HOLD - monrad, 28. februar 2017, 4. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 4. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 24,04 (1. halvleg) og 24,06 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Niels Nymark        12,78  20,00            17,78    19,50          70,06  1   
Anders Hanberg Sørensen      15,63      6,54          19,85  13,62            55,64  2   
Kirsten Barsøe    4,37        14,09    17,78            16,90        53,14  3   
Vagn Søndergaard  7,22          11,47  16,57    14,24                  49,50  4   
Birgitte Engelbrechtsen  0,00                      15,63  13,12      20,00    48,75  5   
Peter Enevoldsen    13,46  5,91  8,53        16,24                    44,14  6   
Jørgen Albæk Jensen        3,43          6,88  15,10          17,41      42,82  7   
Jørgen Nielsen      2,22      3,76        20,00        16,68        42,66  8   
Christian Schmidt        5,76      13,12      8,14      13,12          40,14  9   
10  Hans Kjærgaard              4,90  0,00  11,86              20,00    36,76  10   
11  Thordis Skjernaa  2,22  0,15                    13,78      18,76      34,91  11   
12  Ole Drengsgaard    6,38      4,37            6,22      17,21        34,18  12   
13  Jonas Hansen  0,50        6,88        6,88              19,68    33,94  13   
14  Lissy Kristiansen      3,10          3,32        2,79      20,00      29,21  14   
15  Henrik Dam              2,59        1,24      0,00    14,68    18,51  15   
16  Christian Tegner          0,00          0,00      0,32    5,32      5,64  16   
Resultater efter 4. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 24,04 (1. halvleg) og 24,06 (2. halvleg)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   Korr.   Sum   Plac. 
Birgitte Engelbrechtsen            13,12      0,00  20,00            15,63    48,75  5   
Thordis Skjernaa                0,15  2,22          18,76    13,78    34,91  11   
Kirsten Barsøe        16,90  14,09      4,37        17,78            53,14  3   
Lissy Kristiansen      3,10                  3,32    20,00    2,79    29,21  14   
Peter Enevoldsen      5,91        8,53  13,46        16,24            44,14  6   
Jonas Hansen  6,88                0,50  19,68      6,88          33,94  13   
Vagn Søndergaard          11,47        7,22    16,57    14,24          49,50  4   
Anders Hanberg Sørensen    19,85  15,63    6,54                      13,62    55,64  2   
Niels Nymark  20,00  17,78        19,50  12,78                      70,06  1   
10  Christian Tegner  0,00          0,32                5,32  0,00      5,64  16   
11  Jørgen Albæk Jensen              3,43            6,88  17,41  15,10      42,82  7   
12  Jørgen Nielsen      2,22  16,68  3,76                    20,00      42,66  8   
13  Christian Schmidt            13,12  5,76        13,12        8,14      40,14  9   
14  Henrik Dam    1,24    0,00            14,68  2,59              18,51  15   
15  Hans Kjærgaard                    20,00  4,90  0,00  11,86          36,76  10   
16  Ole Drengsgaard  4,37  6,22    17,21        6,38                    34,18  12   
BridgeCentral, 23. marts 2017