Velkommen


Klublokaler 

Byvej 78, Hvidovre

Telefon omkring spilletidspunkter

32 13 22 70  


Oplysninger om klubben

og evt. ønske om medlemsskab 

til klubbens formand Karsten Munch

Telefon 53 26 18 11

Mail karsten.munch@hotmail.com


Åbent hus søndag spilles ikke p.t.

Starter igen 1. søndag i maj 2018

_____________________________


Substituthjælp:


Undgå opringning på mobilnr. til alle hjælpere. De går ikke rundt med papir og blyant i Brugsen. Brug SMS

 

Skulle det vise sig umuligt for dig selv

at finde en afløser til en spilledag,

kan du søge hjælp som følger:


Link til Telefon-liste


Mandage + tirsdag eftermiddag

 Susan 45 34 46 22 (telefonsvarer)

eller SMS til 29 72 78 95. 

Undlad opringninger på 29 nummeret.


Torsdag eftermiddag/aften.

Berit og Dan Kolko

telefon 20 25 51 62

mail: dankolkodk@gmail.com

Brug Mail eller SMS. Kun opringning i nødsfald.


Der er naturligvis legale grunde til at melde afbud.

Som f.eks.sygdom, rund fødselsdag eller ferie i Langtbortistan, men lav ikke andre aftaler

på din spilledag, hvis det kan undgås.
Turneringsansvarlige

 

Mandag eft./aft.:

Karsten Munch

53 26 18 11

Tirsdag eft.:

Peter Køhler

51 27 51 81

Torsdag eft.:

Bent Jakobsen

40 52 19 11

Torsdag aft.:

Thea Lauridsen

22 26 96 46Til generalforsamlingen har alle medlemmer af Ruder Es fri adgang.

Efter generalforsamlingen arrangere spisning med påfølgende turnering.

 Højst 64 deltagere. Tilmeldingesliste hertil bliver fremlagt. Pris kr. 100,- ialt-

         


Ordinær generalforsamling 

er fastlagt til lørdag den 24. marts kl. 11.00 med følgende

DAGSORDEN

1.

Valg af dirigent og referent

2.

Beretning for det forløbne år

3.

Regnskab

4.

Godkendelse af budget (lig med regnskabet for 2017)

5.

Fastsættelse af kontingent (uændret)

6.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 til 6. Iflg. vedtægterne skal der være mindst 5

Annette Prehn har 5 forslag:

1) Man starter efter handicap og indtil de sidste 2 eller 3 spilleaftener

inden jul, så låser man rækkerne således, at det kun er de 2 bedst og sidst

placerede, der rykker op/ned.

2) At der laves 2 turneringer over sæsonen som overfor angivet - en om efteråret og 1 om foråret.

3) Der spilles hold og makkerpar hver anden uge.

4) Der spilles enaftens i efterårs- og vinterferie samt juleafslutning,

5) Ar der forsøges at holde åbent hus om søndagen i vinterhalvåret - hvis ikke man ønsker dette, kunne man måske lave åbent hus de søndage,

Blakset ikke har åbent hus.

7.

Valg af formand for 2 år.
Karsten Munch genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslå nyvalg af Berit Dundal

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er Bent Jakobsen og Jytte Manley Eriksen. Begge foreslås genvalgt. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lisbeth Jepsen Nielsen. Se bemærkning efter dagsordenens slutning.

9.

Valg af revisorer.
På valg er Henning Christensen. Foreslås genvalgt. Jørgen Jensen foreslås genvalgt som revisorsuppleant

10.

Eventuelt

                                                                                        Bestyrelsen


    Til dagsordens punkt 7 og 8 knyttes følgende bemærkning:

    Ikke alle medlemmer af Ruder Es kender formentlig Berit og Lisbeth, da de er forholdsvis nye i bridgemæssig sammenhæng som elever på Liseselottes begynderhold i 2015 - de er ivrige, og har allerede i denne sæson som makkere vundet deres række i Distrikt Østsjællands handicapturnering.

Dertil kommer, at de begge med deres faglige baggrund og imødekommende væsen er fremragende emner, der kan sikre Ruder Es' fremtid. Teknikken i bridgeturneringer, Bridgecentral og DBfs opbygning er vi en gammel stab, der vil gøre alt for at sætte dem ind i.

Aktivitetsplan 

 Sæson 2017-18


Mandag eftermidddag kl. 13: 

Turneringsklub

Ledige pladser


Mandag aften kl. 19:

Turneringsklub. 

Ledige pladser


Tirsdag eftermiddag kl 13: 

Turneringsklub,

Fuldtegnet.


Tirsdag aften kl. 18:

Ingen begynderundervisning i 2017-18

Oplysninger om og tilmelding til fortsætterundervisning fås 

hos aut. bridgelærer Liselotte Jespersen.

Telefon 36 49 07 47 / 51 50 60 93 

Mail liselotte.jespersen@mail.dk


Torsdag eftermiddag kl. 13:

Turneringsklub.

Fuldtegnet. Venterliste lukket


Torsdag aften kl. 19: 

Turneringsklub.

Fuldtegnet, men muligt at komme

på venteliste


Lørdag kl. 10 - 14

Undervisning for viderekomne

Lørdage. 28/10, 25/11, 27/1, 17/2

Se mere under "Undervisning".


Søndag eftermiddag kl. 13

Åbent hus, også  for ikke medlemmer

af Ruder Es

Aflyst p.t. Starter igen 1. maj 2018

 

 
BridgeCentral, 16. marts 2018