Appel 19-AU-6

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra DM Damehold, 1. division, 2020-01-26.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 18.

Spil 16 
V/ØV
uden
skærm
sp 7 3 2
hj T 9 6 5 4
ru E K 5
kl 8 4
sp E 5
hj B 8 7 3 2
ru D B 4
kl E T 2
sp B 6
hj E K D
ru T 9 7 6 3
kl B 6 5
  sp K D T 9 8 4
hj -
ru 8 2
kl K D 9 7 3
Meldinger
V N Ø S
1h
pas
2d
2ut1
pas
pas
3h
3s
pas
4s
pas
pas
pas
1:  2ut blev ikke alertet. Nord forklarer den som naturlig.

Resultat
11 stik, NS 450


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

2 ut bliver ikke alertet og forklares som naturlig.

Efter den afsluttende pas retter syd forklaringen til at 2 ut viser en stærk variant af Michaels cuebid.

Nord mener ikke at sådanne aftaler eksisterer.

Turneringslederens afgørelse

Justeret score, S 2ut 6 stik (§ 21B1b, § 12B3, § 12C1).

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Da der ikke er belæg for det modsatte, dømmes der på basis af forkert forklaring.

Med rette forklaring passer Øst til 2ut, og Syd spiller 2ut, der tager 6 stik.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Ingen. Appeller fra Damedivisionen sendes direkte til DBf's Appelkomite.


Afgørelse

Appellen tages til følge.
Resultatet ved bordet står ved magt - Syd 4s 11 stik
Depositum returneres
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Den manglende alert af 2UT af Nord er en ubeføjet oplysning for Syd (§ 16B1). Dette problem behandles jf. LKU-2 ved at besvare 4 spørgsmål.

1. Foreligger der en ubeføjet oplysning?
Dette spørgsmål besvares med et ja jf. ovenfor.

2. Antyder den ubeføjede oplysning påviseligt, at den valgte mulighed er bedre end andre?
Appelkomiteen er enig om, at den ubeføjede oplysning påviseligt antyder, at 3s er en bedre melding end pas. Spørgsmålet besvares derfor med et ja.

3. Er de fravalgte muligheder logiske alternativer?
Appelkomiteen har spurgt 6 spillere hvad de vil melde i Syd, hvis Øst har meldt 3h.
Denne rundspørge viser at 3 spillere vil melde 3s og 3 spillere vil doble.
Pas er dermed ikke et logisk alternativ, og spørgsmålet besvares derfor med et nej.

4. Har det skadet modstanderne at netop denne mulighed blev valgt?
Ja, 4s gav et bedre resultat end pas til 3h vil give.

Da der ikke er svaret ja til alle 4 spørgsmål, skal scoren ikke justeres på baggrund af ubeføjede oplysninger fra makker (ej § 16B3).


NS er enige om, at de ikke har nogen aftale om betydningen af 2UT. Den korrekte forklaring af 2UT er dermed at det er uklart om 2UT er naturlig eller en konstruktiv hånd med mindst 5-5 i sort. Der er derfor afgivet forkert forklaring. Scoren skal justeres såfremt den forkerte forklaring har skadet ØV (§ 21B3).

Appelkomiteen har foretaget en rundspørge af 6 spillere af samme spillestyrke som den pågældende række. Rundspørgen viser, at for 3 spillere har den ændrede forklaring ingen betydning. For de øvrige 3 gælder at man melder 3h/4h med den korrekte forklaring, hvor man ellers overvejede pas eller dobler med forklaringen, at 2UT er naturlig.
Det er i øvrigt appelkomiteens vurdering, at såfremt Øst havde meldt 4h direkte, ville Syd herefter have meldt 4s, som ville blive slutkontrakten.

På baggrund af rundspørgen vurderer appelkomiteen, at ØV ikke er skadet af den forkerte forklaring.
Da der ikke er nogen skade, skal resultatet ved bordet derfor stå ved magt (ej § 21B).

Da appellen tages til følge returneres depositum automatisk (§ 93B3a).

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1 Partsindlæg  2020-02-01 e-mail NS
2 Partsindlæg  2020-02-02 e-mail ØV