Appel 14-AU-3

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite


Appellen er fra Kreds 4, kvalifikation nord, 2014-10-05.
Turneringens gennemsnitshandicap (afrundet): 21.

Spil 7 
S/Alle
uden
skærm
sp 7 2
hj B T 8 7 3
ru 3
kl K B T 8 2
sp K D 8
hj K
ru E D T 9 5 4
kl E 9 7
sp E T 9 6 4
hj E D 9 4
ru K 6
kl 6 4
  sp B 5 3
hj 6 5 2
ru B 8 7 2
kl D 5 3
Meldinger
V N Ø Spas
1d
2ut1
3s
pas
4s
pas
pas
pas

1: c og h. Syd forklarer som 5-5 og lille åbningshånd. Nord retter efter spillet til 5+c og 4+ ukendt major, 8-14 hp.

Resultat
13 stik, ØV 710


Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

2 ut forklaret som 5-5 i c og h og en lille åbningshånd.
Efter spillet retter Nord makkers forklaring til 5+ c og 4+ i ukendt major og 8-14 HP

Turneringslederens afgørelse

Resultatet står ved magt (§ 21B3).

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Den forkerte forklaring anses for misinformation (§ 21). Jeg skønner at det ikke er misinformationen der skader ØV, men derimod Østs valg af melding (§ 21B3)

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstans (mundtlig appelkomite)

ØV spiller Ø 4s 13 stik. Det er ikke misinformationen der skader ØV (§ 21B3).

NS spiller Ø 6s 13 stik da MAK anser at den forkerte forklaring kunne have skadet ØV.

Depositum returneres.

Referat af ØV's indlæg ved behandlingen i MAK'en

ØV fremfører at valget af meldingen 4s er afgivet ud fra at man ikke så slem som en mulighed, når Nord havde en lille åbningshånd.

Denne afgørelse er appelleret af NS.


Afgørelse

Appellen tages til følge.
Resultatet som blev opnået ved bordet, står ved magt: Ø 4s 13 stik.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.

Begrundelse

Appelkomiteen anser det for en kendsgerning at NS's aftale om 2ut er at der vises 5 eller flere c og 4 eller flere kort i en ukendt majorfarve, samt en styrke på 8-14 hp. Syds forklaring er derfor forkert, og der er tale om misinformation til NS.

§ 21B3 fortæller at turneringslederen justerer scoren hvis NS har opnået en fordel ved uregelmæssigheden. En forudsætning for justeringen er altså at misinformation er årsag til at ØV har opnået et dårligere resultat end de ville have opnået hvis de havde fået den rigtige forklaring. Appelkomiteen skønner imidlertid at forskellen på den forklaring der blev givet, og den rigtige forklaring ikke er så væsentlig at den kan være årsag til at ØV ikke undersøgte slemmulighederne. Appelkomiteen finder derfor ikke basis for at justere scoren.

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

Den mundtlige appelkomite bestemte at scoren skulle justeres for NS's vedkommende. Det er rigtigt at Syds forklaring er en uregelmæssighed, men når uregelmæssigheden ikke er årsag til skade, kommer det ikke på tale at justere scoren, heller ikke for den fejlende side. En uregelmæssighed der ikke fører til skade, kan straffes selvstændigt ved at tildele strafpoint. Betingelserne for at tildele strafpoint i sådanne situationer fremgår af § X90B, og det er klart at det ikke kommer på tale at straffe NS for at Syd ikke kunne huske sin aftale godt nok til at redegøre udtømmende for den.

Aktuelt har Nord meldt 2ut med 5 HP. I den anledning bør NS overveje om de har en implicit aftale om at 2ut kan vise en hånd der kan være svagere end 8 HP. I givet fald skal forklaringen til modparten (og systemkortet) ikke baseres på en klar grænse på 8 HP.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

nr. modtaget materiale dato pr. fra
1  Partsindlæg  2014-10-06 e-mail NS