Mandag - Efterårsturnering, 25. september 2017, 3. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Startliste
Handicapgennemsnit: 44,70
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Hanne Skovbjerg (50,05) - Annegrethe Friis (49,99)  50,02     47,04%         1 ØV  
  2  Jens Hartvig Jørgensen (33,61) - Birthe Jørgensen (48,19)  40,90     52,11%         5 NS  
  3  Jette Blinkenberg Sørensen (45,81) - Dorrit Sønder Nielsen (45,07)  45,44     49,59%         4 NS  
  4  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00     45,94%         3 ØV  
  5  Margrethe Poulsen (37,26) - Laila Schwarz (43,29)  40,27     52,46%         5 ØV  
  6  Nynne Horn (45,50) - Birte Friis Gerstoft (43,62)  44,56     50,08%         3 NS  
  7  Tove Horn (42,31) - Anne-Marie Petersen (40,00)  41,15     51,97%         4 ØV  
  8  Veronica Bermann (44,47) - Lisbeth Møller (46,34)  45,41     49,61%         2 NS  
  9  Birgitte Dyrekilde (33,11) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (52,00)  42,56     51,19%         2 ØV  
  10  (Oversidder)       1 NS  
BridgeCentral, 26. september 2017