Mandag - Efterårsturnering, Monday, September 04, 2017, 1. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 44,45
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Hanne Skovbjerg (51,09) - Annegrethe Friis (50,78)  50,94     46,40%         1 ØV  
  2  Jens Hartvig Jørgensen (32,80) - Birthe Jørgensen (48,58)  40,69     52,09%         5 NS  
  3  Hanne Christensen (40,45) - Dorrit Sønder Nielsen (43,44)  41,94     51,39%         4 NS  
  4  Karen Bohr (51,83) - Birger Christensen (51,83)  51,83     45,90%         3 ØV  
  5  Margrethe Poulsen (37,07) - Laila Schwarz (43,10)  40,09     52,42%         5 ØV  
  6  Nynne Horn (45,76) - Birte Friis Gerstoft (43,69)  44,72     49,85%         3 NS  
  7  Tove Horn (42,58) - Anne-Marie Petersen (40,05)  41,31     51,74%         4 ØV  
  8  Veronica Bermann (45,01) - Lisbeth Møller (46,88)  45,95     49,17%         2 NS  
  9  Birgitte Dyrekilde (33,21) - Jonathan Dyrekilde Sommerlund (52,00)  42,60     51,03%         2 ØV  
  10  (Oversidder)       1 NS  
BridgeCentral, Monday, September 04, 2017