Mandag - Efterårsturnering II, 9. oktober 2017, 2. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,35
(Middelscore: 81)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Astrid Gravesen (36,91) - Vibeke Kronborg (38,74)  37,82 53,63% 58,64% 95 12 -0,36 2 186 -0,64 1
  8  Veronica Bermann (43,54) - Lisbeth Møller (45,41)  44,47 49,93% 53,09% 86 -0,22 5 186 -1,08 1
  9  Birgitte Dyrekilde (32,74) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (52,00)  42,37 51,10% 60,49% 98 18 -0,67 1 172 -0,26 3
  6  Margrethe Poulsen (38,01) - Laila Schwarz (43,59)  40,80 51,97% 56,79% 92 8 -0,34 3 167  0,10 4
  4  Jette Blinkenberg Sørensen (45,69) - Dorrit Sønder Nielsen (44,85)  45,27 49,49% 46,91% 76  0,18 7 165 -0,22 5
  3  Jens Hartvig Jørgensen (34,68) - Birthe Jørgensen (48,97)  41,82 51,41% 54,94% 89 -0,25 4 163  0,19 6
  10  (Oversidder)                     
  7  Nynne Horn (44,87) - Birte Friis Gerstoft (42,99)  43,93 50,24% 46,91% 76  0,24 7 159  0,17 8
  5  Karen Bohr (51,58) - Birger Christensen (51,58)  51,58 45,99% 34,57% 56  0,81 10 140  0,39 9
  2  Hanne Skovbjerg (51,15) - Annegrethe Friis (51,08)  51,12 46,24% 37,65% 61  0,61 9 120  1,35 10
BridgeCentral, 10. oktober 2017