Mandag - Efterårsturnering, Monday, September 04, 2017, 1. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 9, Birgitte Dyrekilde - Jonathan Dyrekilde Sommerlund   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Margrethe Poulsen - Laila Schwarz    Ø 3UT 8   50     0   7
2     N 4HJ 7     300   6    
3     V 4HJ 11     650   1    
4 ØV  Veronica Bermann - Lisbeth Møller    S 4HJ 8     200   6   8
5     N 4SP 11   650     0    
6     N 3UT 11   460     2    
7 NS  Hanne Skovbjerg - Annegrethe Friis    N 2UT 4     400   0   5
8     V 1UT 7     90   2    
9     S 3UT 9   400     3    
10 ØV  Nynne Horn - Birte Friis Gerstoft    Ø 3UT 10     630   4   9
11     S 3KL 8     50   3    
12     N 4HJ 10   620     2    
13 NS  Karen Bohr - Birger Christensen    Ø 4SP 9   100     6   11
14     Ø 3UT 11     460   0    
15     S 3HJ 9   140     5    
16 NS  Tove Horn - Anne-Marie Petersen    S 3SP 8     50   2   12
17     Ø 4SP 9   50     4    
18     S 4SP 12   680     6    
19 NS  Hanne Christensen - Dorrit Sønder Nielsen    V 4HJ 8   200     4   10
20     V 4HJ 9   100     5    
21     Ø 5RU 8   150     1    
22 ØV  Jens Hartvig Jørgensen - Birthe Jørgensen    N 3RU 9   110     2   4
23     V 3HJ 10     170   0    
24     Ø 2SP 8     110   2    
25 ØV  (Oversidder)    (Justeret)   50%  50%   3   9
26     (Justeret)   50%  50%   3    
27     (Justeret)   50%  50%   3    
Tilbage til resultatsiden