Appel 10-AU-4

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra Vinoble Cup 2010-12-05.
 
Spil 24 
V/ingen
uden
skærm
sp D 7
hj K 8 7 2
ru K D 8 6
kl K 8 4
sp 9 8 5 2
hj T 3
ru E T 5 4
kl 9 6 5
sp E K 6 3
hj E 6 5 4
ru B 3
kl T 7 3
  sp B T 4
hj D B 9
ru 9 7 2
kl E D B 2
Meldinger
V N Ø S
pas 1ut 2c1 3ut
pas pas pas

1: Ripstra (begge majorfarver, c bedste minor), men forklaret som naturlig 
Resultat
8 stik ØV: +50

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Inden Syd melder 3ut spørger han og får forklaret 2c i Øst som naturligt.

Efter spillet konstateres det at parret har aftalt at spille Ripstra ,og dette fremgår også af parrets systemkort. 2 c viser således 4-4 i major og c som længste minor.

Turneringslederens afgørelse

Forkert forklaring, (§ 21B)

Scoren justeres til Øst 2 c, 4 stik, 200 til NS (§ 12C)

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Syds 3ut er hård, men man sidder med (trippel)holdet i fjendes farve og stivere i de øvrige.

Får Syd forklaret 2c korrekt, er potentialet i hånden noget mindre, og det er ikke oplagt at Syd overhovedet kan melde. Efter pas fra Syd er det vanskeligt at forestille sig at Vest melder med trippel med til makker, og Nord kan heller ikke komme igen, hvorfor slutkontrakten bliver 2c i Øst. Jeg vurderer at Øst alene får sine topkort.

 Jeg vurderer at (§ 12C1e)

"Den score, som den ikke-fejlende side tildeles i stedet for den faktiske score, er det mest fordelagtige resultat, som rimeligvis kunne opnås, hvis uregelmæssigheden ikke havde fundet sted."

og 

"Den score, som den fejlende side tildeles, er det mest ufordelagtige resultat, som på nogen måde var sandsynligt"

er den samme i denne sag og begge sider tildeles derfor samme score.

Afgørelsen er truffet i samarbejde med turneringens anden TL og parterne blev orienteret herom.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af ØV.


Tidligere appelinstanser

Ingen tidligere appelinstanser

Afgørelse

Appellen afvises.
Scoren justeres til Øst 2c 4 stik, NS 200.
Depositum returneres.
Appeludvalgets afgørelse er enstemmig.
 

Appeludvalget finder

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
Kommentarer 2010-12-08 appellen ØV

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

(ingen)