VelkommenKlublokaler

Byvej 78, Hvidovre

Telefon omkring spilletidspunkter

32 13 22 70  

Oplysninger om klubben

og evt. ønske om medlemsskab

til klubbens formand Berit Dundal

Telefon 20 44 38 92

Mail berit_dundal@hotmail.comSubstituthjælp:

Det er medlemmets egen pligt at skaffe en substitut, hvis man er forhindret i at møde op til den planlagte spilledag.

Skulle det vise sig umuligt for dig selv at finde en afløser til en spilledag, kan du søge hjælp som følger:


Undgå opringning på mobilnr. til alle hjælpere.  Brug SMS


Mandag eftermiddag/aften

Susan SMS til 29 72 78 95.

Undlad opringninger på 29 nummeret.

Mail: bast@pbhome.dk


Tirsdag eftermiddag

Ellen Leguime

Telefon 40569010

Mail lequime.kristoffersen@gmail.com

Brug Mail eller SMS. Kun opringning i nødsfald.


Torsdag eftermiddag/aften.

Berit og Dan Kolko

telefon 20 25 51 62

mail: dankolkodk@gmail.com

Brug Mail eller SMS. Kun opringning i nødsfald.Link til substitut-liste (tlf. / email adr.)

            ➘

Substitut-liste
Turneringsansvarlige

Mandag eft.:

Mandag aft.:

Karsten Munch

Thea Lauridsen

53 26 18 11

22 26 96 46

Tirsdag eft.:

Peter Køhler

51 27 51 81

Torsdag eft.:

Berit Dundal

20 44 38 92

Torsdag aft.:

Thea Lauridsen

22 26 96 46Klubberne pr. 1.9.2019:


Mandag eftermiddag: 18 par

Mandag aften: 22 par

Tirsdag eftermiddag: 28 par

Torsdag eftermiddag: 26 par

Torsdag aften: 25 parOBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS- OBS

18.4.2020: Sidste nyt fra bestyrelsen:

DBf's distrikt Øst har sendt alle distriktets klubbner et brev, hvori det anføres, at sæsonstarten 2020/2021 meget vel kan blive udskudt. Vi følger vores forbunds anbefalinger og så snart der er nyt, vil medlemmerne blive kontaktet.

Generalforsamlingen for året 2019 afholdes lørdag d. 29. august. Der er fortsat en risiko for, at den atter må udskydes, og i såfald vil bestyrelsen oplyse dette.

Der opkræves ikke et aconto kontingent, vi afventer en beslutning på generalforsamlingen.

Medlemmerne bedes senest d. 30. juli fremsende eventuelle ønsker til ændring af spilletider, spilledage, makkerskifte etc til den kommende sæson. Dette skal ske skriftligt til Berit på email adressen berit_dundal@hotmail.com.


Når der er brug for en substitut, er det vigtigt at:

* man selv forsøger at skaffe en substitut

* man selv gør det STRAKS, man er klar over behovet

* man hurtigst muligt og altid meddeler sub-bestyrerne, hvem man har     skaffet

* man hurtigst muligt meddeler sub-bestyrerne, hvis man har prøvet at skaffe en substitut, men det ikke er lykkedes

* man skriver såvel for- som efternavn - mange har samme fornavn

* sub-bestyrerne naturligvis træder til, hvis man af forskellige årsager ikke selv kan skaffe en substitut

_________________________________________________________________

Hvad sker der med dine personlige data?

Se venligst Ruder Es' privatlivspolitik under fanen "klubben".


 

Aktivitetsplan

Sæson 2019-20


Mandag eftermidddag kl. 13:

Turneringsklub

Ledige pladser


Mandag aften kl. 19:

Turneringsklub.

Ledige pladser


Tirsdag eftermiddag kl 13:

Turneringsklub,

Fuldtegnet, men muligt at komme på venteliste


Tirsdag aften kl. 18:

Undervisning for let øvede

Oplysninger hos aut. bridgelærer Liselotte Jespersen.

Telefon 36 49 07 47 / 51 50 60 93

Mail liselotte.jespersen@mail.dk


Torsdag eftermiddag kl. 13:

Turneringsklub.

Fuldtegnet, men muligt at komme på venteliste


Torsdag aften kl. 19:

Turneringsklub.

Ledige pladser


Torsdag aften kl. 19

1. juni - 31. august

Åbent hus, også  for ikke medlemmer

af Ruder Es

OBS OBS - suspenderet indtil videre

BridgeCentral, 8. maj 2020