Velkommen til Helsingør Golf Clubs Bridgeklub's hjemmeside

Kære alle

Vi ses igen onsdag den, 4. oktober 2023 kl. 18.30: Vi byder på en velkomst drink husk et glas.

På gensyn

Bestyrelsen  
HGC bridge er en bridgeklub med fokus på hygge og socialt samvær,

samt gode turneringer.


Kontingent:  

kr. 650,- primær medlem

kr. 390,00 klub medlem (medlem af anden DBF klub)

bedes betalt inden 1. spilleaften på konto:

                                          Jyske Bank  5050 1752922                                                                                                                                                                                                      

Vi optager nye medlemmer.Vi spiller hver onsdag fra 18.30-22.30 Vi starter sæsonen 2023-24

4. oktober 2023 kl. 18.30


Spillested: Helsingør Golfklub, Gl.Hellebækvej 73, 3000 Helsingør.

Bestyrelse:

Formand Susanne Wänglund

Mail: sw@swbogforing.nu


Turneringsleder Inge Voigt Poulsen

Mail: ivp@outlook.dk, tlf. 23957730


Kasserer Hanne B. Tullberg

Mail: hbtullberg@gmail.com,  tlf.60577752


Bestyrelsesmedlem Finn Kornerup

Mail: finnkornerup@mail.dk tlf. 20719800


Bestyrelsesmedlem Rolf Tullberg

Mail: RMTullberg@gmail.com, tlf. 27234553

BridgeCentral, 24. februar 2024