Onsdag - Indledende parturnering, 20. september 2017, 3. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Startliste
Handicapgennemsnit: 35,39
     Parhandicap    Forventet score  
  1  Lisbeth Brorson (35,86) - Niels Brorson (49,08)  42,47     46,22%         1 ØV  
  2  Torsten Bille (26,05) - Claus Jepsen (37,07)  31,56     52,04%         3 ØV  
  3  Birthe Stephensen (33,50) - Birgit Wiborg (47,58)  40,54     47,25%         2 ØV  
  4  Birthe Aabo (32,67) - Marianne Bache (34,54)  33,61     50,95%         4 NS  
  5  Birgitte Dyrekilde (33,14) - Benjamin Dyrekilde Sommerlund (50,26)  41,70     46,63%         4 ØV  
  6  Morten Helvind (36,31) - Vibeke Hornbak (33,33)  34,82     50,30%         2 NS  
  7  Asger Smilow Salha (27,67) - Lone Larsen (32,31)  29,99     52,88%         3 NS  
  8  Kate Henriques (24,36) - Niels Krogh Madsen (25,88)  25,12     55,48%         1 NS  
  9  Dorthe Preuss (46,14) - Birte Amdrup (35,82)  40,98     47,02%         8 ØV  
  10  Michael Callisen (27,34) - Gorm Skovgaard Christensen (29,37)  28,36     53,75%         6 ØV  
  11  Dorrit Sønder Nielsen (44,67) - Karen Berg (41,53)  43,10     45,89%         7 ØV  
  12  Kate Mogensen (31,97) - Birgit Peitersen (35,03)  33,50     51,01%         5 NS  
  13  (Oversidder)       5 ØV  
  14  Mette Egund (43,84) - Anne-Marie Petersen (40,14)  41,99     46,48%         7 NS  
  15  Jan Anker Svendsen (29,61) - Agnar Höskuldsson (31,40)  30,51     52,60%         6 NS  
  16  Carsten Sommer (26,54) - Birgit Sommer (38,65)  32,60     51,49%         8 NS  
BridgeCentral, 22. september 2017