Onsdagsklubben - Alm. par, forår 2018, 18. april 2018, 5. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,02
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Christen Boutrup (45,90) - Lene Blach Olesen (36,99)  41,45 50,31% 61,25% 27 24 -0,75 1 27 -1,02 1
  10  Jørgen Sandberg (43,59) - Jens Hørlück (40,61)  42,10 49,96% 54,58% 11 16 -0,32 2 11 -0,73 2
  2  Susanne Fabricius (43,67) - Kirstine Stochholm (43,22)  43,44 49,22% 52,92% 7 11 -0,25 3 7 -0,92 3
  12  Jakob Jacobsen (33,64) - Anne Lene Boe (41,87)  37,76 52,32% 52,50% 6 -0,01 4 6 -1,01 4
  1  Palle Neldeborg (46,75) - Karina Jensen (35,96)  41,35 50,36% 51,67% 4 -0,09 5 4 -0,77 5
  7  Eva Lind (33,86) - Inge Arnsbo (42,79)  38,33 52,01% 50,83% 2  0,08 6 2  1,24 6
  9  Dorte Popenda (30,62) - Jytte Leervad Lambertsen (43,00)  36,81 52,84% 50,42% 1  0,17 7 1  0,56 7
  5  Bente Jacobsen (46,45) - Eva Sparrewath (41,88)  44,16 48,83% 48,33% -4  0,03 8 -4  0,60 8
  4  Helge Gram Christensen (46,47) - Birgit Skovgaard (45,10)  45,79 47,94% 45,00% -12  0,20 9 -12  0,28 9
  6  Lene Danielsen (50,96) - Anita Lehmann (45,61)  48,28 46,58% 44,17% -14  0,16 10 -14  0,43 10
  8  Lone Gadegaard (46,41) - Michael Malling Nielsen (40,96)  43,69 49,09% 44,17% -14  0,34 10 -14  0,34 10
  11  Pia Borre Jakobsen (39,82) - Gurli Friis (42,27)  41,04 50,53% 44,17% -14  0,43 10 -14 -0,88 10
BridgeCentral, 18. april 2018