Mandag - Handicap, 26. februar 2018, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 36,04
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  15  Birgitte Dyrekilde (31,59) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (51,17)  41,38 47,19% 58,89% -1,15 1 -1,15 1
  3  Laila Egehoved (34,45) - Ellen Fænøe (33,78)  34,11 51,01% 58,89% -0,77 2 -0,77 2
  19  Nynne Horn (44,28) - Birte Friis Gerstoft (42,05)  43,16 46,25% 51,85% -0,55 3 -0,55 3
  1  Gorm Skovgaard Christensen (27,87) - Peter Johansen (29,49)  28,68 53,87% 58,89% -0,49 4 -0,49 4
  6  Eva Rosenbaum (27,00) - Michael Solgaard (27,87)  27,44 54,53% 59,26% -0,47 5 -0,47 5
  13  Jacob Buss (25,89) - Vibeke Kronborg (38,00)  31,94 52,15% 54,44% -0,23 6 -0,23 6
  20  Carsten Sommer (25,86) - Svend Graumann (37,96)  31,91 52,17% 54,07% -0,19 7 -0,19 7
  8  Bent Fogel (23,05) - Elisabeth Jarssen (50,99)  37,02 49,48% 51,11% -0,16 8 -0,16 8
  18  Karen Bohr (51,98) - Birger Christensen (51,98)  51,98 41,61% 41,67% -0,01 9 -0,01 9
  2  Andreas Richter (23,82) - Bo Veibel Petersen (33,12)  28,47 53,98% 53,89%  0,01 10  0,01 10
  17  Jens Hartvig Jørgensen (32,40) - Birthe Jørgensen (45,63)  39,02 48,43% 48,15%  0,03 11  0,03 11
  11  Jette Blinkenberg Sørensen (47,36) - Dorrit Sønder Nielsen (46,40)  46,88 44,29% 43,52%  0,08 12  0,08 12
  16  Veronica Bermann (43,90) - Lisbeth Møller (44,88)  44,39 45,60% 44,07%  0,15 13  0,15 13
  7  Mette Rønne (35,90) - Bente Jerberg (33,51)  34,70 50,70% 49,07%  0,16 14  0,16 14
  14  Tove Horn (39,02) - Anne-Marie Petersen (41,61)  40,31 47,75% 44,63%  0,31 15  0,31 15
  10  Francesco Procida (38,34) - Klaus Falbe-Hansen (42,93)  40,63 47,58% 43,15%  0,44 16  0,44 16
  9  Lena Rohde (39,09) - Gabriel Rohde (37,35)  38,22 48,85% 44,26%  0,45 17  0,45 17
  4  Jan Mårtensson (25,55) - John Steenberg (19,20)  22,38 57,19% 52,04%  0,51 18  0,51 18
  5  Henning V. Mikkelsen (20,76) - Malene Aktor (18,71)  19,74 58,58% 52,04%  0,64 19  0,64 19
  12  Margrethe Poulsen (35,46) - Laila Schwarz (41,29)  38,38 48,77% 36,11%  1,24 20  1,24 20
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 270)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  6  Eva Rosenbaum - Michael Solgaard  320 40 1 320 1
  1  Gorm Skovgaard Christensen - Peter Johansen  318 19 2 318 2
  3  Laila Egehoved - Ellen Fænøe  318 19 2 318 2
  15  Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund  318 19 2 318 2
  13  Jacob Buss - Vibeke Kronborg  294 8 5 294 5
  20  Carsten Sommer - Svend Graumann  292 6 292 6
  2  Andreas Richter - Bo Veibel Petersen  291 7 291 7
  4  Jan Mårtensson - John Steenberg  281 8 281 8
  5  Henning V. Mikkelsen - Malene Aktor  281 8 281 8
  19  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft  280 10 280 10
  8  Bent Fogel - Elisabeth Jarssen  276 11 276 11
  7  Mette Rønne - Bente Jerberg  265 12 265 12
  17  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen  260 13 260 13
  14  Tove Horn - Anne-Marie Petersen  241 14 241 14
  9  Lena Rohde - Gabriel Rohde  239 15 239 15
  16  Veronica Bermann - Lisbeth Møller  238 16 238 16
  11  Jette Blinkenberg Sørensen - Dorrit Sønder Nielsen  235 17 235 17
  10  Francesco Procida - Klaus Falbe-Hansen  233 18 233 18
  18  Karen Bohr - Birger Christensen  225 19 225 19
  12  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz  195 20 195 20
BridgeCentral, 26. februar 2018