Mandag - Efterårsturnering II, 9. oktober 2017, 2. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 44,35
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Astrid Gravesen (36,91) - Vibeke Kronborg (38,74)  37,82     53,63%         1 ØV  
  2  Hanne Skovbjerg (51,15) - Annegrethe Friis (51,08)  51,12     46,24%         5 NS  
  3  Jens Hartvig Jørgensen (34,68) - Birthe Jørgensen (48,97)  41,82     51,41%         4 NS  
  4  Jette Blinkenberg Sørensen (45,69) - Dorrit Sønder Nielsen (44,85)  45,27     49,49%         3 ØV  
  5  Karen Bohr (51,58) - Birger Christensen (51,58)  51,58     45,99%         5 ØV  
  6  Margrethe Poulsen (38,01) - Laila Schwarz (43,59)  40,80     51,97%         3 NS  
  7  Nynne Horn (44,87) - Birte Friis Gerstoft (42,99)  43,93     50,24%         4 ØV  
  8  Veronica Bermann (43,54) - Lisbeth Møller (45,41)  44,47     49,93%         2 NS  
  9  Birgitte Dyrekilde (32,74) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (52,00)  42,37     51,10%         2 ØV  
  10  (Oversidder)       1 NS  
BridgeCentral, 10. oktober 2017