Mandag - Efterårsturnering, 25. september 2017, 3. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,70
(Middelscore: 81)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Tove Horn (42,31) - Anne-Marie Petersen (40,00)  41,15 51,97% 59,26% 96 18 -0,52 1 270 -0,79 1
  6  Nynne Horn (45,50) - Birte Friis Gerstoft (43,62)  44,56 50,08% 58,02% 94 12 -0,56 2 262 -0,83 2
  2  Jens Hartvig Jørgensen (33,61) - Birthe Jørgensen (48,19)  40,90 52,11% 52,47% 85 8 -0,03 3 257 -0,17 3
  8  Veronica Bermann (44,47) - Lisbeth Møller (46,34)  45,41 49,61% 50,62% 82 -0,07 4 254 -0,61 4
  5  Margrethe Poulsen (37,26) - Laila Schwarz (43,29)  40,27 52,46% 48,15% 78  0,31 7 244  0,49 5
  10  (Oversidder)                     
  1  Hanne Skovbjerg (50,05) - Annegrethe Friis (49,99)  50,02 47,04% 41,98% 68  0,36 10 237 -0,43 7
  9  Birgitte Dyrekilde (33,11) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (52,00)  42,56 51,19% 48,77% 79  0,17 6 234  0,64 8
  3  Jette Blinkenberg Sørensen (45,81) - Dorrit Sønder Nielsen (45,07)  45,44 49,59% 45,68% 74  0,28 8 222  0,98 9
  4  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00 45,94% 45,06% 73  0,06 9 207  0,72 10
BridgeCentral, 26. september 2017