VelkommenKlublokaler

Byvej 78, Hvidovre

Telefon omkring spilletidspunkter

32 13 22 70  

Oplysninger om klubben

og evt. ønske om medlemsskab

til klubbens formand Berit Dundal

Telefon 20 44 38 92

Mail berit_dundal@hotmail.comSubstituthjælp:

Det er medlemmets egen pligt at skaffe en substitut, hvis man er forhindret i at møde op til den planlagte spilledag.

Skulle det vise sig umuligt for dig selv at finde en afløser til en spilledag, kan du søge hjælp som følger:


Undgå opringning på mobilnr. til alle hjælpere.  Brug SMS


Mandag eftermiddag/aften

Susan SMS til 29 72 78 95.

Undlad opringninger på 29 nummeret.

Mail: bast@pbhome.dk


Tirsdag eftermiddag

Ellen Lequime

Telefon 40569010

Mail lequime.kristoffersen@gmail.com

Brug Mail eller SMS. Kun opringning i nødsfald.


Torsdag eftermiddag

Kirsten Groth Andersen

mobil: 60579724

mail: kirsten@groth-esk.dk


Torsdag aften

Jens & Else Jensen

Jens: mobil 29 24 03 39,

Jensjuel51@gmail.com

Brug kun SMS.Turneringsansvarlige

Mandag eft.:Mandag aft.:

Henrik B. Jørgensen


Jørgen B. Lauridsen

2990079323883770

Tirsdag eft.:

Peter Køhler

51275181

Torsdag eft.:

Berit Dundal

20443892

Torsdag aft.:

Thea Lauridsen

22269646


18.9.:

For en god ordens skyld skal det bekræftes, at vi indtil videre ikke har aflyst den planlagte ekstra ordinære generalforsamling d. 26.9., hvor der indtil nu er 20 tilmeldte inkl. bestyrelsen. Husk at melde dig til, hvis du agter at komme, så vi kan sørge for korrekt opstilling af stole.


16.9.20:

Corona situationen strammer til, og myndighederne melder nye restriktioner ud. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at vi alle begrænser vores sociale kontaktflade til 5-10 personer.

For at følge sundhedsmyndighedernes anbefaling må vi desværre tage det skridt at aflyse bridgespil i Ruder Es gældende fra torsdag d. 17. september 2020 og foreløbig indtil d. 31. oktober 2020. Vi beklager meget dette tiltag, men finder at vi nødt til at være ansvarlige overfor vores samfund.

16.9.20:

Bestyrelsen har modtaget 4 ændringsforslag til det af bestyrelsen fremsatte forslag om reviderede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen har søgt at danne sig følgende overblik over de fremsatte ændringsforslag:


Det mest vidtgående er, at der kun afstemmes om §§ 4 og 14 og at resten af bestyrelsens forslag ikke bringes til afstemning.


De øvrige forslag er som følger:


§2: Det ønskes fastholdt, at vedtægterne nævner sæsonslut til ultimo maj


§7: Det ønskes fastholdt, at generalforsamlingen finder sted i marts eller april måned. 


Antal fuldmagter ønskes begrænset til én pr. person.


Opslag i klubben og på hjemmesiden ønskes specificeret i vedtægterne.


§8: Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent ønskes behandlet under ét og samme punkt på dagsordenen. 


Kassereren bør vælges på generalforsamlingen for to år på samme måde som valg af formand.


§9: Der ønsker skriftlig afstemning ved ethvert personvalg med mere end én kandidat.


§11: Det ønskes tilføjet, at at ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Der bør vælges op til to suppleanter til bestyrelsen.


§14: Ved optagelse af lån ønskes det, at et tredje medlem af bestyrelsen er medunderskriver.


§16: Ved en evt. ekstraordinær generalforsamling med det formål at opløse klubben ønskes et fremmøde på 2/3 fastholdt.


Af hensyn til opsætning af stole og evt. flytning af den ekstraordinære generalforsamling ved stort fremmøde, bedes du venligst skrive til formanden, hvis du ønsker at deltage den 26. september.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bridgeklubben Ruder Es

Lørdag den 26. september kl. 10:00

i klublokalerne Byvej 78.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Behandling af bestyrelsens forslag om revision af vedtægterne for Ruder Es

3. Eventuelt

Forslag i relation til dagsordenens punkt 2, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling skal, iht. vedtægternes §7 og § 10, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 12. september.-----------------------------------------------000000000000----------------------------------------


Når der er brug for en substitut, er det vigtigt at:

* man selv forsøger at skaffe en substitut

* man selv gør det STRAKS, man er klar over behovet

* man hurtigst muligt og altid meddeler sub-bestyrerne, hvem man har     skaffet

* man hurtigst muligt meddeler sub-bestyrerne, hvis man har prøvet at skaffe en substitut, men det ikke er lykkedes

* man skriver såvel for- som efternavn - mange har samme fornavn

* sub-bestyrerne naturligvis træder til, hvis man af forskellige årsager ikke selv kan skaffe en substitut

_________________________________________________________________

Hvad sker der med dine personlige data?

Se venligst Ruder Es' privatlivspolitik under fanen "klubben".


 

Aktivitetsplan

Sæson 2020-21


Mandag eftermidddag kl. 13:

Turneringsklub

Ledige pladser


Mandag aften kl. 19:

Turneringsklub.

Ledige pladser


Tirsdag eftermiddag kl 13:

Turneringsklub,

Fuldtegnet, ikke muligt at komme på venteliste


Tirsdag aften kl. 18:

Undervisning for begyndere

Oplysninger hos aut. bridgelærer Liselotte Jespersen.

Telefon 36 49 07 47 / 51 50 60 93

Mail liselotte.jespersen@mail.dk


Torsdag eftermiddag kl. 13:

Turneringsklub.

Fuldtegnet, men muligt at komme på venteliste


Torsdag aften kl. 19:

Turneringsklub.

Fuldtegnet, men muiligt at komme på ventelisteBridgeCentral, 18. september 2020