Systemkort: På generalforsamlingen i april 2015 blev det besluttet, at alle skal have et udfyldt systemkort tilgængeligt.

 

Her kan du lave dit eget lille systemkort

 

Vejledning i udfyldelse af det lille systemkort findes her