Åbent forsvar

På generalforsamlingen 2012 blev følgende tilføjet til RBKs klubregler:

§ 8 Par der spiller ”åbent forsvar konventioner skal ved sæsonstart informere klubbens medlemmer om konventionen og foreslå et forsvar herimod. Informationerne lægges frem på klubbens hjemmeside.

"Åbent forsvar" betyder åbent forsvar. Modstanderne må med andre ord aftale og nedskrive et forsvar, som de gerne må kigge i under meldeforløbet. Klubben følger DBfs regler om makkeraftaler, herunder åbent forsvar. Reglerne kan findes her.

På denne side vil vi lægge korte beskrivelser af åbent forsvar konventioner spillet i klubben og simple forsvar imod dem.

Hvis I finder på bedre forsvar (de foreslåede forsvar kommer trods alt fra de spillere, vi skal forsvare os imod), så send dem til Freddy, så bliver de lagt ind her på siden.


Par der spiller åbent forsvar konventioner

Jan Jørgensen - Henrik Boysen

(Hold: Birgitte Holm):

Blaksets 2 (udenfor zonen)

Sonny Schultz - Povl Sommer

(Hold: Susanne Houlberg):

♠: ubekendt gående farve

Poul Larsen - Flemming Haag

(Hold: Flemming Øster)

Romerske defensive indmeldinger - kan indeholde en stærk variant

Indmelding 2 ut: 2-farvet tæt på gamekrav

                       


Åbent forsvar konventioner og forsvar

Blaksets 2:

Dårlig spærrehånd med 0-8 HP og ukendt 5+ farve. Dog ikke 4+ i .

Forsvar:

Dbl = oplysningsdobling med mindst 3 ♠.


3 = oplysningdobling med højst 2 ♠.


Alt andet naturligt.2multi:

6+ i major under en åbningshånd

Tvetydig 2

Svag multi, 3-7 HP, eller begge minor, 6-10 HP

Forsvar (Crowhurst):

Dbl: 12-16 balancerede eller 17+ 


2♠/3mi/3: naturligt 5+ farve, 12-16


2NT: 17-19 jævne


3nt: for at spille

Sabines 2:

6-farve i eller 5+5 minor.  Ca. 4-9 hp.

Forsvar:

Spil jeres normale multi-forsvar (se evt. under 2)Sabines 2:

6-farve i eller 5+5 minor. Ca. 4-9 hp.

Forsvar:

Spil jeres normale multi-forsvar - 95% af gangene får 2.-hånd en chance mere, idet svarer kun passer 2på en svag hånd med egen fornuftig langfarve i (se evt. under 2)Sabines 2:

5+5 i major eller 5+5 i minor. Ca. 4-9 hp

Forsvar:

I princippet også multi-forsvar - man er dog ikke sikker på at en chance mere i 2.-hånd lige så ofte.


Dbl: 13-15 hp balanceret eller semibalanceret eller stærkere end en direkte 2ut overmelding eller stærk én-farvet hånd efter D spilles Lebensohl, d.v.s. at 2N er en svag hånd, mens den direkte 3X er stærkere


2ut: 18-19 balanceret - herefter 2ut system


3X: naturlig


3ut: for at spille med en langfarve et sted

Generelt (citat Sabine Auken):

Nøglen til forsvar med disse åbninger er ofte at komme ind i meldeforløbet med det samme med rimelige værdier. Det viser sig ofte at være skidt at vente, specielt hvis svarer spærrer ud i 3. hånd, idet han ved, at der er en fit et eller andet sted.Romerske defensive indmeldinger

Romerske defensive indmeldinger indeholder en stærk version.

Indmeldingen 2 NT er en tofarvet hånd (uden for åbningsfarven), der er tæt på gamekrav.

Forsvar

Nedsæt kravene til at støtte makker.

Brug D til at vise point uden henvisning til en bestemt farve..

         

               


BridgeCentral, 5. august 2020