Mandag - Efterårsturnering, 18. september 2017, 2. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,83
(Middelscore: 81)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Tove Horn (42,57) - Anne-Marie Petersen (40,40)  41,48 51,86% 55,56% 90 12 -0,26 2 174 -0,27 1
  2  Jens Hartvig Jørgensen (33,80) - Birthe Jørgensen (48,64)  41,22 52,01% 53,09% 86 8 -0,08 3 172 -0,15 2
  8  Veronica Bermann (45,04) - Lisbeth Møller (46,91)  45,98 49,36% 57,41% 93 18 -0,57 1 172 -0,54 2
  1  Gitte Brødsgård (51,36) - Annegrethe Friis (49,73)  50,54 46,83% 43,21% 70  0,26 9 169 -0,79 4
  6  Nynne Horn (45,62) - Birte Friis Gerstoft (43,55)  44,58 50,14% 51,85% 84 -0,12 4 168 -0,26 5
  5  Margrethe Poulsen (37,07) - Laila Schwarz (43,10)  40,09 52,64% 50,00% 81  0,19 5 166  0,18 6
  10  (Oversidder)                     
  9  Birgitte Dyrekilde (33,01) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (52,00)  42,50 51,29% 49,38% 80  0,14 7 155  0,47 8
  3  Jette Blinkenberg Sørensen (45,65) - Dorrit Sønder Nielsen (44,51)  45,08 49,86% 47,53% 77  0,17 8 148  0,70 9
  4  Karen Bohr (52,00) - Birger Christensen (52,00)  52,00 46,02% 41,98% 68  0,29 10 134  0,65 10
BridgeCentral, 18. september 2017