Mandag - Efterårsturnering II, 2. oktober 2017, 1. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 44,65
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Catherine Fogel (42,34) - Vibeke Kronborg (39,02)  40,68     52,21%         1 ØV  
  2  Hanne Skovbjerg (50,41) - Annegrethe Friis (50,35)  50,38     46,82%         5 NS  
  3  Jens Hartvig Jørgensen (34,48) - Birthe Jørgensen (47,97)  41,23     51,90%         4 NS  
  4  Jette Blinkenberg Sørensen (46,09) - Dorrit Sønder Nielsen (45,72)  45,90     49,30%         3 ØV  
  5  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00     45,92%         5 ØV  
  6  Margrethe Poulsen (37,56) - Hanne Christensen (42,76)  40,16     52,49%         3 NS  
  7  Nynne Horn (44,93) - Birte Friis Gerstoft (43,05)  43,99     50,37%         4 ØV  
  8  Veronica Bermann (44,40) - Lisbeth Møller (46,27)  45,33     49,62%         2 NS  
  9  Birgitte Dyrekilde (32,34) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (52,00)  42,17     51,38%         2 ØV  
  10  (Oversidder)       1 NS  
BridgeCentral, 9. oktober 2017