Onsdag - Indledende parturnering, 20. september 2017, 3. sektion, B-rækken - RØD
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 35,39
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Kate Henriques (24,36) - Niels Krogh Madsen (25,88)  25,12 55,48% 67,56% 59 28 -1,05 1 132 -1,67 1
  15  Jan Anker Svendsen (29,61) - Agnar Höskuldsson (31,40)  30,51 52,60% 55,06% 17 13 -0,21 3 68 -0,88 2
  12  Kate Mogensen (31,97) - Birgit Peitersen (35,03)  33,50 51,01% 49,11% -3  0,17 9 66 -1,39 3
  10  Michael Callisen (27,34) - Gorm Skovgaard Christensen (29,37)  28,36 53,75% 61,61% 39 19 -0,68 2 44 -0,14 4
  4  Birthe Aabo (32,67) - Marianne Bache (34,54)  33,61 50,95% 52,68% 9 9 -0,15 4 38 -0,60 5
  6  Morten Helvind (36,31) - Vibeke Hornbak (33,33)  34,82 50,30% 50,00% 0  0,03 7 22 -0,43 6
  13  (Oversidder)                     
  5  Birgitte Dyrekilde (33,14) - Benjamin Dyrekilde Sommerlund (50,26)  41,70 46,63% 47,02% -10 -0,03 12 -16 -0,57 8
  16  Carsten Sommer (26,54) - Birgit Sommer (38,65)  32,60 51,49% 51,19% 4  0,03 5 -20  0,91 9
  3  Birthe Stephensen (33,50) - Birgit Wiborg (47,58)  40,54 47,25% 43,75% -21  0,30 14 -26 -0,09 10
  1  Lisbeth Brorson (35,86) - Niels Brorson (49,08)  42,47 46,22% 48,51% -5 -0,20 10 -30 -0,26 11
  7  Asger Smilow Salha (27,67) - Lone Larsen (32,31)  29,99 52,88% 50,60% 2  0,20 6 -30  1,56 11
  9  Dorthe Preuss (46,14) - Birte Amdrup (35,82)  40,98 47,02% 44,35% -19  0,23 13 -41  0,17 13
  14  Mette Egund (43,84) - Anne-Marie Petersen (40,14)  41,99 46,48% 47,32% -9 -0,07 11 -46  0,28 14
  11  Dorrit Sønder Nielsen (44,67) - Karen Berg (41,53)  43,10 45,89% 41,37% -29  0,39 15 -88  0,93 15
  2  Torsten Bille (26,05) - Claus Jepsen (37,07)  31,56 52,04% 39,88% -34  1,06 16 -102  3,13 16
BridgeCentral, 22. september 2017