HOLD - monrad, 28. februar 2017, 4. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 4. runde   
Handicapgennemsnit: 24,04 (1. halvleg) og 24,06 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  4 - 1 4 - 2 4 - 1 4 - 2    
 1    Birgitte Engelbrechtsen    Tommy Pedersen (15,00)   24  18 -0,41  -0,31  -0,71    -1,27
      Birgitte Engelbrechtsen (25,86)   24  18 -0,41  -0,31  -0,71    -1,27
      Svend Rosendahl (16,90)   11 -4 -0,30   0,10  -0,20     0,15
      Jens Rosendahl (30,53)   11 -4 -0,30   0,10  -0,20     0,15
      Gitte Spanggaard (25,16) (S)               -0,32
      Anita Torlyn (23,51) (S)               -0,32
 2    Thordis Skjernaa    Børge Nielsen (17,56)                1,23
      Claus Hansen (19,71)  -25 -41  0,31   0,65   0,95     1,82
      Bjarne Nielsen (22,87)  -25 -41  0,31   0,65   0,95     1,82
      Lise Mikkelsen (24,49) (S)  -20 -5  0,16  -0,19  -0,03    -0,15
      Thordis Skjernaa (12,92)                1,23
      Tommy Hansen (20,42) (S)  -20 -5  0,16  -0,19  -0,03    -0,15
 3    Kirsten Barsøe    Peter Barsøe (13,31)   7  16  0,00  -0,19  -0,19    -0,83
      Flemming Bybjerg (22,34)   34 -26 -0,75   0,58  -0,16    -1,89
      Inger Priess (29,34)               -1,42
      Kirsten Barsøe (21,88)               -0,65
      Bjarke Skovgaard (17,19) (S)   34 -26 -0,75   0,58  -0,16    -0,47
      Lars Ugilt Jensen (13,95) (S)   7  16  0,00  -0,19  -0,19    -0,19
 4    Lissy Kristiansen    Lissy Kristiansen (31,45)  -15 -5  0,21  -0,05   0,16     0,64
      Niels Bræmer (19,71)  -15 -5  0,21  -0,05   0,16     0,64
      Inge Keiser (25,23)  -7 -18  0,00   0,28   0,28     1,62
      Jonna Sørensen (26,57)  -7 -18  0,00   0,28   0,28     1,62
 5    Peter Enevoldsen    Peter Enevoldsen (17,67)  -34 -16  0,75   0,19   0,94     0,07
      Torsten Sverdrup Warberg (18,73)  -7  26 0,00  -0,58  -0,58    -2,14
      Peter Øgaard Madsen (20,55)  -7  26 0,00  -0,58  -0,58    -2,14
      Sven Rittig (19,34)  -34 -16  0,75   0,19   0,94     0,07
 6    Jonas Hansen    Mogens Boysen (20,25) (S)  -30  20  0,43  -0,44  0,00    -0,44
      Ole Adelkvist (25,18)               -0,01
      Vivi Baun Højland (27,16)  -30  20  0,43  -0,44  0,00    -0,46
      Jonas Hansen (22,39)  -28  25  0,65  -0,76  -0,11     1,01
      Ulrik Müller (25,21)  -28  25  0,65  -0,76  -0,11     1,01
 7    Vagn Søndergaard    Per Ebdrup (21,68)  -23  19  0,15  -0,60  -0,45    -0,33
      Preben Taasti (14,05)   12 -27 -0,29   0,37   0,08     0,60
      Benny Marquart (11,07)   12 -27 -0,29   0,37   0,08     0,60
      Vagn Søndergaard (13,27)  -23  19  0,15  -0,60  -0,45    -0,33
 8    Anders Hanberg Sørensen    Mogens Birkebæk (11,89)   20  41 -0,16  -0,65  -0,81     0,46
      Svend Larsen (12,62)   25  5 -0,31   0,19  -0,12     1,23
      Georg Aatorp (12,36)   25  5 -0,31   0,19  -0,12     1,23
      Anders Hanberg Sørensen (15,54)   20  41 -0,16  -0,65  -0,81     0,46
 9    Niels Nymark    Hans Kristian Sørensen (5,29)   23  27 -0,15  -0,37  -0,52     0,59
      Jan Pedersen (5,18) (S)               -0,61
      Steen Schou (0,62) (S)               -0,26
      Niels Henriksen (7,17)   23  27 -0,15  -0,37  -0,52    -0,55
      Tom Nørgaard (5,03)  -12 -19  0,29   0,60   0,89    -0,61
      Niels Nymark (16,55)  -12 -19  0,29   0,60   0,89     0,01
      Hans Werge (14,64) (S)                0,87
 10    Christian Tegner    Niels Krøjgaard (4,20) (S)                0,22
      Christian Tegner (33,01)   8 -32 -0,11   0,60   0,49    -0,11
      Steen Clausen (33,96)   8 -32 -0,11   0,60   0,49    -0,75
      Metta Bech (52,00)  -53 -59  0,55   0,82   1,37     4,44
      Helle Møller-Hansen (52,00)  -53 -59  0,55   0,82   1,37     4,44
      Ulf Torlyn (45,99) (S)               -0,85
 11    Jørgen Albæk Jensen    Jørgen Albæk Jensen (35,03)   20 -20  0,27   1,09   1,36     1,87
      Jørgen Hedegaard (18,67)   20 -20  0,27   1,09   1,36     1,87
      Jørn Vinther Rasmussen (28,83)   28  39  0,02  -0,19  -0,17    -1,04
      Kim Jacobsen (25,97)   28  39  0,02  -0,19  -0,17    -1,04
 12    Jørgen Nielsen    Jørgen Nielsen (11,88)   15  18 -0,21  -0,28  -0,49    -0,87
      Danny Hansen (20,97)   7  5 0,00   0,05   0,05     2,02
      Asger Nielsen (32,96)   15  18 -0,21  -0,28  -0,49    -0,87
      Søren Caspersen (19,15) (S)   7  5 0,00   0,05   0,05     0,05
      Thomas Hahn (20,06)                1,98
 13    Christian Schmidt    Peter Hovgaard Christiansen (22,99)                1,12
      Klavs Skovgaard Madsen (17,10)                0,44
      Christian Schmidt (13,94)   30 -25 -0,43   0,76   0,32     1,44
      Torben Rosell (17,91)   28 -20 -0,65   0,44  -0,21     1,14
      Jens Borum (20,22) (S)   30 -25 -0,43   0,76   0,32     0,32
      Peter C. Nielsen (31,43) (S)   28 -20 -0,65   0,44  -0,21     0,28
      Søren Caspersen (19,15) (S)                0,42
 14    Henrik Dam    Peter Hansen (49,09)  -20 -39 -0,27   0,19  -0,08    -2,75
      Henrik Dam (49,16)               -2,66
      Steen Villsen (49,93)  -28  20 -0,02  -1,09  -1,11    -2,17
      Marina Villsen (49,93)  -28  20 -0,02  -1,09  -1,11    -2,17
      Per Kessel (52,00) (S)  -20 -39 -0,27   0,19  -0,08    -0,08
 15    Hans Kjærgaard    Hans Kjærgaard (22,74)               -0,14
      Søren Laurberg (44,25)               -2,07
      Jørgen Kirkegaard (26,11)   53  32 -0,55  -0,60  -1,15    -1,36
      Claus Christensen (35,43) (S)   53  32 -0,55  -0,60  -1,15    -1,22
      Kristjar Skajaa (50,27)                0,16
      Henrik Schrøder (49,41) (S)               -1,91
      Henning Dahl (34,82) (S)  -8  59  0,11  -0,82  -0,72    -0,72
      Line Veng-Taasti (38,15) (S)  -8  59  0,11  -0,82  -0,72    -0,72
 16    Ole Drengsgaard    Ole Drengsgaard (21,04)  -24  4  0,41  -0,10   0,31    -0,68
      Palle Herskind (26,11)  -24  4  0,41  -0,10   0,31    -0,68
      Henrik Relsted (35,57)  -11 -18  0,30   0,31   0,60     0,18
      Søren Parbo (9,22)  -11 -18  0,30   0,31   0,60     0,18
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 24,41  ØV 23,68
2.halvleg:  NS 24,15  ØV 23,97
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 23. marts 2017