Mandag - Hold- og parturnering, 29. januar 2018, 1. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 42,79
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Birgitte Dyrekilde (32,81) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (50,97)  41,89     50,49%         1 ØV  
  2  Catherine Fogel (39,61) - Vibeke Kronborg (36,98)  38,30     52,45%         3 NS  
  3  Jens Hartvig Jørgensen (33,25) - Birthe Jørgensen (46,18)  39,71     51,68%         5 ØV  
  4  Hanne Christensen (44,36) - Dorrit Sønder Nielsen (47,33)  45,85     48,33%         6 ØV  
  5  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00     44,98%         3 ØV  
  6  Lena Rohde (37,46) - Gabriel Rohde (35,71)  36,59     53,38%         6 NS  
  7  Margrethe Poulsen (35,74) - Paul Bachmann (44,01)  39,88     51,59%         5 NS  
  8  Nynne Horn (43,71) - Birte Friis Gerstoft (41,02)  42,37     50,23%         4 ØV  
  9  Tove Horn (39,99) - Anne-Marie Petersen (39,89)  39,94     51,56%         4 NS  
  10  Veronica Bermann (42,66) - Lisbeth Møller (43,64)  43,15     49,80%         2 ØV  
  11  Francesco Procida (39,55) - Klaus Falbe-Hansen (44,08)  41,82     50,53%         1 NS  
  12  Hanne Skovbjerg (52,00) - Annegrethe Friis (52,00)  52,00     44,98%         2 NS  
BridgeCentral, 29. januar 2018