Onsdagsklubben - Alm. par, forår 2018, 18. april 2018, 5. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Startliste
Handicapgennemsnit: 42,02
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Palle Neldeborg (46,75) - Karina Jensen (35,96)  41,35     50,36%         1 ØV  
  2  Susanne Fabricius (43,67) - Kirstine Stochholm (43,22)  43,44     49,22%         4 ØV  
  3  Christen Boutrup (45,90) - Lene Blach Olesen (36,99)  41,45     50,31%         6 ØV  
  4  Helge Gram Christensen (46,47) - Birgit Skovgaard (45,10)  45,79     47,94%         3 ØV  
  5  Bente Jacobsen (46,45) - Eva Sparrewath (41,88)  44,16     48,83%         6 NS  
  6  Lene Danielsen (50,96) - Anita Lehmann (45,61)  48,28     46,58%         2 ØV  
  7  Eva Lind (33,86) - Inge Arnsbo (42,79)  38,33     52,01%         5 ØV  
  8  Lone Gadegaard (46,41) - Michael Malling Nielsen (40,96)  43,69     49,09%         5 NS  
  9  Dorte Popenda (30,62) - Jytte Leervad Lambertsen (43,00)  36,81     52,84%         4 NS  
  10  Jørgen Sandberg (43,59) - Jens Hørlück (40,61)  42,10     49,96%         2 NS  
  11  Pia Borre Jakobsen (39,82) - Gurli Friis (42,27)  41,04     50,53%         3 NS  
  12  Jakob Jacobsen (33,64) - Anne Lene Boe (41,87)  37,76     52,32%         1 NS  
BridgeCentral, 18. april 2018