Mandag - Efterårsturnering II, 2. oktober 2017, 1. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,65
(Middelscore: 81)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Veronica Bermann (44,40) - Lisbeth Møller (46,27)  45,33 49,62% 61,73% 100 18 -0,86 1 100 -0,86 1
  1  Catherine Fogel (42,34) - Vibeke Kronborg (39,02)  40,68 52,21% 56,17% 91 12 -0,28 2 91 -0,28 2
  4  Jette Blinkenberg Sørensen (46,09) - Dorrit Sønder Nielsen (45,72)  45,90 49,30% 54,94% 89 8 -0,40 3 89 -0,40 3
  5  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00 45,92% 51,85% 84 -0,42 4 84 -0,42 4
  7  Nynne Horn (44,93) - Birte Friis Gerstoft (43,05)  43,99 50,37% 51,23% 83 -0,06 5 83 -0,06 5
  10  (Oversidder)                     
  6  Margrethe Poulsen (37,56) - Hanne Christensen (42,76)  40,16 52,49% 46,30% 75  0,44 7 75  0,44 7
  3  Jens Hartvig Jørgensen (34,48) - Birthe Jørgensen (47,97)  41,23 51,90% 45,68% 74  0,44 8 74  0,44 8
  9  Birgitte Dyrekilde (32,34) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (52,00)  42,17 51,38% 45,68% 74  0,40 8 74  0,40 8
  2  Hanne Skovbjerg (50,41) - Annegrethe Friis (50,35)  50,38 46,82% 36,42% 59  0,74 10 59  0,74 10
BridgeCentral, 9. oktober 2017