Appel 09-AU-6

Danmarks Bridgeforbunds Appelkomite

Appellen er fra 2. division, 2009-11-22.
 
Spil 23 
S/Alle
med
skærm
sp T
hj B T 9 8 7 4
ru B 9
kl E K D B
sp B 9 7 5
hj E K D 6
ru K 6 2
kl 3 2
sp E 8 6 2
hj 5
ru T 8 7 4 3
kl T 9 8
  sp K D 4 3
hj 3 2
ru E D 5
kl 7 6 5 4
Meldinger
V N Ø S
pas
1c 1h 1s dbl1
2s 3h pas pas
pas

1: N til Ø: styrke med d-farve. S til V: styrke
Resultat
9 stik NS: +140

Turneringslederens fastlæggelse af kendsgerninger

Syds dobling blev forklaret af Syd til Vest som styrke og af Nord til Øst som styrke med d-farve. Øst føler sig holdt ude af muligheden for udspil af d.

Turneringslederens afgørelse

Resultatet korrigeres til en vægtet score med 3 h med 9 stik i 60 % af tilfældene og 8 stik i 40 % af tilfældene (§ 47E2b, § 12C1c).

Turneringslederens begrundelse for afgørelse

Da der er divergens mellem forklaringerne på de 2 sider af skærmen, dømmes der efter reglerne om misinformation. Det anerkendes, at det ikke bliver nemmere for Øst at spille d ud med forklaring om d i S. Omvendt er det heller ikke åbenbart at finde dette udspil uden denne forklaring. TL vurderer, at d-udspil vil forekomme i 40 % af tilfælde medens andre udspil vil blive valgt i 60 %.

Turneringslederens afgørelse er appelleret af NS.


Tidligere appelinstanser

Der var 4 appelsager fra 2. division til behandling i en spillepause på 1 time. Denne sag nåede ikke at blive behandlet, og 2. division havde derefter fri. Derfor kunne en mundtlig appelbehandling ikke gennemføres, og sagen er henvist til skriftlig behandling (§ 251B).

Afgørelse

Appellen tages til følge.
Resultatet ved bordet står ved magt: N 3h 9 stik, NS 140.
Depositum returneres.
Appeludvalgets afgørelse er ikke enstemmig.
 

Appeludvalget finder

Partsindlæg

Det materiale som Appelkomiteen modtager som indlæg fra parterne i sagen, bliver ikke offentliggjort, men det indgår i Appelkomiteens behandling af sagen.

Modtaget materiale Dato pr. fra
kommentarer 2009-11-24 e-mail NS
kommentarer 2009-11-23 e-mail ØV

Bemærkninger fra Appelkomiteen i forbindelse med partsindlæg

(ingen)