Mandag - Handicap, 26. februar 2018, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 36,04
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Gorm Skovgaard Christensen (27,87) - Peter Johansen (29,49)  28,68     53,87%         1 NS  
  2  Andreas Richter (23,82) - Bo Veibel Petersen (33,12)  28,47     53,98%         2 NS  
  3  Laila Egehoved (34,45) - Ellen Fænøe (33,78)  34,11     51,01%         3 NS  
  4  Jan Mårtensson (25,55) - John Steenberg (19,20)  22,38     57,19%         4 NS  
  5  Henning V. Mikkelsen (20,76) - Malene Aktor (18,71)  19,74     58,58%         5 NS  
  6  Eva Rosenbaum (27,00) - Michael Solgaard (27,87)  27,44     54,53%         6 NS  
  7  Mette Rønne (35,90) - Bente Jerberg (33,51)  34,70     50,70%         7 NS  
  8  Bent Fogel (23,05) - Elisabeth Jarssen (50,99)  37,02     49,48%         8 NS  
  9  Lena Rohde (39,09) - Gabriel Rohde (37,35)  38,22     48,85%         9 NS  
  10  Francesco Procida (38,34) - Klaus Falbe-Hansen (42,93)  40,63     47,58%         10 NS  
  11  Jette Blinkenberg Sørensen (47,36) - Dorrit Sønder Nielsen (46,40)  46,88     44,29%         1 ØV  
  12  Margrethe Poulsen (35,46) - Laila Schwarz (41,29)  38,38     48,77%         2 ØV  
  13  Jacob Buss (25,89) - Vibeke Kronborg (38,00)  31,94     52,15%         3 ØV  
  14  Tove Horn (39,02) - Anne-Marie Petersen (41,61)  40,31     47,75%         4 ØV  
  15  Birgitte Dyrekilde (31,59) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (51,17)  41,38     47,19%         5 ØV  
  16  Veronica Bermann (43,90) - Lisbeth Møller (44,88)  44,39     45,60%         6 ØV  
  17  Jens Hartvig Jørgensen (32,40) - Birthe Jørgensen (45,63)  39,02     48,43%         7 ØV  
  18  Karen Bohr (51,98) - Birger Christensen (51,98)  51,98     41,61%         8 ØV  
  19  Nynne Horn (44,28) - Birte Friis Gerstoft (42,05)  43,16     46,25%         9 ØV  
  20  Carsten Sommer (25,86) - Svend Graumann (37,96)  31,91     52,17%         10 ØV  
BridgeCentral, 26. februar 2018