Torsdag - parkvalifikation, 14. september 2017, 2. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 41,22
(Middelscore: 135)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Gudrun Wolf (36,55) - Klaus Falbe Hansen (40,37)  38,46 51,51% 54,81% 148 6 -0,25 3 308 -0,85 1
  8  Birte Amdrup (36,45) - Inger Bresemann (47,55)  42,00 49,58% 57,78% 156 16 -0,63 2 304 -1,01 2
  3  Kirsten Bahrt (46,24) - Jytte Wexøe (40,73)  43,49 48,76% 54,07% 146 -0,41 5 280 -0,44 3
  9  Marianne Larsen (36,21) - John Karlsen (49,00)  42,61 49,24% 58,15% 157 24 -0,68 1 277 -0,27 4
  6  Mette Egund (42,97) - Hanne Falbe Hansen (44,76)  43,87 48,56% 46,30% 125  0,17 9 275 -0,34 5
  10  Hanne Christensen (41,28) - Inger Jensen (37,92)  39,60 50,88% 48,89% 132  0,15 6 273  0,09 6
  1  Agnete Karle (44,10) - Lisbeth Brendstrup (36,45)  40,28 50,51% 44,44% 120  0,46 11 271  0,06 7
  11  Svend Graumann (39,18) - Jan Mårtensson (27,02)  33,10 54,43% 54,81% 148 6 -0,03 3 264  0,60 8
  7  Inger Søndergaard (42,90) - Pia Echelsberg Dinesen (43,00)  42,95 49,05% 44,81% 121  0,32 10 261  0,03 9
  12  Grethe Knutzen (41,95) - Kirsten Svane Lund (42,09)  42,02 49,56% 47,78% 129  0,14 8 258  0,31 10
  4  Kirsten Starup (39,95) - Inger Skot Hansen (40,78)  40,37 50,46% 48,15% 130  0,18 7 242  0,93 11
  2  Pia Jermiin (46,30) - Lotte Ipsen (45,49)  45,89 47,45% 40,00% 108  0,57 12 227  0,87 12
BridgeCentral, 14. september 2017