LOVE FOR
TURNERINGSBRIDGE
2007

Autoriseret udgave
DBF logo

DANMARKS BRIDGEFORBUNDS BOGFORLAG

© World Bridge Federation.
© Danmarks Bridgeforbund 2007.

Alle rettigheder er reserveret, inkluderet retten til
at reproducere denne bog eller dele heraf uden
skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Dansk oversættelse og bearbejdelse:
Jens Brix Christiansen, Jacob Duschek,
Flemming Bøgh-Sørensen, Jesper Dybdal
og Bent Keith Hansen.