 
16 S B98432
V/ØV   H KD42
  R 
  K EDT
S KT6 S 5
H 9873 H EB
R KD63 R EB987
K 65 K K9832
  S ED7
  H T65
  R T542
  K B74
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  N 4SP 10   D2   420    -6 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   8  Marina Villsen - Steen Villsen  N 2SP 10   C7   170    -2 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 2SP 10   DK   170    -2 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  N 2SP 10   D2   170    -2 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  S 3SP 9   DE   140    -2 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 4SP 9   DK     50  -4 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 2RU 8   CE     90  -6 
17 S KT875
N/Ingen   H D865
  R 95
  K E5
S B92 S 63
H B3 H T974
R ED743 R KB2
K KB9 K D874
  S ED4
  H EK2
  R T86
  K T632
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  S 2SP 9   DK   140    -6 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   8  Marina Villsen - Steen Villsen  Ø 3RU 8   C5   50    -3 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 3HJ 8   S7   50    -3 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  N 3KL 8   HE     100 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  Ø 2RU 9   C8     110  -3 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 2HJ 8   CE     110  -3 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  Ø 3RU 11   H2     150  -6 
18 S B973
Ø/NS   H 7
  R 64
  K EKDT92
S K82 S D5
H KB843 H ET5
R EK R BT8532
K 643 K B7
  S ET64
  H D962
  R D97
  K 85
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  V 4RU 7   SE   300    -6 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  V 4HJ 9   SE   100    -3 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 4HJ 9   CE   100    -3 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   8  Marina Villsen - Steen Villsen  N 1SP 6   C3     50 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  V 2UT 9   S7     150  -2 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 4HJ 10   CE     620  -4 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  V 4HJ 11   SE     650  -6 
19 S EB7653
S/ØV   H DB3
  R T9
  K E9
S KDT9 S 2
H E842 H KT75
R K654 R EB3
K 4 K K8732
  S 84
  H 96
  R D872
  K DBT65
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   8  Marina Villsen - Steen Villsen  S 3UT 11   H2   660    -6 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen  V 1UT 3   D6   400    -4 
 9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  V 1UT 4   DD   300    -1 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 1RU 4   S9   300    -1 
 1  Karin Kessel - Per Kessel   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  N 2UT 9   S8   150    -2 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen  N 2RU 9   S6   110    -5 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  N 3RU 9   C3   110    -5 
20 S 96
V/Alle   H E732
  R KD976
  K ET
S EB32 S 875
H KD4 H 985
R E53 R T4
K 876 K B9532
  S KDT4
  H BT6
  R B82
  K KD4
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  V 5RU D 7   HE   800    -6 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  V 5RU D 8   HE   500    -4 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   8  Marina Villsen - Steen Villsen  N 2HJ 8   SD   110    -2 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  V 4RU 8   S9   100   
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  N 2HJ 7   DT     100  -3 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 3HJ 8   H9     100  -3 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   11  Arne Skyum - Søren Garde  N 3HJ 7   DT     200  -6 
21 S K96
N/NS   H EB642
  R 8
  K EB98
S E S DB754
H 873 H T9
R EKB32 R T4
K D543 K KT62
  S T832
  H KD5
  R D9765
  K 7
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  N 4RU 5   C2     250  -6 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   11  Arne Skyum - Søren Garde  V 4SP 11   S2     650  -1 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  V 4SP 11   S2     650  -1 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   8  Marina Villsen - Steen Villsen  V 4SP 11   H9     650  -1 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 4HJ 11   S2     650  -1 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 4SP 12   H8     680  -4 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  V 6SP 12   DK     1430  -6 
22 S 2
Ø/ØV   H B84
  R KB8
  K EDT875
S EDB876 S KT5
H ED H T96532
R E952 R 
K 2 K KB94
  S 943
  H K7
  R DT7643
  K 63
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   8  Marina Villsen - Steen Villsen  Ø 5UT 11   C5     660  -6 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  Ø 4HJ 12   CE     680  -2 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  Ø 4HJ 12   D5     680  -2 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  V 4HJ 12   D7     680  -2 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   11  Arne Skyum - Søren Garde  Ø 6HJ 12   CE     1430  -4 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  Ø 6HJ 12   CE     1430  -4 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  Ø 6HJ 12   CE     1430  -4 
23 S B962
S/Alle   H T73
  R BT94
  K T2
S ED874 S T5
H EB85 H KD964
R 83 R EK2
K B9 K KD6
  S K3
  H 2
  R D765
  K E87543
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Henrik Dam - Peter Hansen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  Ø 6UT 11   D4   50    -6 
 2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  Ø 4SP 11   DB     450  -3 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard  Ø 4HJ 11   S9     450  -3 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer  V 3UT 11   CD     460  -1 
 12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig   8  Marina Villsen - Steen Villsen  Ø 3UT 11   DB     460  -1 
 10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech   11  Arne Skyum - Søren Garde  V 6UT 12   C8     990  -5 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 6UT 12   CD     990  -5 
24 S B765
V/Ingen   H DB6
  R 4
  K DB984
S E42 S KDT3
H 953 H EK87
R EK532 R D86
K E7 K K6
  S 98
  H T42
  R BT97
  K T532
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  N 4HJ 11   CD   450    -4 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  S 4HJ 11   C8   450    -4 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  N 4HJ 11   SK   450    -4 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  Ø 2KL 6   DB   200    -1 
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   4  Henrik Dam - Peter Hansen  S 3HJ 11   S2   200    -1 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  V 3SP 8   CE   100    -4 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 1RU 8   HE   90    -6 
25 S 7
N/ØV   H KBT8
  R EK843
  K EK2
S EDBT86 S K2
H 92 H E6
R 752 R DT9
K 84 K DT9763
  S 9543
  H D7543
  R B6
  K B5
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  S 4SP 10   D4   620   
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  S 4SP 10   H6   620   
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   4  Henrik Dam - Peter Hansen  S 4SP 10   H9   620   
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  S 4SP 10   H9   620   
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  S 4SP 10   C9   620   
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  S 4SP 10   H6   620   
 11  Arne Skyum - Søren Garde   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  S 4SP 10   D3   620   
26 S 752
Ø/Alle   H 8752
  R EKDT8
  K K
S ET64 S D
H 96 H DT43
R B5432 R 6
K 95 K ET87643
  S KB983
  H EKB
  R 97
  K DB2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  V 4SP 5   HD   250    -6 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  N 4RU 10   D2   130    -4 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  S 3RU 9   CE   110    -2 
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   4  Henrik Dam - Peter Hansen  V 4SP 8   HD   100    -1 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  V 4SP 8   HD   100    -1 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  V 3SP 8   HD   50    -4 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 2SP D 8   HD     470  -6 
27 S DT98
S/Ingen   H D
  R B8754
  K T53
S KB7652 S E43
H 864 H T972
R 6 R E92
K E94 K KD7
  S 
  H EKB53
  R KDT3
  K B862
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Marina Villsen - Steen Villsen   10  Helle Møller-Hansen - Metta Bech  V 4SP 7   DK   150    -6 
 14  Birte Eriksen - Uffe Poulsen   7  Søren Dørup - Kristjar Skajaa  V 4SP 10   DK     420  -3 
 6  Lissy Kristiansen - Niels Bræmer   4  Henrik Dam - Peter Hansen  V 4SP 10   DK     420  -3 
 3  Steen Jakobsen - Birthe Østergaard   2  Mogens Boysen - Peter Øgaard Madsen  V 4SP 11   DK     450  -3 
 13  Lise Mikkelsen - Inge Keiser   9  Claus Hansen - Bjarne Nielsen  V 4SP 11   DK     450  -3 
 5  Christian Larsen - Marius Lyhne-Knudsen   1  Karin Kessel - Per Kessel  V 4SP 11   DK     450  -3 
 11  Arne Skyum - Søren Garde   12  Peter Enevoldsen - Sven Rittig  V 4SP 11   H3     450  -3 
28 S 
V/NS   H K97543
  R KD9
  K ET43
S KDB86 S E953
H ET6 H B
R B75 R ET832
K K6 K B85
  S T742
  H D82
  R 64
  K D972
Tilbage til personligt regnskab