VelkommenKlublokaler

Byvej 78, Hvidovre

Telefon omkring spilletidspunkter

32 13 22 70  

Oplysninger om klubben

og evt. ønske om medlemsskab

til klubbens formand Berit Dundal

Telefon 20 44 38 92

Mail berit_dundal@hotmail.com

Substituthjælp:

Det er medlemmets egen pligt at skaffe en substitut, hvis man er forhindret i at møde op til den planlagte spilledag.

Skulle det vise sig umuligt for dig selv at finde en afløser til en spilledag, kan du søge hjælp som følger:


Undgå opringning på mobilnr. til alle hjælpere.  Brug SMS


Mandage + tirsdag eftermiddag

Susan SMS til 29 72 78 95.

Undlad opringninger på 29 nummeret.
Torsdag eftermiddag/aften.

Berit og Dan Kolko

telefon 20 25 51 62

mail: dankolkodk@gmail.com

Brug Mail eller SMS. Kun opringning i nødsfald.Link til medlemsliste (tlf. / email adr.)

            ➘

Medlemsliste
Turneringsansvarlige

Mandag eft.:

Mandag aft.:

Berit Dundal

Jørgen B Lauridsen

20 44 38 92

23 88 37 70

Tirsdag eft.:

Peter Køhler

51 27 51 81

Torsdag eft.:

Bent Jakobsen

40 52 19 11

Torsdag aft.:

Thea Lauridsen

22 26 96 46Klubberne pr. 1.9.2018:


Mandag eftermiddag: 16 par

Mandag aften: 20 par

Tirsdag eftermiddag: 28 par

Torsdag eftermiddag: 28 par

Torsdag aften: 28 parRuder Es holder generalforsamling d. 6. april kl. 11.00 og med efterføgende spisning og turnering. Tilmelding sker via liste på tavlen i klublokalet. Pris for spisning og turnering er kr. 100,00.

Dagsorden til generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Godkendelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Berit Dundal, Formand ikke på valg
  • Bent Jakobsen udtræder på grund af flytning til Næstved
  • Jørgen Lauridsen på valg og genopstiller
  • Liselotte Jespersen ikke på valg
  • Jytte Manley Eriksen ikke på valg
  • Lisbeth Jepsen Nielsen på valg og genopstiller

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

8.a - Revisorer 

  • Henning Christensen ikke på valg
  • Steen Tuborg Jensen på valg og genopstiller

8.b Revisorsuppleant

  • Jørgen Jensen på valg og genopstiller

9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes optaget under punkt 6, skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest d. 22. marts 2019.  (sendes til berit_dundal@hotmail.com)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Når der er brug for en substitut, er det vigtigt at:

* man selv forsøger at skaffe en substitut

* man selv gør det STRAKS, man er klar over behovet

* man hurtigst muligt og altid meddeler sub-bestyrerne, hvem man har     skaffet

* man hurtigst muligt meddeler sub-bestyrerne, hvis man har prøvet at skaffe en substitut, men det ikke er lykkedes

* man skriver såvel for- som efternavn - mange har samme fornavn

* sub-bestyrerne naturligvis træder til, hvis man af forskellige årsager ikke selv kan skaffe en substitut

_________________________________________________________________

Jubilæum

Klubben har 70 års jubilæum d. 19. september 2019 - og det skal fejres !

Der afholdes en jubilæumsturnering i jubilæumsugen fra d. 16.9. - 20.9., og det følges op med en fest lørdag d. 21. september.

Vi håber, at rigtig mange af klubbens medlemmer vil deltage i begge arrangementer - Reservér datoen allerede nu.

Yderligere informationer omkring de 2 arrangementer vil løbende blive meldt ud.

/Bestyrelsen

____________________________________________________


Hvad sker der med dine personlige data?

Se venligst Ruder Es' privatlivspolitik under fanen "klubben".


 

Aktivitetsplan

Sæson 2018-19


Mandag eftermidddag kl. 13:

Turneringsklub

Ledige pladser


Mandag aften kl. 19:

Turneringsklub.

Ledige pladser


Tirsdag eftermiddag kl 13:

Turneringsklub,

Fuldtegnet, men muligt at komme på venteliste


Tirsdag aften kl. 18:

Begynderundervisning

Nyt hold starter primo september

Oplysninger hos aut. bridgelærer Liselotte Jespersen.

Telefon 36 49 07 47 / 51 50 60 93

Mail liselotte.jespersen@mail.dk


Torsdag eftermiddag kl. 13:

Turneringsklub.

Fuldtegnet, men muligt at komme på

venteliste


Torsdag aften kl. 19:

Turneringsklub.

Fuldtegnet, men muligt at komme

på venteliste


Lørdage kl. 10 - 14

Undervisning for viderekomne

24. november

26. januar

23. februar

16. marts - Bekkasin v. Claus Øgaard

kl. 10-14

Emner og tilmelding - Se opslag i klubben.


Søndag eftermiddag kl. 13

1. juni - 31. august

Torsdag aften kl. 19

1. juni - 31. august

Åbent hus, også  for ikke medlemmer

af Ruder Es

BridgeCentral, 26. marts 2019