HOLD - monrad, 14. marts 2017, 6. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 6. runde   
Handicapgennemsnit: 23,60 (1. halvleg) og 23,66 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  6 - 1 6 - 2 6 - 1 6 - 2    
 1    Birgitte Engelbrechtsen    Tommy Pedersen (13,37)  -15  1  0,28  -0,01   0,27    -1,66
      Birgitte Engelbrechtsen (23,35)  -15  1  0,28  -0,01   0,27    -1,66
      Svend Rosendahl (17,93)   10  3 -0,23  -0,15  -0,38    -0,01
      Jens Rosendahl (30,55)   10  3 -0,23  -0,15  -0,38    -0,01
      Gitte Spanggaard (25,16) (S)               -0,32
      Anita Torlyn (23,51) (S)               -0,32
 2    Thordis Skjernaa    Børge Nielsen (18,62)   43  9 -0,02  -0,14  -0,16     0,54
      Claus Hansen (21,06)   24  42 -0,43   0,06  -0,37     1,84
      Bjarne Nielsen (25,38)                2,21
      Lise Mikkelsen (24,45) (S)               -0,15
      Thordis Skjernaa (14,68)   43  9 -0,02  -0,14  -0,16     0,54
      Flemming Bak (18,21) (S)   24  42 -0,43   0,06  -0,37    -0,37
      Tommy Hansen (20,38) (S)               -0,15
 3    Kirsten Barsøe    Peter Barsøe (14,40)  -28 -21  0,36   0,26   0,62    -1,07
      Flemming Bybjerg (23,67)   13 -36 -0,83   0,19  -0,63    -2,68
      Inger Priess (28,85)   13 -36 -0,83   0,19  -0,63    -2,21
      Kirsten Barsøe (21,52)  -28 -21  0,36   0,26   0,62    -0,89
      Bjarke Skovgaard (17,03) (S)               -0,47
      Lars Ugilt Jensen (14,12) (S)               -0,19
 4    Lissy Kristiansen    Lissy Kristiansen (29,26)  -36 -24  0,67   0,15   0,83     1,00
      Niels Bræmer (19,31)  -36 -24  0,67   0,15   0,83     1,00
      Inge Keiser (24,91)  -16 -9 -0,16  -0,08  -0,23     1,95
      Jonna Sørensen (26,94)  -16 -9 -0,16  -0,08  -0,23     1,95
 5    Peter Enevoldsen    Peter Enevoldsen (18,87)  -2 -9  0,20   0,31   0,51     0,84
      Torsten Sverdrup Warberg (18,11)   29  18 -0,39  -0,10  -0,49    -2,44
      Peter Øgaard Madsen (18,33)   29  18 -0,39  -0,10  -0,49    -2,44
      Sven Rittig (20,28)  -2 -9  0,20   0,31   0,51     0,58
      Claus Christensen (33,31) (S)                0,26
 6    Jonas Hansen    Mette Veel Christensen (30,02) (S)   2 -18 -0,20   0,10  -0,10     0,49
      Mogens Boysen (23,00) (S)               -0,44
      Ole Adelkvist (25,18)               -0,01
      Vivi Baun Højland (27,64)   2 -18 -0,20   0,10  -0,10     0,03
      Jonas Hansen (21,36)  -29  9  0,39  -0,31   0,08     1,09
      Ulrik Müller (23,73)  -29  9  0,39  -0,31   0,08     0,96
      Inge Ingvardsen (33,18) (S)               -0,13
 7    Vagn Søndergaard    Per Ebdrup (21,55)  -1 -35 -0,19   0,57   0,37     0,37
      Preben Taasti (16,67)   3 -1 -0,02   0,05   0,04     1,32
      Benny Marquart (11,49)   3 -1 -0,02   0,05   0,04     1,32
      Vagn Søndergaard (14,07)  -1 -35 -0,19   0,57   0,37     0,37
 8    Anders Hanberg Sørensen    Mogens Birkebæk (12,20)   1  1  0,19  -0,05   0,14     1,44
      Svend Larsen (12,35)  -3  35  0,02  -0,57  -0,55     1,44
      Georg Aatorp (11,70)  -3  35  0,02  -0,57  -0,55     1,44
      Anders Hanberg Sørensen (15,84)   1  1  0,19  -0,05   0,14     1,44
 9    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (4,82)   28  36 -0,36  -0,19  -0,56    -0,17
      Jan Pedersen (5,18) (S)               -0,61
      Steen Schou (0,62) (S)               -0,26
      Niels Henriksen (6,89)   28  36 -0,36  -0,19  -0,56    -1,31
      Tom Nørgaard (5,23)  -13  21  0,83  -0,26   0,57    -1,43
      Niels Nymark (16,56)  -13  21  0,83  -0,26   0,57    -0,82
      Hans Werge (14,64) (S)                0,87
 10    Christian Tegner    Niels Krøjgaard (4,48) (S)  -24 -9  0,43   0,14   0,57     0,79
      Christian Tegner (33,31)               -1,16
      Steen Clausen (33,41)  -24 -9  0,43   0,14   0,57    -1,23
      Metta Bech (52,00)  -43 -42  0,02  -0,06  -0,04     5,35
      Helle Møller-Hansen (52,00)  -43 -42  0,02  -0,06  -0,04     5,35
      Ulf Torlyn (45,99) (S)               -0,85
 11    Jørgen Albæk Jensen    Jørgen Albæk Jensen (36,59)   28 -9 -0,59   0,06  -0,53     1,54
      Jørgen Hedegaard (20,49)   28 -9 -0,59   0,06  -0,53     1,54
      Jørn Vinther Rasmussen (29,53)  -15 -9  0,11   0,15   0,26     0,51
      Kim Jacobsen (26,68)  -15 -9  0,11   0,15   0,26     0,51
 12    Jørgen Nielsen    Jørgen Nielsen (10,00)   15 -3 -0,28   0,15  -0,13    -2,39
      Danny Hansen (20,50)  -10 -1  0,23   0,01   0,24     2,17
      Asger Nielsen (31,08)   15 -3 -0,28   0,15  -0,13    -2,39
      Søren Caspersen (17,79) (S)                0,05
      Thomas Hahn (19,22)  -10 -1  0,23   0,01   0,24     2,12
 13    Christian Schmidt    Peter Hovgaard Christiansen (22,99)                1,12
      Klavs Skovgaard Madsen (17,70)   36  9 -0,67   0,08  -0,60    -0,74
      Christian Schmidt (13,73)                1,44
      Torben Rosell (16,28)   36  9 -0,67   0,08  -0,60    -0,04
      Jens Borum (20,55) (S)                0,32
      Peter C. Nielsen (31,21) (S)                0,28
      Søren Caspersen (17,79) (S)   16  24  0,16  -0,15   0,00     1,14
      Peter Jepsen (6,64) (S)   16  24  0,16  -0,15   0,00     0,72
 14    Henrik Dam    Peter Hansen (49,58)               -2,75
      Henrik Dam (48,61)  -1 -12 -0,16   0,17   0,00    -3,33
      Steen Villsen (49,52)               -1,96
      Marina Villsen (49,03)  -33 -36  0,05   0,03   0,07    -1,89
      Per Kessel (51,25) (S)  -1 -12 -0,16   0,17   0,00    -0,75
      Ebba Villsen (52,00) (S)  -33 -36  0,05   0,03   0,07     0,07
 15    Hans Kjærgaard    Hans Kjærgaard (22,49)   33  36 -0,05  -0,03  -0,07    -0,42
      Søren Laurberg (44,26)   1  12  0,16  -0,17  0,00    -2,98
      Jørgen Kirkegaard (24,75)   33  36 -0,05  -0,03  -0,07    -1,64
      Claus Christensen (33,31) (S)               -1,22
      Kristjar Skajaa (50,28)   1  12  0,16  -0,17  0,00    -0,75
      Henrik Schrøder (49,41) (S)               -1,91
      Henning Dahl (34,11) (S)               -0,72
      Line Veng-Taasti (37,44) (S)               -0,72
 16    Ole Drengsgaard    Ole Drengsgaard (22,73)  -28  9  0,59  -0,15   0,44     0,90
      Palle Herskind (27,60)  -28  9  0,59  -0,15   0,44     0,90
      Henrik Relsted (36,14)   15  9 -0,11  -0,06  -0,17    -0,02
      Søren Parbo (12,63)   15  9 -0,11  -0,06  -0,17    -0,02
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 21,73  ØV 25,48
2.halvleg:  NS 23,21  ØV 24,11
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 23. marts 2017