Mandag - Efterårsturnering, 18. september 2017, 2. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 44,83
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Gitte Brødsgård (51,36) - Annegrethe Friis (49,73)  50,54     46,83%         1 ØV  
  2  Jens Hartvig Jørgensen (33,80) - Birthe Jørgensen (48,64)  41,22     52,01%         2 NS  
  3  Jette Blinkenberg Sørensen (45,65) - Dorrit Sønder Nielsen (44,51)  45,08     49,86%         4 ØV  
  4  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00     46,02%         5 NS  
  5  Margrethe Poulsen (37,07) - Laila Schwarz (43,10)  40,09     52,64%         2 ØV  
  6  Nynne Horn (45,62) - Birte Friis Gerstoft (43,55)  44,58     50,14%         5 ØV  
  7  Tove Horn (42,57) - Anne-Marie Petersen (40,40)  41,48     51,86%         4 NS  
  8  Veronica Bermann (45,04) - Lisbeth Møller (46,91)  45,98     49,36%         3 ØV  
  9  Birgitte Dyrekilde (33,01) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (52,00)  42,50     51,29%         3 NS  
  10  (Oversidder)       1 NS  
BridgeCentral, 18. september 2017