Torsdag - parkvalifikation, 14. september 2017, 2. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 41,22
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Agnete Karle (44,10) - Lisbeth Brendstrup (36,45)  40,28     50,51%         1 ØV  
  2  Pia Jermiin (46,30) - Lotte Ipsen (45,49)  45,89     47,45%         6 NS  
  3  Kirsten Bahrt (46,24) - Jytte Wexøe (40,73)  43,49     48,76%         4 ØV  
  4  Kirsten Starup (39,95) - Inger Skot Hansen (40,78)  40,37     50,46%         6 ØV  
  5  Gudrun Wolf (36,55) - Klaus Falbe Hansen (40,37)  38,46     51,51%         3 NS  
  6  Mette Egund (42,97) - Hanne Falbe Hansen (44,76)  43,87     48,56%         5 NS  
  7  Inger Søndergaard (42,90) - Pia Echelsberg Dinesen (43,00)  42,95     49,05%         4 NS  
  8  Birte Amdrup (36,45) - Inger Bresemann (47,55)  42,00     49,58%         2 NS  
  9  Marianne Larsen (36,21) - John Karlsen (49,00)  42,61     49,24%         5 ØV  
  10  Hanne Christensen (41,28) - Inger Jensen (37,92)  39,60     50,88%         1 NS  
  11  Svend Graumann (39,18) - Jan Mårtensson (27,02)  33,10     54,43%         3 ØV  
  12  Grethe Knutzen (41,95) - Kirsten Svane Lund (42,09)  42,02     49,56%         2 ØV  
BridgeCentral, 14. september 2017