HOLD - monrad, 14. marts 2017, 6. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 6. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 23,60 (1. halvleg) og 23,66 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Niels Nymark    20,00  19,95      18,37  17,78      12,78    19,50            108,38  1   
Birgitte Engelbrechtsen  0,00      11,47        14,39      15,63  13,12        20,00    74,61  2   
Anders Hanberg Sørensen  0,05          15,63  19,85  6,54    16,12  13,62              71,81  3   
Jørgen Nielsen    8,53        2,22    3,76  20,00        20,00  16,68        71,19  4   
Christian Schmidt              9,35    8,14  5,76    13,12  13,12  18,97      -0,62  67,84  5   
Kirsten Barsøe  1,63    4,37  17,78        14,09    11,47        16,90        66,24  6   
Thordis Skjernaa  2,22    0,15    10,65            13,78        18,76  20,00  0,62  66,18  7   
Peter Enevoldsen    5,61  13,46  16,24    5,91        8,53    15,10            64,85  8   
Hans Kjærgaard        0,00  11,86            7,40    4,90    18,90  20,00    63,06  9   
10  Vagn Søndergaard  7,22    3,88    14,24  8,53    11,47          16,57          61,91  10   
11  Ole Drengsgaard    4,37  6,38        6,22    12,60        12,24  17,21        59,02  11   
12  Jonas Hansen  0,50  6,88      6,88      4,90              19,11  19,68    57,95  12   
13  Jørgen Albæk Jensen        0,00  6,88        15,10  3,43  7,76        17,41      50,58  13   
14  Lissy Kristiansen        3,32  1,03  3,10          2,79        20,00  19,62    49,86  14   
15  Henrik Dam              1,24    1,10      0,89  2,59  0,00    14,68    20,50  15   
16  Christian Tegner    0,00          0,00    0,00      0,32    0,38  5,32      6,02  16   
Resultater efter 6. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 23,60 (1. halvleg) og 23,66 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Birgitte Engelbrechtsen          14,39  13,12      0,00  20,00    11,47        15,63    74,61  2   
Thordis Skjernaa                0,15  2,22  20,00      10,65  18,76    13,78  0,62  66,18  7   
Kirsten Barsøe        16,90  14,09    11,47  4,37  1,63      17,78            66,24  6   
Lissy Kristiansen      3,10              19,62    3,32  1,03  20,00    2,79    49,86  14   
Peter Enevoldsen  5,61    5,91      15,10  8,53  13,46        16,24            64,85  8   
Jonas Hansen  6,88        4,90        0,50  19,68      6,88  19,11        57,95  12   
Vagn Søndergaard      8,53    11,47      3,88  7,22    16,57    14,24          61,91  10   
Anders Hanberg Sørensen    19,85  15,63    6,54    16,12    0,05              13,62    71,81  3   
Niels Nymark  20,00  17,78  18,37      19,50  12,78  19,95                    108,38  1   
10  Christian Tegner  0,00  0,00    0,38    0,32                5,32  0,00      6,02  16   
11  Jørgen Albæk Jensen              3,43          0,00  6,88  17,41  15,10  7,76    50,58  13   
12  Jørgen Nielsen  8,53    2,22  16,68  3,76            20,00        20,00      71,19  4   
13  Christian Schmidt    9,35    18,97    13,12  5,76        13,12        8,14    -0,62  67,84  5   
14  Henrik Dam    1,24    0,00    0,89        14,68  2,59        1,10      20,50  15   
15  Hans Kjærgaard                    20,00  4,90  0,00  11,86  18,90    7,40    63,06  9   
16  Ole Drengsgaard  4,37  6,22    17,21        6,38      12,24        12,60      59,02  11   
BridgeCentral, 23. marts 2017