Program 2020-21

Danmarks Bridgeforbund

Mellemrækken

Kvalifikationsrække NORD

Kvalifikationsrække SYD


2020-21


Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Sydjylland & Fyn.


Deltagere Mellemrækken

1.

Ulrik Kjær hold 1 storeslemmen kjaer@tunet.dk, Susanne Bonde, Christian Thomsen & Ole Christensen

2.

Uffe Poulsen poulsenuffe@gmail.com, Mogens Nyvig, Peter Øgaard Madsen & Mogens Boysen

3.

Henrik Mikkelsen Per.Hammelsvang@gmail.com , Per Hammelsvang, Torben Frimer, Uffe Boldt, Kristian Frimer & Ulrik Boldt Hinke

4.

Thomas Mathiasen tfm@get2net.dk , Claus Hastrup, Jens Borum & Torben Rossel

5.

Melanie Tylvad melanie@ssd.dk Daniel & Aron Tylvad, Inger & Hans Jørgen Mortensen samt Lars Therkildsen

6.

Georg Aatorp aatorp@mail.dk, Svend Larsen, Mogens Birkebæk, Jørgen Nielsen, Per Ebdrup & Ole Mortensen

7.

Viborg Ny Bridgeklub bridge@vidstruplund.dk , Peter Lauritsen, Brian Jepsen & Carsten Abilgaard

8.

Michael Krefeld michael@krefeld.dk , Bente Bo Christensen, Bjarke Skovgaard & Gitte Spanggaard

9.

Fjends boeltorp@mail.tele.dk , Peter Boel Nielsen, Eli Christensen, John Høgh & Frank Kristensen

10.

Nell Rindahl nell.rindahl@gmail.com , Niels Lund, Henrik Nissen, Henrik Ibsen, Jesper Kragh & Nis RasmussenDeltagere Kvalifikationsrække NORD


1.

Niels-Peter Meldgaard nielspeter@hotmail.com, Palle Herskind, Christian Schmidt, Ole Drengsgaard & Flemming Bybjerg


2.

Poul Bo Madsen Poul.bo@hotmail.com , Poul Rahbek Sørensen, Peter Hven & Henrik Duncan-Hven


3.

Kurt Als KurtAls57@gmail.com , Niels Peter Engelund, Jens Erik Stausholm & Stig Allan Jensen


4.

Morten Køhler Jensen morten.koehler1@gmail.com, Bjarne Mortensen, Steven Basnov & Kirsten Madsen


5.

Kim Nielsen Kimnielse@gmail.com, Michel Dyekjær, Svend Pedersen & Erik Christensen


6.

Ole Wagener olewagener@me.com, Svend Agger, Villy Christensen & Bo Jensen


7.

Ole Marcus pedersenolemarcus07@gmail.com, Keld Stentoft Kjær, Gitte Søgaard, Morten Christensen, Gert Villumsen & Rikke Jørgensen


8.

Birte Kjeldsen birte@skolebridge.dk , Helle Skov, Gert Mølgaard & Brian Søgaard Nielsen


9.

Kibæk BK andogab@tdcadsl.dk , Thorkild Andersen, Preben Jensen, Hans Andersen, Jon Bjarki Stefansson & Ingelise Kjær


10.

Solsig jnjknielsen@gmail.com , Jørgen Solsig, Palle Pedersen, Henning Langbak & Svend Haugaard Andersen
Deltagere Kvalifikationsrække SYD

1.

Torben Kelså t.kelaa@gmail.com , Stehen Jørgensen, Helle Jacobsen, Poul Kelså, Birgit Kelså & Hanne Vilstrup

2.

Niels Bræmer

3.

Jens Kjeldsen hvidbjergkjeldsen@gmail.com , Kjeld Kjeldsen, Verner Larsen & Else Andersen

4.

Peder Filskov pfilskov@gmail.com , Anita Torlyn, Jens Skak-Nielsen, Lars Faurschou Mathiesen.

5.

Peter Qvist p.qvist@stofanet.dk, Charlotte Mohr, Jørgen Gisseman Larsen &

6.

Mogens Rerup mrerup@hotmail.com , Kaj Alstrup, Mikael Povlsen & Søren-Peter Nielsen

7.

Ruder es osp@tdcadsl.dk, Ole Søren Poulsen, Fie Fisher, Erik Vase, Tina Holm Christensen, Andreas Andersen & Knud Erik strandbæk

8.

Niels Lønborg n.loenborg@webspeed.dk , Sidse Lønborg, Henrik Demant, Chris Demant & Poul v. Hansen

9.

Birgitte Engelbrechtsen be@be-translating.dk, Bent Ole Pedersen, Tommy Pedersen, Merete Kjellerup, Inge Keiser & Merete Kjellerup.

10.

SparK Palle.holm.pedersen@gmail.com, Palle Holm Pedersen, Johann Sigurdarson, Clara Brun, Leah Thrane, Frede Christensen & Jørgen Makholm
Turneringsansvarlig:

Ulla Tradsborg 75 15 14 66

e-mail: ullahenrik2622@gmail.com


Corona


Alle spillere bedes overholde de foreskrevne regler mht. corona.


Mundtlig appelkomite

Hvert hold har ved tilmeldingen angivet en spiller som mulig deltager i en mundtlig appelkomite (MAK). Før turneringsstart udpeger den turneringsansvarlige en formand/kvinde for den mundtlige appelkomite (MAK) i hver række. Ligeledes findes der to andre medlemmer af (MAK), af den turneringsansvarlige. Hvis de udpegede medlemmer er inhabile, så supplerer MAK sig selv i de tilfælde. Læs nærmere om reglerne for mundtlig appelkomite i DBFs regelsamling på DBFs hjemmeside.


Op- og nedrykning


Mellemrækken

De 3 bedst placerede hold rykker op i DBFs 3. division de 3 dårligst placerede rykker ned i kvalifikationsrækkerne.


Kvalifikationsrækkerne

Vinderne fra hver af de 2 rækker rykker op i mellemrækken, medens toerne spiller oprykningskamp mod hinanden om den sidste oprykningsplads. De 3 dårligst placerede fra begge rykker ned i distrikternes serie 1.


Oprykningskampen til Mellemrækken

Kampen afvikles lørdag 18. april 2020 i Horsens Bridgecenter. I opryknings-kampen spilles 40 spil fordelt på to halvlege á 20 spil. Kampen afvikles i forbindelse med serie 1 oprykningsslutspillet. Der uddeles sølvpoint efter en normal kamp i kvalifikationsrækken.

Bemærk: ovenstående er gældende, når der er netop 3 nedrykkere fra 3. division.


Sølvpoint

Holdkaptajnen vil ikke modtage en oversigt over vundne sølvpoint i sæsonen. Sølvpoint indberettes til DBF via Bridgecentralen snarest efter afvikling af hver spillerunde.

Mellemrækken: Vunden kamp: 28 til deling til holdet.

Bonus: (der skal spilles mindst 9 halvlege) 60-40-30 

sølvpoint til hver spiller.

Kvalifikationsrækkerne: Vunden kamp: 24 til deling til holdet. Bonus: (der skal spilles 9 halvlege) 20-15 sølvpoint til hver spiller.


Bespisning

Der er bestilt mad til fire personer. Hvis man IKKE ønsker at spise meldes afbud til kontaktpersonen/den mad ansvarlige på spillestedet 14 dage før spilleomgangen, ligeledes meddeles det spillestedet 14 dage før spillested, hvis flere end fire ønsker at spise. 

Der kan ikke spises medbragt mad/drikke på spillestedet.


Systemkort

Hvert par udleverer uopfordret to letlæselige, gerne maskinskrevne systemkort til modstanderne, det lille par turneringssystemkort. Hvis der er konventioner på systemkortet, der IKKE er tilladt i par turneringer, så skal modstandernes holdkaptajn senest 14 dage før spilleomgangen have systemkortet tilsendt evt. pr. mail.

               

Substitutter

Ved anvendelse af substitut(ter) kan fremsendes en mail til den turneringsansvarlige med navn. Det er mest af hensyn til godkendelse af substitutten i forhold til substitutreglerne, som ikke er lige gennemskuelige. For substitutregler se Regler http://www.bridge.dk/lov/love17/n95.htm §242.


Appelkomite

En afgørelse fra den mundtlige appelkomite kan appelleres videre til DBFs appelkomité. Er det ikke muligt at samle en mundtlig appelkomité skal appellen fremsendes til Kreds 4s bestyrelse. I forbindelse med en appel skal der foreligge betaling inden MAKen træder sammen.    


Multiholdberegning

Der spilles overalt med BridgeMates. Der skal indtastes medlemsnumre for hver halvleg.


Halvlegsresultater

Turneringslederen opsætter i åben rum halvlegsresultater fra Bridgecentralen. Holdkaptajnerne kontrollerer at halvlegsresultatet er i overensstemmelse med det, de to hold er nået frem til. Hvis dette ikke er tilfældet kontaktes turneringslederen, så fejlen kan blive fundet og rettet. 


Hjemmeside        

Der findes nyheder på hjemmesiden efter hver spille- omgang i kredsens turneringer.

Resultaterne vil kunne findes på www.bridge.dk/4000 efterhånden som de foreligger. Hjemmesiden indeholder historiske resultater for både par- og holdturneringer, ligeledes er der en oversigt over spillesteder og andre relevante oplysninger omkring kreds 4s bridgeaktiviteter.


Kampresultater

Kampsedlen udfyldes og underskrives af de 2 holdkaptajner. Eventuelle tulederrettelser (pga. dom) påføres med tulederens underskrift/signatur.Turneringsskema

Alle rækker

Runde

Bord 1

Bord 2

Bord 3

Bord 4

Bord 5

1

10-1

9-2

8-3

4-7

6-5

2

4-10

3-5

2-6

1-7

9-8

3

10-8

7-2

6-1

3-9

5-4

4

7-10

6-8

5-9

1-4

3-2

5

10-5

8-7

6-9

1-3

2-4

6

9-10

7-6

5-8

2-1

4-3

7

10-6

1-5

3-7

8-2

9-4

8

2-10

1-9

4-8

3-6

5-7

9

10-3

8-1

7-9

2-5

6-4Tidsskema

Dag

Kamp

Halvleg

Kl.

Lørdag

1

1

13.00 15.30

1

2

15.45 18.15

2

1

19.00 21.30

Søndag

2

2

09.30 12.00

3

1

12.45 15.15

3

2

15.30 18.00Spillesteder for rækkerne

Runde

Dato

Mellem

Kval-nord

Kval-syd

1-3

3. og 4. oktober 2020

Odense

Aalborg

Esbjerg

4-6

5. og 6. december 2020

Viborg

Hobro

Vejle

7-9

27. og 28. februar 2021

Aarhus

Herning

Kolding


Spillesteder: 


Aalborg Bridgehus

Revlingebakken 33B

stuen th.

9000 Aalborg

Kathrine Borregaard

K_borregaard@hotmail.com

Kolding Bridgecenter

Niels Bohrs Vej 3

Kolding

Karin Korup

karinkorup@hotmail.com


Herning Bridgecenter                Fin Hüttel

Neksøvej 5                                fin@hyttel.eu

7400 Herning

Tlf. 93 94 43 16


Esbjerg Bridgecenter

Tobakken

Gasværksgade 2. 2.sal

6700 Esbjerg

Tlf. 50 10 12 34

Ulla Tradsborg

75 15 14 66

Ullahenrik2622@gmail.com

Bridgehuset Odense

Bogensevej 27

5279 Odense N

66 18 31 33

Poul Just:

pouljust46@gmail.comVanggårdscentret

Paludan Müllers Vej 26

8200 Aarhus N

86 10 81 47

Birgitte Engelbrechtsen

be@be-translating.dk

tlf nr. 27 12 40 24

Vejle Bridgecenter

Industrivej 8

7120 Vejle Ø

Flemming Jørgensen

bridgebanen@hotmail.com

Tlf.: 25 14 10 34

Viborg

Håndværkervej 12

Viborg

Niels Andreasen

Nielsaa55@gmail.com

Hobro

Ravnkilde Forsamlingshus

Bygaden 19, 9610 Nørager

Keld Jensen

klj@mail.tele.dkBridgeCentral, 30. marts 2021