Forord
 
»DBF's turneringsbestemmelser – håndbog for turneringsledere«, også kaldet Turneringslederhåndbogen, er en del af DBF's turneringsbestemmelser, som er et sæt bestemmelser, der er nødvendige for at afvikle en bridgeturnering, men som ikke fremgår – og i mange tilfælde heller ikke bør fremgå – af bridgelovene. Turneringsbestemmelser omfatter regler for bl.a. anvendelse af kunstige systemer, anvendelse af Stop og Alert, beregning af resultater og stillinger samt strafpoint ved diverse standardforseelser. For den enkelte turnering fastlægger turneringsarrangøren desuden propositioner, der bl.a. definerer turneringsformat, tilmeldingsbetingelser, substitutregler samt evt. særlige systembegrænsninger.
 
Spillerhåndbogen indeholder den del af turneringsbestemmelserne, som har daglig interesse for spillere, og som alle spillere derfor bør have kendskab til. Turneringslederhåndbogen indeholder den del af turneringsbestemmelserne, som primært er af interesse for turneringsledere, herunder bl.a. regnskabstekniske regler, regler for strafpoint, substitutregler samt appelprocedurer.
 
Turneringsarrangøren har frihed til at tilpasse bestemmelserne til den konkrete turnering. For mange bestemmelser i Turneringslederhåndbogen vil det måske være relevant – især i klubberne – at definere løsere regler; fx kan man vælge at anlægge en mildere linje angående strafpoint, og måske en meget fri linje angående substitutregler. Dog kan reglerne om appelinstanser ikke fraviges.
 
DBF's turneringsbestemmelser udformes af Turneringskomiteen og Lovkommissionen. Hvor turneringsbestemmelserne tidligere blev udgivet som en del af Klubhåndbogen, sker udgivelsen fra 2008 separat. Samtidig har bestemmelserne fået en ny og mere forståelig struktur med paragraffer, som kan minde om bridgelovenes struktur. Alle bestemmelser i Spillerhåndbogen har numre fra § 101 til § 199, mens bestemmelser i Turneringslederhåndbogen har numre fra § 201 til § 299. Bestemmelserne er inddelt i emner, således at hvert emne starter med § 201, § 211 osv. Paragrafferne har således ikke sammenhængende numre. Et antal yderligere (kortfattede) bestemmelser kan opfattes som direkte udvidelser af lovene; disse bestemmelser er nummereret efter lovene, således at fx Turneringslederhåndbogens § X79 indeholder udvidelser af lovenes § 79.
 
Turneringsbestemmelserne kan rekvireres i papirudgave ved henvendelse til DBF's sekretariat, de kan downloades fra DBF's website, eller de kan studeres i en online-udgave på DBF's website.
 
Omskrivningen til 2008-udgaven er foretaget af et redaktionsudvalg bestående af Jacob Duschek (Turneringskomiteen) og Jens Brix Christiansen (Lovkommissionen). Jesper Dybdal og Ole Vinberg Larsen har bidraget med værdifulde kommentarer og korrekturlæsning.
 
Danmarks Bridgeforbund