Appel 13-AU-11

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra Seriemesterskapet, Norge, 2014-02-08.
 
Spil 22 
Ø/ØV
med
skærm
sp 9 5 4
hj D T 6 5 4
ru D 6 3
kl T 8
sp D T 8 7 3 
hj E 8
ru T 4
kl E D 3 2
sp E K B 6
hj K 9 7 3
ru B 9 8 5
kl K
  sp 2
hj B 2
ru E K 7 2
kl B 9 7 6 5 4
Meldinger
V N Ø S


1ut
2ut
dbl
3d
dbl1
pas
pas
pas1:  Øst forklarer til Nord: ingen aftale
Resultat
5  stik   ØV: 800

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Spillet af kortene:
1: sE - 2 - T - 4
2: h3 - 2 - E - 6
3: d 4 - 3 - 8 - K
4: hB - 8 - 5 - K
5: cK - 4 - 2 - 8
6: h3 - c5 - dT - h6
7: s7 - 9 - B - d2
8: dE - x - x - x

Spilfører mener at hvis han får at vide at Østs dobling er strafdobling og indeholder 4 d, vil han med en anden spilleplan kunne vinde 6 stik i kontrakten.

Ingen af parrene ved bordet er sammenspillede makkerpar. De er sammensat med henblik på afvikling af divisionweekenden. Ingen af parrene har forhåndsindsendt systemkort.

Turneringslederens afgørelse

Resultatet ved bordet står ved magt. Ingen misinformation. § 20F6 og § 47E2b kommer ikke i betragtning.

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Jeg mener ikke at Øst er forpligtet til at fortælle hvor mange ruder hans hånd indeholder, og at hans forklaring ikke er forkert. Under omstændighederne er det fuldt muligt at der ikke foreligger nogen konkrete aftaler om denne situation.

TL noterer sig at ØV er det eneste par i salen som spiller modspil og ikke finder egen udgang i zonen.

Dobbeltdummyanalysen viser 5 stik i d til NS og 8 til ØV. Jeg kan heller ikke selv se hvordan man kan få det 6. stik. Spillet er også diskuteret med chefturneringslederen.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Ingen tidligere appelinstanser. Appellen behandles af Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite efter opfordring fra Norsk Bridgeforbund. Det skyldes at der ville være problemer med at sammensætte en appelkomite i Norge som ikke ville være inhabil.


Afgørelse

Appellen tages ikke til følge.
Resultatet ved bordet står ved magt.
Depositum returneres.
Appelkomiteens afgørelse er enstemmig.
 

Begrundelse

Østs forklaring af doblingen af 3d skal være fuldstændig, og den skal omfatte alle særlige oplysninger som Øst har fået gennem en makkeraftale eller gennem makkerskabserfaring (§ 40B6a). Hvis Nord lider skade ved at Øst ikke lever op til denne forpligtelse, skal scoren justeres (§ 40B6b). Under normale omstændigheder vil Øst typisk skulle forklare doblingen med ord som forslag til straf, styrkedobling, oplysningsdobling, konkurrencedobling eller lignende.  Øst skal ikke fortælle hvor mange d han har på hånden, medmindre det er en del af makkeraftalen eller makkerskabserfaringen at han har netop så mange d på hånden

Det kan også være korrekt at fortælle at man ikke har nogen aftale om doblingen overhovedet. Det kan let være tilfældet når der er tale om spillere som ikke er vant til at spille sammen. I så fald er ingen aftale typisk udtømmende. I den situation har Øst doblet ud fra sin almindelige erfaring om bridge, og Nord er henvist til at forstå doblingen ud fra sit tilsvarende almindelige kendskab til bridge (§ 40B6b). Turneringslederen har undersøgt situationen og er nået frem til at ingen aftale er en dækkende forklaring. Appelkomiteen har ingen grund til at tilsidesætte denne konklusion.

Når der således ikke er sket noget lovbrud, er der heller ikke noget grundlag for at justere scoren (§ 12A).

Appelkomiteen bemærker i øvrigt

Selv hvis der havde været tale om et lovbrud, hvor Nord havde været berettiget til at vide at Øst havde 4-farve i d, er det svært at se hvordan det ville forårsage en spilleplan der giver flere stik til spilfører. Aktuelt skulle det ske ved at spilfører trak to gange trumf i stedet for én gang før han spillede h, idet spilfører håber på at Øst stikker den h. Appelkomiteens vurdering er at der ikke er en sådan årsagssammenhæng.

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
 1. Partsindlæg  -- med appellen NS
 2. Partsindlæg  -- med appellen ØV