Mandag - Hold- og parturnering, 29. januar 2018, 1. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,79
(Middelscore: 150)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  11  Francesco Procida (39,55) - Klaus Falbe-Hansen (44,08)  41,82 50,53% 57,33% 172 22 -0,58 1 172 -0,58 1
  7  Margrethe Poulsen (35,74) - Paul Bachmann (44,01)  39,88 51,59% 56,33% 169 13 -0,40 2 169 -0,40 2
  9  Tove Horn (39,99) - Anne-Marie Petersen (39,89)  39,94 51,56% 56,33% 169 13 -0,41 2 169 -0,41 2
  4  Hanne Christensen (44,36) - Dorrit Sønder Nielsen (47,33)  45,85 48,33% 54,33% 163 -0,51 4 163 -0,51 4
  3  Jens Hartvig Jørgensen (33,25) - Birthe Jørgensen (46,18)  39,71 51,68% 53,00% 159 -0,11 5 159 -0,11 5
  2  Catherine Fogel (39,61) - Vibeke Kronborg (36,98)  38,30 52,45% 51,00% 153  0,12 6 153  0,12 6
  6  Lena Rohde (37,46) - Gabriel Rohde (35,71)  36,59 53,38% 49,00% 147  0,37 7 147  0,37 7
  10  Veronica Bermann (42,66) - Lisbeth Møller (43,64)  43,15 49,80% 48,33% 145  0,12 8 145  0,12 8
  1  Birgitte Dyrekilde (32,81) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (50,97)  41,89 50,49% 47,33% 142  0,27 9 142  0,27 9
  8  Nynne Horn (43,71) - Birte Friis Gerstoft (41,02)  42,37 50,23% 45,33% 136  0,42 10 136  0,42 10
  5  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00 44,98% 41,00% 123  0,34 11 123  0,34 11
  12  Hanne Skovbjerg (52,00) - Annegrethe Friis (52,00)  52,00 44,98% 40,67% 122  0,37 12 122  0,37 12
BridgeCentral, 29. januar 2018